Paraguayi püspök: A Covid és a korrupció járványa sújtja országunkat

Kitekintő – 2021. december 13., hétfő | 14:48

„Kötelességünk »megszervezni a reményt« Paraguayban, hogy magunk mögött hagyjuk a járvány hatásait, és véget vessünk a nemzetünket pusztító büntetlenség járványának, mert a korrupció is öl” – nyilatkozta a paraguayi Caacupé püspöke a Fides hírügynökségnek.

„Kötelességünk »megszervezni a reményt« Paraguayban, hogy magunk mögött hagyjuk a járvány hatásait, és véget vessünk a nemzetünket pusztító büntetlenség járványának, mert a korrupció is öl” – erre buzdított Ricardo Valenzuela Ríos caacupéi püspök a paraguayi néphez intézett, „Szervezzük meg a reményt” kezdetű hosszú levelében, amelyet december 8-án, Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepén tett közzé, azon a napon, amikor a chileiek a „Csodák Anyját”, Paraguay védőszentjét hívják segítségül, és elzarándokolnak a caacupéi kegyhelyére.

Ferenc pápának az ötödik szegények világnapja alkalmából mondott homíliája által inspirálva a püspök levelében kifejti: „Arról van szó, hogy társadalmi és politikai elkötelezettséggel megalapozzuk az emberi közösség leggyengébbjei és legszegényebbjei szenvedéseinek enyhítését.” Ez a célkitűzés arra késztet, hogy megvizsgáljuk saját helyzetünket és a megoldási lehetőségeket. A 2020-as világjárvány által az egész emberiséget ért sokk után az idei év a negatív élettapasztalatból való kilábalás időszakának tekinthető, amelynek következményei kezdenek megmutatkozni a fizikai és mentális egészség, a világgazdaság és minden család, különösen a rászoruló családok területén. A Covid miatt meghalt emberek közül sokan megmenekülhettek, tovább élhettek volna, ha a kormány reagálása hatékonyabb lett volna” – írta a püspök, hangsúlyozva, hogy

a keresztény felfogás szerint a hatalom létjogosultsága az emberek szolgálata… és nem a csúcspozíciók keresése.

Ezután, utalva az elhanyagolás és a korrupció okozta sok halálesetre, arra szólított, hogy az egészségügyi ellátáshoz való jogot mindenki számára biztosítsák, ne csak az idősebbek számára.

„Ki kell lábalnunk ebből a negatív helyzetből, és fel kell használnunk ezt a nehéz tapasztalatot arra, hogy változtassunk és élhetőbbé tegyük a világot és hazánkat, hogy jobban megosszuk az életet és a javakat, amelyeket Isten mindenkinek megadott” – folytatta a püspök, aki arra sarkallta az embereket, hogy fogjanak össze egyéni lehetőségeik felhasználásával, hogy erőt adjanak azoknak, akik gyengének érzik magukat. Ferenc pápa arra kérte a keresztényeket, hogy „szervezzék meg a reményt, ültessék azt át a mindennapi életbe, a mások iránti érdeklődésbe, az emberi kapcsolatokba, a társadalmi és politikai elkötelezettségbe és az egyházi életbe” – emlékeztetett Valenzuela Ríos püspök, rámutatva, hogy „a világjárvány miatt felfedeztük, hogy amellett, hogy gazdagok vagyunk, mindannyian szegények is vagyunk egyúttal”, majd azon elmélkedett, hogy mit is jelent a gazdagság és az igazi remény, hogy senki ne merüljön el a depresszióban.

„Reményünk megszilárdításához arra lesz szükség – ismét a Szentatya szavaival élve –, hogy a politikusok és a kormányok félretegyék a szektafelfogást, a kiváltságokat és az olykor pazarló és rossz úton szerzett gazdagságot, és a közjóért dolgozzanak, arra törekedve, hogy az ország gazdasági modelljét egy emberközpontú modellhez igazítsák. Elég volt a kicsinyességből, a pénz és az erőforrások túlzott felhalmozásából néhány kézben, aminek az ellenpólusa sokak kirekesztése. Mindenki emlékezni fog arra, hogy a járvány kezdetén, a természet erejétől való félelemmel szép reformígéreteket tettek, amelyek nagy részét elfelejtették!” – jelentette ki Valenzuela Ríos.

A püspök ezután reményét fejezte ki, hogy a legmagasabb bírói tisztségeket betöltők „igazságot szolgáltatnak majd, ahogy azt kinevezésük előtt megígérték”; az új önkormányzati hatóságok szem előtt tartják majd elkötelezettségüket „a hit, a nép és a családok iránt”; a politikai konfliktusokban pedig mindig „az ész ereje” fog győzedelmeskedni, és nem az erőszak a hatalom megszerzése érdekében. Az emberrablás, a gyilkosság, a zsarolás „a szomorú valóság, amelyet sok család elszenvedett és még mindig elszenved” – folytatta –, ezért „tudatosítani kell, hogy az erőszakot generáló országunkban változásra van szükség”. A közoktatás továbbra is háttérbe szorul, függetlenül az egymást követő kormányok politikai irányultságától.

„Az országnak minél hamarabb meg kell változnia” – hangsúlyozta a püspök. Olyan vezetőkre van szükségünk, akik egyenesek, becsületesek, szilárdak, megbízhatóak, elkötelezettek az igazság iránt, hasznosak és ambiciózusak a terveik és ígéreteik megvalósításában. „Paraguaynak, szeretett országunknak nagy kihívásokkal kell szembenéznie” – zárta beszédét Ricardo Valenzuela Ríos püspök, és arra buzdított: „Szervezzük meg a reményt minden ember számára. Senkit sem szabad kizárni ebből a küldetésből, és senki sem akadályozhatja meg ennek megvalósulását.”

Fordította: Varga Judit

Forrás: Fides.org

Fotó: Arzobispado.org.py

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria