Tagle bíboros szentelte fel Bahreinben az Arab-félsziget legnagyobb katolikus templomát

Kitekintő – 2021. december 14., kedd | 19:45

Az Arábiai Miasszonyunk-székesegyház építése 2014-ben kezdődött, miután Hamad bahreini király földterületet adományozott a keresztény közösségnek. December 10-én szentelte fel a templomot Luis Antonio Tagle bíboros, a Népek Evangelizációja Kongregációjának prefektusa.

A Bahreini Királyság kicsiny katolikus közösségének, amely 80 ezer megkeresztelt emberből áll, végre van székhelye. Az új épület lett a Bahreint, Kuvaitot és formálisan Szaúd-Arábiát is magában foglaló észak-arábiai apostoli vikariátus legnagyobb székesegyháza. Korábban az 1956–61 között Kuvaitvárosban épült templom volt a főszékesegyház, amelyet a sivatagban vándorló Szent Családnak szenteltek.

Bahrein az egyike azon kevés országoknak az Arab-félszigeten, amelynek van helyi keresztény, főleg római katolikus lakossága. Nagy részük Ázsiából bevándorolt vendégmunkás, akikhez csatlakoztak még a nyugati országokból kitelepített emigránsok: jelenleg a keresztények a népesség 10 százalékát alkotják.

Az országban ugyan az iszlám a hivatalos vallás és a saríát alkalmazzák, a keresztény és más vallási kisebbségi csoportok vallásszabadságot élveznek, szemben a közeli Szaúd-Arábiával. Bahrein diplomáciai kapcsolatot tart fenn a Szentszékkel, és nyitottnak mutatkozik a vallásközi párbeszédre. Itt mutatták be azt a történelmi dokumentumot az emberi testvériségről, amelyet aztán Ferenc pápa és Ahmad et-Tajjeb, az al-Azhar szunnita központ főimámja Abu-Dzabiban írt alá 2019. február 4-én. Isten anyját pedig úgy ismerik el, mint Isa próféta édesanyját. Ahogyan a Korán mondja: „Midőn mondták az angyalok: »Ó Mariam (Mária)! Bizony Allah kiválasztott téged és megtisztított. És kiválasztott téged a Világok asszonyai fölé.«” (Ali Imran-szúra 3:42)

Az épületet Hamad ibn Ísza Ál Halífa király avatta fel, aki korábban 9 ezer négyzetméternyi területet adományozott a katolikus közösségnek, hogy templomot építsenek rajta, és aki 2014. május 31-én elhelyezte az épület alapkövét. A tavaly elhunyt Camillo Ballin apostoli vikárius lelkesen támogatta a projektet. A Szükséget Szenvedő Egyház pápai jogú segélyszervezet – amely érzékenyen figyeli a keresztény kisebbségek helyzetét a térségben – is közreműködött az építkezés különböző szakaszainál. A szervezet vezetősége kifejezte, milyen nagy előrelépésnek tartja a párbeszéd terén a templom felépülését, amely egyben arról is tanúskodik, hogy a régióban egyre nő a katolikusok száma.

Az ünnepen jelen volt mások mellett Paul Hinder kapucinus szerzetes, Észak-Arábia apostoli vikáriusa, Eugene Martin Nugent érsek, Kuvait és Katar apostoli nunciusa. A hívek a járványügyi korlátozások miatt csak korlátozott számban vehettek részt az ünnepélyes szertartáson.

„Köszönetet mondunk az Úrnak az Arábiai Miasszonyunk-székesegyház ajándékáért, amely élő jele annak, hogy az Úr gondoskodik a nyájáról. Szentatyánk, Ferenc pápa és a bahreini katolikus közösség köszönetet mond Hamad ibn Ísza Ál Halífa király őfelségének, amiért megtartotta a királyi család hagyományát, hogy támogatja a Katolikus Egyházat, és földet adományozott, amelyen áll most ez a templom” – ezekkel a köszönő szavakkal vezette be Tagle bíboros a székesegyház felszentelésének ünnepén mondott homíliáját. Hálásan emlékezett meg Camillo Ballin püspökről, a terv elindítójáról és köszönetet mondott az építészeknek, az építőmunkásoknak, a művészeknek és a jótevőknek, akik hozzájárultak az új templom építéséhez Bahrein földjén.

„Isten kedves népe, gyertek el gyakran a házatokba, ebbe a templomba, hogy találkozzatok, beszélgessetek irgalmas Atyánkkal. Gyertek haza! Gyertek gyakran! Isten is vár benneteket” – buzdította a híveket. Hozzátette, hogy látva a sok tervezett lelki programot, senki nem mondhatja, hogy a székesegyház egy szép nagy ház, amelyben azonban nem lakik senki. Kifejezte reményét, hogy aki eljön ide, „Isten családjának szeretetét és szavait tapasztalhatja meg, nem pedig egy elhagyatott hely ridegségét”.

A templom építése hét évig tartott és most véget ért. „A keresztény közösségnek azonban, amelyet Egyháznak hívunk, az építése nem ér véget soha… Az élő kövekből álló egyházi közösség csak akkor marad fenn, ha megőrzi és folyamatosan megújítja Krisztus kegyelmi munkáját, és az élő kövek soha nem szakadnak el tőle, aki szegletkő, amelyre felépül a lelki házuk, és így megmenekülnek a veszélytől, hogy csupán kemény és hideg kövek maradjanak” – mondta Tagle bíboros. Ahhoz, hogy megmaradjanak Krisztusban, három utat javasolt: Isten szavának hallgatását, az Eucharisztiában és a többi szentségben való részesedést, és a szeretetszolgálatot azok felé, akikben jelen van Krisztus: akik éheznek, szomjaznak, idegenek, otthontalanok, betegek, fogságban vannak.

Az épületet, amely 2300 fő befogadására képes, virtuálisan meg lehet látogatni a székesegyház honlapján keresztül. Két nagy kápolna található a székesegyházban, nagy terekkel, és hozzá tartozó gyóntatóhelyiségekkel. Az oktagonális szerkezetnek eszkatologikus jelentése van, a templomtornyok a Perzsa-öböl partján álló széltornyokra emlékeztetnek. A szerkezet formája azt a sátrat idézi, amelyben az Ószövetség szerint Mózes találkozott népével.

Az épületkomplexum egyben a püspöki kúria székhelye is, helyet kap majd benne egy vendégház és egy képzési központ is. Az egyik fő látványosság az épület belsejében az Arábiai Miasszonyunk festett szobra.

A székesegyház felszentelése különleges jelentőségre tesz szert annak fényében, hogy közelmúltbeli üzenetében Ahmed ibn Ísza Ál Halífa király hivatalosan meghívta Ferenc pápát egy bahreini látogatásra. Khalid bin Ahmed bin Mohammed al-Khalifa sejk, a király diplomáciai tanácsadója adta át a meghívást a Szentatyának november 25-én a Vatikánban. Tolmácsolta a király jókívánságait is, valamint kifejezte megbecsülését azért az alapvetően fontos szerepért, amelyet a pápa betölt a vallásközi párbeszéd előmozdításában és megszilárdításában, az emberi testvériség és együttélés értékeinek terjesztésében.

Fordította: Thullner Zsuzsanna

Forrás: Avvenire; Fides

Fotó: Avvenire; Bahraincathedral.org

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria