A bölcsesség erényét Isten adhatja meg – Mária-köszöntő Csíksomlyón

Külhoni – 2024. február 8., csütörtök | 12:51

Fontos, hogy a szív meghallja a felülről jövő hangot és az alulról érkező óhajt és sóhajt – hangsúlyozta az elsőszombati Mária-köszöntőn Urbán Erik ferences tartományfőnök február 3-án Csíksomlyón. Szent Balázs püspök liturgikus emléknapján is zarándokok ezrei érkeztek a ferences Mária-kegyhelyre.

A délutáni órákban folyamatosan érkeztek a zarándok a csíksomlyói ferences Mária-kegyhelyre. Négy órától a gyimesi hívek, majd a szentegyházi egyházközség tagjai vezették az imaórát. A kolostor folyosóin zarándokok sokasága sorakozott, hogy elvégezzék szentgyónásukat.

A 18 órakor kezdődő szentmise prédikációjában Urbán Erik ferences tartományfőnök az olvasmány alapján rámutatott: amit Salamon király kért, azt ember meg nem adhatta, és ez nem más, mint a bölcsesség, amely képessé tesz mindannyiunkat arra, hogy el tudjunk igazodni a hétköznapokban a világ dolgai között.

A bölcsesség az az erény, amelyet valóban Isten adhat meg, és amely visszavezet hozzá, illetve elvezet a felebarátunkhoz.

Mindehhez fontos, hogy a szív meghallja a felülről jövő hangot és az alulról érkező óhajt és sóhajt. Amikor e kettő egymásra talál, jó születik – hangsúlyozta a ferences tartományfőnök.

Főegyházmegyénkben a 2024-es évet a megújulás éveként üljük. „Meglátásom szerint ez egyfajta út lehet, amely hozzásegít főegyházmegyénk és benne a kis közösségeink megújulásához. Alulról jövő és felülről jövő isteni kezdeményezések… Ha e kettő találkozik, abból jó születik, abból megújulás lehet.” Imádsággal megújuló évet ülünk, nemcsak imával, hanem imádságból megújuló évet – fogalmazott Urbán Erik OFM. – Ez az imádságból megújuló év hasonlítható a magvetéshez. Tavasszal kimegyünk a kertbe, és a magvakat elültetjük. Azok csendben vannak, és kellő időben kihajtanak, termést hoznak. Ha gondozzuk növényeinket, termést hoznak. Ez történik, amikor imádságból akarunk megújulni.

„Legyen az a főegyházmegye mint egy nagy közösség, legyenek a plébániáink és a plébániákon belül a kisebb közösségek, lelkiségi mozgalmak, vagy éppen a kis család, amely együtt él, vagy az én kis szerzetesközösségem, amely megújulásra szorul, ha imából, imával akar megújulni, akkor lehetősége van a megújulásra. Erőt kap, hogy meg tudjon újulni – emelte ki a ferences elöljáró. – Minden új kezdeményezéshez vagy kezdeményezéseink folytatásához szükség van a lelki háttérre és a háttérimára. Létünkből fakadó tulajdonságaink szerint

tanúságtévő, a liturgiába aktívan bekapcsolódó, a közösségben szeretetben élő, szeretetszolgálatot teljesítő keresztényeknek kell lennünk.”

Az Úr Jézus nem akar mást, minthogy benne maradjunk és vele táplálkozzunk.

Így leszünk hiteles keresztények, ha benne maradunk, és vele táplálkozunk

– hangsúlyozta Urbán Erik OFM. Az imával megújuló közösség évének imájával zárta szentbeszédét.

A szentmise végén Szent Balázs püspök emléknapja lévén a hívek balázsáldásban is részesültek.

A rózsafüzért a szentegyházi hívek vezetésével imádkozták a zarándokok.

A gyertyás körmenetben a szentegyházi Szent András-plébánia tagjai vitték a Szűzanya kegyszobrának másolatát.

Az elsőszombati Mária-köszöntőt a Mária Rádió és a kegyhely YouTube-csatornája élőben közvetítette.

*

A következő Mária-köszöntőt március 2-án tartják. Február 11-én, a betegek világnapja alkalmából a betegek zarándoklatára várják a híveket; február 18-án az egészségügyben dolgozókat részesítik áldásban a csíksomlyói Mária-kegyhelyen.

Forrás: romkat.ro

Fotó: Erdélyi Ferencesek/Facebook

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria