Elhunyt Alexandru Mesian lugosi görögkatolikus püspök

Külhoni – 2023. március 11., szombat | 18:24

Életének 86. évében, 2023. március 11-én elhunyt Alexandru Mesian román görögkatolikus hierarcha, aki 1995-től 2023-ig a Lugosi Egyházmegye püspöki tisztét töltötte be. Az elmúlt hónapokban egészségi állapota fokozatosan romlott, március 4-én este akut légzési elégtelenséggel szállították kórházba a főpásztort, miután többféle betegséget is diagnosztizáltak nála.

Alexandru Mesian – született Alexandru Mesaroş (Mészáros) – 1937. január 22-én az akkor még Szatmár megyei Fernezely (Ferneziu) községben, munkáscsaládból származó szülei nyolc gyermeke közül ötödikként látta meg a napvilágot.

Általános iskolába szülőfalujában járt, majd a nagybányai Gheorghe Șincai Gimnáziumban érettségizett. A Temesvári Római Katolikus Egyházmegye felvette a jászvásári (Iaşi) Római Katolikus Teológiai Intézetbe, ahol 1957-ben teológiai hallgatónak iratkozott be, de a bukaresti Vallásügyi Minisztérium utasítására még ugyanabban az évben elutasították, azzal az indokkal, hogy erdélyi görögkatolikus családból származik.

A katonai szolgálat letöltése után, 1960-tól a Nagybányai Mechanikai Gépek és Bányagépek Vállalatnál (I.M.M.U.M.) a mechanikai vizsgáló laboratóriumban dolgozott technikusként, majd főtechnikusként egészen 1990-ig.

1960-tól 1965-ig szigorú titokban tanult teológiát. Az 1964-es általános amnesztia után, amikor néhány püspök és pap, akik teológiai professzorok voltak, kiszabadultak a börtönből, már szakavatott professzorok ellenőrizték teológiai tudását. 1965. május 8-án Ioan Dragomir máramarosi püspök szentelte pappá. 1972-ig még a szülei sem tudták, hogy fiuk pap, pedig naponta misézett a szobájában.

1965 és 1990 között Nagybányán és más településeken a Katolikus Egyházzal való kapcsolatukat megszakítani nem akarók katekézisével és lelkipásztori ellátásával foglalkozott titokban, az üldöztetés és a rájuk vonatkozó tilalmak ellenére. Az illegalitás idejében mind szülőföldjén, mind a történelmi Máramaros és az egyházmegye falvaiban lelkipásztori munkát végzett.

1990-ben újjálalkult a Rómával egyesült román görögkatolikus egyház; Alexandru Mesian a Máramarosi Egyházmegye általános helynökeként tevékenykedett.

1994. július 20-án II. János Pál pápa Ioan Ploscaru lugosi püspök koadjutorává nevezte ki, 1994. szeptember 8-án pedig Balázsfalván Lucian Mureşan balázsfalvi metropolita Ioan Ploscaru püspök és George Guşiu püspök segédletével püspökké szentelte.

1994 októberében a Szentatya a Keresztény Egység Előmozdításának Pápai Tanácsa tagjává nevezte ki Rómában. 1995-ben a katolikus-ortodox teológiai párbeszédért felelős közös nemzetközi bizottság tagjává nevezte ki.

1995 októberében II. János Pál pápa lugosi püspökké nevezte ki, 1996-ban iktatták be.

2000. július 9. és 19. között Baltimore-ban a román ortodox egyházat képviselő Timotei aradi püspökkel együtt részt vett a katolikus-ortodox nemzetközi teológiai párbeszéd nyolcadik találkozójának munkájában.

1994-től a Román Katolikus Püspöki Konferencián belül az ökumenizmusért volt felelős.

2004. február 7-én Románia elnöke a Kulturális Érdemrend parancsnoki fokozata vallási érdemrenddel tüntette ki. 2005 óta Lugos díszpolgára. 2005 óta a román görögkatolikus egyházi zsinat törvényeit kidolgozó bizottság elnöke. 2016 óta Temes megye díszpolgára.

A román görögkatolikus egyház missziós-ökumenikus bizottságának elnöke volt. A Lugosi Egyházmegye püspökeként végzett tevékenysége során számos ökumenikus találkozón vett részt, mind az országban, mind külföldön.

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Fotó: Episcopia Greco Catolica Maramures/Facebook

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria