Fiatalok keresztútja a Müncheni Magyar Katolikus Egyházközségben

Külhoni – 2021. március 16., kedd | 13:50

Március 14-én, nagyböjt negyedik vasárnapjának szentmiséje előtt keresztutat imádkoztak a hívek a Müncheni Magyar Katolikus Egyházközség közösségi házában. Vetített képek, gondolatok segítették a résztvevőket Jézus szenvedésének átelmélkedésében. Az eseményről Taczman Andrea írt beszámolót, melyet szerkesztve közlünk.

A keresztutat Szarvas Erzsébet, az egyházközség lelkipásztori munkatársa vezette. A stációkhoz kapcsolódó elmélkedéseket az egyházközséghez tartozó fiatalok olvasták fel.

Az elmélkedésre indító gondolatok mellett kérdések is segítették a nagyböjti lelkiismeret-vizsgálatot és bűnbánatot. Az egyes stációkhoz kapcsolódóan kéréseiket is megfogalmazták a fiatalok, erőt kérve Jézustól ahhoz, hogy vele tudják járni életük útját.

A szentmisét Merka János, az egyházközség plébánosa mutatta be.

Prédikációjában kiemelte: lelke mélyén az ember az igazra, a szépre és a jóra vágyik, ám ha torz szellemi áramlatok töltik be e vágyakat, szomorúság és káosz lesz úrrá rajta. Erre a vágyódásra egyedül Isten tud válaszolni, aki a világmindenség forrása és végső célja. Ő önmagát adta a világnak azáltal, hogy Fiát küldte a világba; Jézus pedig elküldte a Szentlelket, hogy belülről irányítsa az embert a hitre, a reményre és a szeretetre. Mindebből az a fontos feladat következik számunkra, hogy felmutassuk az emberi élet hatalmas dinamizmusát, mely Istentől Istenhez vezet.

Amikor a bűnt választjuk, megtagadjuk ezt az áradást, elzárkózunk e hatalmas dinamizmustól. A bűnből azonban kivezet bennünket a másnak is jót akaró szeretet – hangsúlyozta szentbeszédében Merka János.

A szentmisében az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának ünnepe alkalmából a magyar nemzetért imádkoztak a müncheni katolikus egyházközség hívei.

A szertartást követő megemlékezésen – az egyházközséghez tartozó fiatalok közreműködésével – felidézték a 173 évvel ezelőtti történelmi eseményeket és a márciusi ifjak hősiességét. Elhangzott Petőfi Sándor Nemzeti dal és Feltámadott a tenger című költeménye.

A megemlékezés szervezője, Szarvas Erzsébet lelkipásztori munkatárs záró gondolataiban kiemelte: az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ennyi idő után is fontos üzenetet hordoz számunkra és komoly felelősséget ró ránk, hogy becsületes magyar emberek legyünk, akik helyt tudnak állni minden viszontagság közepette és helyes válaszokat tudnak adni a kor kihívásaira. A megemlékezés gyertyagyújtással és közös imával zárult.

A keresztúti ájtatosság, a szentmise és az ünnepi megemlékezés megtekinthető ITT.

Forrás: Müncheni Magyar Katolikus Egyházközség

Fotó: Erli Ferenc

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria