Kettős papszentelést ünnepelt Máriaradnán a temesvári egyházmegye

Külhoni – 2020. augusztus 24., hétfő | 18:23

Pál József Csaba temesvári megyéspüspök augusztus 22-én, Boldogságos Szűz Mária, a Világmindenség Királynője ünnepén a máriaradnai bazilikában áldozópappá szentelte a magyarszentmártoni Hojda Ionuc-Vasile és a berestyei születésű Radulov Piry diakónust.

A főpásztor – aki püspöki szolgálata megkezdése óta először szentelt papokat – a szentmise bevezetőjében az ünnep és az ünneplés fontosságára hívta fel a figyelmet, kiemelve, hogy az idei papszentelés a világjárvány miatt rendhagyó módon történik. Pál József Csaba püspök hangsúlyozta, milyen hálás az egyházmegye a két jelöltnek, akik igent mondtak Isten meghívására, és köszönetét fejezte ki a szentelendők szüleinek, nagyszüleinek, a plébánosoknak és a helyi közösségnek, akik az elmúlt évek során támogatták őket.

A szentmisén a diakónusok rokonai mellett az egyházmegye papsága, valamint a szentelendők származási helyének és gyakorlati éves közösségeinek plébánosai vettek részt. Az új típusú koronavírus-járvány terjedését megakadályozó óvintézkedések betartása miatt a kegytemplom padsorait csak korlátozott számban tölthették meg a hívek, ezért sokan a kolostor udvarán, a bazilika előtti téren, illetve az internet segítségével kapcsolódhattak be a liturgiába.

A szentelési szertartás a jelöltek bemutatásával kezdődött.

Szentbeszédében a főpásztor mindenekelőtt a két diakónushoz intézte szavait, amikor Szent VI. Pál pápát idézve hangsúlyozta: olyan időben lesznek papok, amikor nem tanítókra, hanem tanúkra van szükség. A tanítónak akkor fognak hinni, ha egyben tanú is.

A temesvári megyéspüspök homíliájában arról beszélt, hogy a különböző korokban milyen fontos szerep jutott a papnak. Ez azonban mára teljesen megváltozott – mondta Pál József Csaba püspök. – Ma apostolokra van szükség, akik elindulnak, hogy felkeressék az embereket, és tüzet gyújtsanak a szívükben úgy, ahogy azt régen is tették az apostolok. „A ti példátok és a ti tanításotok kell hogy legyen az, ami lángra lobbant másokat is, ami cselekvésre, hitre ösztönöz másokat is” – fordult a szentelendőkhöz a főpásztor.

A szentmise végén Pál József Csaba temesvári megyéspüspök köszönetet mondott a felszentelt áldozópapok szüleinek és nevelőinek, a Gerhardinum Római Katolikus Líceum és a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola tanárainak, valamint az elöljáróknak, mindazoknak, akik a jelölteket kísérték útjukon.

Az újmisés lelkipásztorok megkapták a szolgálati helyükre szóló kinevezést: Hojda Ionuc-Vasile Oravicabányán, Radulov Piry Újmoldován, plébániai kormányzóként kezdi meg lelkipásztori tevékenységét. Lelkipásztori szolgálatukat mindketten Pălie Veniamin resicabányai esperes felügyelete alatt fogják végezni.

Radulov Piry Temesváron született 1994. szeptember 14-én, szülei második gyermekeként. A berestyei Szűz Mária Szent Neve-plébániához tartozik. Tanulmányait a temesvári Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceumban végezte, ott érettségizett 2013-ban.

Saját elmondása szerint a középiskolai évek alatt érezte meg, hogy Isten hívja szolgálatára. A hívek imája erősítette meg, hogy az Úr felé vezető úton maradjon. A gyakorlati-pasztorális évet a lugosi plébánián töltötte.

Hodja Ionuc-Vasile a temesvári egyházmegyéből, az óteleki plébániához tartozó Magyarszentmártonról származik. 1994. január 6-án született a máramarosi Borsabányán. Szülei 1995 szeptemberében Magyarszentmártonra költöztek, ott töltötte gyerekéveit. Magyarszentmártont és a Bánságot tartja szülőföldjének. Iskoláit szülőfalujában kezdte, majd a Mehedinți megyei Orsován folytatta. Ezt követően a Temes megyei Újváron tanult, majd a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceumban végzett.

A líceumi évek során fejlődött ki hivatása, viszont már kisgyerekkora óta pap szeretett volna lenni. A líceum spirituálisa, Kocsik Zoltán sokat segített hivatása felismerésében. A 11. osztályban döntötte el, hogy teológiára felvételizik.

Bővebb bemutatkozásuk a Romkat.ro erdélyi hírportálon olvasható.

Forrás: Váncsa Csaba/Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Fotó: Corina Bouda-Gruia

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria