Kispapok szülei találkoztak a gyulafehérvári szemináriumban

Külhoni – 2023. május 19., péntek | 12:37

Május 13-án harmadik alkalommal szervezték meg a kispapok szüleinek találkozóját a gyulafehérvári szemináriumban.

A találkozó lényege az – ahogy a papképzés irányelveit meghatározó dokumentum is hangsúlyozza –, hogy szükséges megerősíteni a család és a szülők szerepét gyermekeik hivatásának kibontakozásában, megélésében. Lényeges, hogy a szülők szerető figyelemmel kísérjék gyermekük életét, meghagyva döntéseiknek szabadságát.

A délelőtt folyamán a kispapok különböző szempontok szerint évfolyamonként mutatták be a papképzés lényegesebb sarokköveit, amely számukra is reflexió volt az elmúlt évekre. Szó esett az első év tapasztalatairól, a Ferenc pápával való budapesti találkozóról, a beöltözésről, a lektor- és akolitusavatásról, a diakónusszentelésről, valamint a szemináriumi évek alatt eltöltött pozitív élményekről egyaránt.

A közös együttlét csúcspontja a délben bemutatott szentmise volt, amelyet Kerekes László segédpüspök celebrált. Homíliájában kiemelte, hogy a szülők, akik gyerekük hivatásának közvetlen kísérői, a Szűzanyához hasonlóan meg kell hogy tanulják az elengedés és az úton való folytonos kísérés művészetét, amely nem elszakítottságot, hanem a szeretet igaz megélését jeleníti meg: eszköz lenni Isten szemében, felismerve az isteni akaratot a hivatás kibontakozó kis csíráiban is. A szentmise végén a segédpüspök minden jelenlévő szülőt, testvért megajándékozott egy rózsafüzérrel és egy szentképpel.

Forrás: Romkat/Seminarium Incarnatæ Sapientiæ Facebook-oldala

Fotó: Ferencz Zsolt/SIS

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria