Melbourne-ben és környékén folytatta ausztráliai útját Cserháti Ferenc püspök

Külhoni – 2018. november 6., kedd | 14:22

Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök adelaide-i látogatása után folytatta lelkipásztori útját az ausztráliai Victoria államban: november 1. és 5. között a wantirnai, a melbourne-i és a geelongi magyarokat kereste fel.

KÉPGALÉRIA – Klikk a képre!

November 1-jén, mindenszentek ünnepén Cserháti Ferenc püspök Wantirnában, a déli félteke legnagyobb magyar központjában, a Szent István király ökumenikus templomban mutatott be főpapi szentmisét. A wantirnai magyarok templomuk alapítóiért, építőiért, jótevőiért is imádkoztak a szentmisén. 

Szentbeszédében Cserháti Ferenc kiemelte, hogy a halottainkért mondott ima hitbéli meggyőződésünk következménye. „Először is hisszük, hogy halottaink tovább élnek, mert a keresztség által Krisztushoz csatlakoztak, és ezáltal minden Krisztus-hívő elszakíthahatlan kötelékkel kapcsolódik a megdicsőült Krisztushoz – fogalmazott a püspök. – Másodszor, a halottakért mondott ima annak a hitigazságnak a következménye, hogy a halottak még haláluk után is lehetőséget nyernek a tisztulásra. Jóllehet ők már nem működhetnek közre saját megszentelődésükben, de még nagyon is tisztulásukra szolgálhat Krisztus áldozata, amelyből részt vállalva a hívek közössége is segítségükre lehet, például az imádság, az alamizsnálkodás, a jócslekedetek és a vezeklések által. Midezek után valóban elmondhatjuk, hogy imáinkkal és a szeretet többi cselekedeivel aktívan támogathatjuk és előmozdíthatjuk elhunyt szeretteink tisztulását.”

November 2-án, halottak napján este Cserháti Ferenc püspök a melbourne-balaclavai Szent Colman-plébánia közösségi házában tartott előadást a külföldi magyarok lelkipásztori szolgálatának helyzetéről. Az előadáson az anyaország képviseletében részt vett Kálmán László melbourne-i vezető konzul és Marót Márta, a wantirnai magyar központ vezetője. A püspök kiemelte a külföldi magyar egyházi közösségek keresztény és hazafias küldetését, valamint arra biztatott, hogy ápolják a magyar egységet. Cserháti Ferenc ismertette a lelkipásztori szolgálatot segítő projektet, az „1 plusz 1 missziót”, és a hívek aktív közreműkodését kérte a Szent István-i örökség továbbadásában.

November 3-án, szombaton Cserháti Ferenc Laczkó Mihály plébános kíséretében Geelongba, Victoria állam második legnagyobb városába látogatott, ahol a Magyar Szent Laszló Közösséget kereste fel. Az előesti szentmise homíliájában a külföldi magyarok püspöke a keresztény erkölcs fundamentumáról, a főaparancsolatról elmélkedett. Beszédében a püspök kiemelte, hogy a szeretet isteni parancsolata tulajdonképpen isteni ajándék, amely üdvösségünket szolgálja. A szeretet azért isteni, mert Isten a forrása, Istenre vonatkozik és Istenhez vezet. A szeretetre Isten képesíti a lelket, hogy az ember az ő gyermekeként tudjon cselekedni, és ezáltal elérje az örök üdvösséget, az örök életet. 

Cserháti Ferenc püspök ausztráliai lelkipásztori látogatásának kiemelt eseménye volt november 4-én a melbourne-balaclava-i Szent Colman-templomban, Victoria államban élő katolikus magyarok központjában bemutatott ünnepi szentmise, melyen koncelebrált Laczkó Mihály, a melbourne-i Regnum Marianum Magyar Egyházközség lelkipásztora. A szentmisén közreműködött a nemrég alakult ifjúsági énekkar, és első szentáldozáshoz járult Kőhegyi Kincső.

Szentbeszédében a püspök a szeretet kettős parancsáról, az Isten- és a felebaráti szeretetről elmélkedett. A kettőt nem lehet elválasztani egymástól. „Isten határtalan szeretetével meghódította szívünket, akárcsak egy rajongó szerelmes, aki lángra lobbantotta szerelme előbb még fagyos szívét. Jézus arra késztet, hogy úgy szeressünk, ahogyan Ő szeretett minket. Szeretete arra hív, hogy szerelmes páros táncot járjunk vele, elfogadjuk az Erős Isten gyöngéd karjának irányítását, kövessük kreatív rendezését, koreográfusi ihletéseit, az Isten- és emberszeretet szabályait, vagyis istenes életet eljünk példája szerint, gyakorljuk az irgalmasság testi és lelki cselekedeit – fogalmazott Cserháti Ferenc. – Krisztus szeretete sürget minket; szeretete elfogadására és viszonzására késztet, arra, hogy fogadjuk el az isteni Igazság, Jóság és Szeretetet irányítását, és higgyünk a szeretet végső győzelmében.”

A főpapi szentmise végén a külföldi magyarok püspöke ünnepélyesen átadta Ferenc pápa áldását Pamela Woodnak, a Szent Colman-plébánia képviselő-testülete elnökének, valamint  Kovács Jánosnak, a Regnum Marianum Magyar Egyházközség elnökének. Az ünnepségen részt vett Dezsi Csaba, a helyi református gyülekezet lelkipásztora és Kálmán Laszló melbourne-i magyar vezető konzul.

Novemer 5-én, Szent Imre napján Cserháti Ferenc püspök a wantirnai Árpád fejedelemről elnevezett idősek otthonában celebrált szentmisét. A külföldi magyarok püspöke Szent Imrére, a magyar ifjúság és keresztény népünk példaképére emlékeztetett szentbeszédében. Felidézte erényes életét és éber várakozását az Úrra. „Az éber várakozás, állandó készültséget kíván fiataltól és időstől egyaránt – hangsúlyozta Cserháti Ferenc. – Éberen várakozunk az Úr eljövetelére, ha figyelmesen és rendszeresen olvassuk a Szentírást és hallgatjuk az Isten igéjét, estleg a rádióban, tévében. Éberen várakozunk, ha szívesen és rendszeresen imádkozunk; ha megtartjuk Isten parancsait; ha türelemmel viseljük gyengeségeinket és szenvedéseinket; ha szeretjük embertársainkat – azaz, ha valóban az igaz Istennek hódolunk, amint erre a fiatalon elhunyt Szent Imre herceg is példát adott. Ez az éber várakozas sohasem fölösleges, nem hiábavaló, mert az Úr ígérete alapján meghozza gyümölcsét: vágyaink beteljesedését, a békét, a lelki megnyugvást, a harmóniát, sőt még az örök üdvösséget és boldoságot is” – buzdított a püspök.

Forrás és fotó: Melbourne-i Regnum Marianum Magyar Egyházközség/Laczkó Mihály

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria