Szent István-napi búcsút ünnepeltek Makrancon Boldog IV. Károly leszármazottai jelenlétében

Külhoni – 2020. augusztus 25., kedd | 11:06

2020. augusztus 22-én és 23-án Makrancon különleges módon ünnepelték meg a Szent István-napi búcsút. A templom főoltárába Habsburg György és fia, Károly jelenlétében behelyezték Boldog IV. Károly, az utolsó magyar király ereklyéit az első magyar szent család ereklyéi mellé.

Az idei Szent István-napi búcsú nyitómiséjét Gábor Bertalan pápai káplán, szepsi esperes-plébános mutatta be, koncelebrált Szalay László nagyidai plébános, Hornyák Péter emeritus parókus, Bartko Elek emeritus plébános és Karch Krisztián szepsi káplán.

Másnap délután megérkezett Budapestről az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztje, a Kárpát-medence szentjeinek és boldogjainak ereklyéivel. 

A lelkinapok részvevője és előadója Kovács Gergely volt, aki elmélyítette a hallgatókban a szentek helyes tiszteletét, bemutatta Isten szolgája, Mindszenty József életáldozatát.

Makrancon – az ősi templom utódaként – 113 évvel ezelőtt, 1907-ben szentelték fel a jelenlegi templomot Szent István király tiszteletére. Új oltárát, amelyben elhelyezték az első szent magyar család ereklyéit, 2007. április 21-én konszekrálta az akkori főpásztor. Az első ereklyés körmenetet 2012. augusztus 20-án tartották. 2014. augusztus 20-án Bartal Károly Tamás jászóvári apát megáldotta a templom melletti fénykeresztet, mely jelzi, hogy az itt élők bíznak a keresztáldozat végső győzelmében. Egy évre rá felszentelték Az első szent magyar család domborművét.

*

Az idei szentmise ünnepi bevonulással kezdődött. Habsburg György és fia, Károly vitte az oltárhoz az első magyar szent család ereklyéivel díszített ereklyetartót, amelyre immár a nagyapa, illetve a dédapa, Boldog IV. Károly csontereklyéjét is felrögzítették.

A záróáldás előtt a főherceg és a posztulátor, Bernard Bober kassai érsek a Három szent kassai vértanú emlékplasztikáját vehették át, amelyet az alkotó, Lukács János személyesen adott át a vendégeknek.


Forrás és fotó: Gábor Bertalan

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria