Vessük el az evangélium magvait! – Ifjúsági találkozó és akolitusavatás Aradon

Külhoni – 2022. május 9., hétfő | 18:26

A Temesvári Római Katolikus Püspökség keretében működő Egyházmegyei Ifjúsági Központ szervezésében fiatalok találkozóját tartották az arad-belvárosi Páduai Szent Antal-templomban május 8-án, a Jó Pásztor vasárnapján. A délutáni szentmise keretében Pál József Csaba megyéspüspök akolitussá avatta Piklor László és Kiss Mihály állandódiakónus-jelöltet.

A fiatalok találkozójának majláthfalvi, nagyiratosi, arad-ségai, arad-mikelakai, temesvári és arad-belvárosi, valamint erdélyi és székelyföldi résztvevői is voltak.

A Jó Pásztor vasárnapján tartott programon jelen volt a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet öt növendéke: Virág István, Csibi Levente, Kerekes Péter, Fekete Csaba és Boarna Miklós, akik a hagyományos hivatások hétvégéjén vettek részt az arad-ségai és a temesvár-józsefvárosi plébániákon, ahol bekapcsolódnak a liturgikus és lelki programokba; a Romániai Püspöki Konferencia résztvevőivel együtt ellátogattak a máriaradnai kegyhelyre is.

Az aradi ifjúsági találkozón pedig „főszerepet” vállaltak: tanúságot tettek hivatásukról, betekintést engedtek mindennapi életükbe, nyíltan beszéltek örömeikről, de a megtapasztalt kihívásokról is.

Az ifjúsági programot Szabó Tibor egyházmegyei ifjúsági lelkész, Dumitru Daniel temesvár-gyárvárosi plébános, a marosi főesperesség ifjúsági felelőse és Bukovics Erika Mária schönstatti nővér, ifjúsági referens irányította. A résztvevők körükben üdvözölhették Pál József Csaba megyéspüspököt is.

A fiatalok találkozóját követően a Páduai Szent Antal-templomban bemutatott szentmise keretében a főpásztor akolitussá avatta Piklor László és Kiss Mihály állandódiakónus-jelöltet.

A szentmise kezdetén a főpásztort és a jelen lévő lelkipásztorokat a közösség nevében Király Árpád marosi főesperes üdvözölte.

Pál József Csaba püspök a két jelölthöz intézve szavait úgy fogalmazott: az egyházmegyében az elsők között vállalják az akolitusi szolgálatot, ily módon mások számára is követendő példaképül válhatnak.

Az avatási szertartás keretében a megyéspüspök kitért az akolitusok feladatára. „Ti az akolitusok tisztére vagytok kiválasztva, hogy azzal sajátos részt vállaljatok az Egyház hivatásából. Az Egyház életének csúcspontja és forrása az Eucharisztia. Általa épül és növekszik Isten népe. Most azt a feladatot bízzuk rátok, hogy segítsetek a papoknak és a szerpapoknak tisztségük gyakorlásában és szükség esetén megáldoztassátok a híveket, valamint a betegeket.”

Ezt követően az akolitusjelöltek a főpásztor elé járultak, aki e szavak kíséretében nyújtotta át nekik az Eucharisztia ünneplésére előkészített edényt: „Vedd ezt az Eucharisztia ünneplésére előkészített kenyeret, és úgy élj, hogy méltóképpen szolgálhass az Úr és az Egyház asztalánál.”

Szentbeszédében Pál József Csaba püspök Ferenc pápa üzenetéből idézett, amelyet a Szentatya a hivatások 59. világnapjára írt: „A szinodalitás, az együtt járás alapvető hivatást jelent az Egyház számára, és csak ebben a horizontban tudjuk felfedezni és értékelni a különböző hivatásokat, karizmákat és szolgálatokat. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az Egyház azért van, hogy evangelizáljon, hogy kimozduljon önmagából, és elvesse az evangélium magvait a történelemben. Ezért egy ilyen küldetés teljesítése csak az összes lelkipásztori terület összefogásával lehetséges, és azt megelőzően az Úr összes tanítványának bevonásával. Ugyanis »a keresztség erejében Isten népének minden tagja misszionárius tanítvány lett (vö. Mt 28,19). Minden megkeresztelt ember, akármilyen egyházi funkciója vagy hitismeretekben való jártassága legyen is, az evangelizáció aktív alanya« (Evangelii gaudium apostoli buzdítás, 120).”

A vasárnap akolitussá avatott Piklor László és Kiss Mihály, valamint az akolitusi szolgálatra már felavatott és a szentmisén jelen lévő Baum Péter az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye és a Váci Egyházmegye Diakónusképző Intézetének növendékeként folytatják tanulmányaikat.

A szentmisét a temesvári egyházmegye közösségi oldalán közvetítették, ott visszanézhető.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria