A HÉT VERSE – Kölcsey Ferenc: Huszt

Kultúra – 2023. augusztus 19., szombat | 20:30

Szent István királyunk ünnepének előestéjén Kölcsey mindannyiunk által ismert sorait idézzük fel. A költő biztatása, sőt parancsa ma is érvényes: közösségünk lelki-szellemi növekedéséhez, gazdagodásához mindannyiunknak saját tehetsége, tudása szerint kell hozzájárulnunk.


HUSZT

Bús düledékeiden, Husztnak romvára megállék;
              Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold.
Szél kele most, mint sír szele kél; s a csarnok elontott
              Oszlopi közt lebegő rémalak inte felém.
És mond: Honfi, mit ér epedő kebel e romok ormán?
              Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér?
Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort;
              Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!


Kép: Digitális Képarchívum (DKA) – Huszt, 2004

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria