Az esztergomi örökmozgó, Prokopp Mária

Kultúra – 2021. március 19., péntek | 13:49

Prokopp Mária művészettörténész március 15. alkalmából Széchenyi-díjat kapott. Szűkebb pátriája, Esztergom, s azon belül is a ferencesek különösen is örülnek az elismerésnek. Hogy miért, arra az esztergomi ferences házfőnök, Varga Kapisztrán válaszol.

A tudós hölgy ezer szállal kötődik a ferences rendhez, és maga is a Ferences Világi Rend tagja. A Prokopp család háza Esztergomban a Kossuth Lajos utca és a Sissay köz sarkán éppen a ferencesek telkével szemközt áll. Mária fiútestvéreit még gyakran küldték át a ferencesek telkén álló, mára már lebontott üzletsor boltjaiba vásárolni, de azután – ami fontosabb – ők az esztergomi ferences gimnáziumban tanultak. Mária csak azért nem, mert ő lányként nem járhatott oda... Nem véletlenül történt ez így, hiszen szülei, Prokopp Gyula és Steingl Marianna igen jó kapcsolatot ápoltak a rend tagjaival (még nekem is volt szerencsém ismerni őket). Gyula bácsi hosszú ideig volt az esztergomi ferences templom gondnoka, és minden lehető módon szívén viselte a templom és a rendi közösség sorsát. Amikor az 1940-es évek végén a rend léte bizonytalanná vált, a rendház levéltárának egy értékes részét rábízták, s levéltárosként ő helyezte el azt a Prímási Levéltárban. (Két éve találtuk meg ismét.) Marianna néni pedig művészettörténészként szintén hatalmas ismerettel rendelkezett Esztergom történetéről, így a ferences templomról is. Amikor a rendszer ezt már lehetővé tette, mindketten publikáltak ferences témájú tanulmányokat is. Ha tehették, naponta jártak misére templomunkba, Marianna néni pedig világi rendi ferences is volt. Mária számára – ilyen családban felnőve – szinte természetes volt a ferences renddel való otthonos kapcsolat.

Prokopp Mária munkásságában is többször előkerültek ferences témák. Így például a középkori itáliai festészet kiváló kutatójaként sokat tett azért, hogy a nemzetközi tudományos világ számára is bizonyítsa: az Assisi Szent Ferenc-bazilika alsó templomában található Simone Martini-képek Árpád-házi szenteket ábrázolnak. Szent Ferenc Világi Rendjének egyik védőszentjéről, Szent Erzsébetről – akinek természetesen esztergomi vonatkozásai is vannak – évfordulójára gyönyörű albumot jelentetett meg.

S nem véletlenül említem ismét Esztergomot, hiszen Mária, aki a város díszpolgára, lelkes lokálpatriótaként rengeteget tett és tesz azért, hogy értékeit, gazdagságát bemutatva szeretett városa, Esztergom visszakapja a magyar városok között őt megillető, méltó helyét. S mindezt nemcsak egy régi esztergomi polgári család többgenerációs hagyományát őrizve teszi, hanem ehhez hozzáadja, saját – egy életen át gyarapított – tudását is, amely nem csupán lexikális ismeret, hanem ragaszkodó, lelkesítő szaktudás, amelyet az itt megélt élet tesz még gazdagabbá, történelemmé. Most is esztergomi témán dolgozik, mégpedig (természetesen) a ferences templom történetén…

Ha jól tudom, világi rendi ferences még nem kapott Széchenyi-díjat. Ezért úgy érezzük, hogy az Esztergomi Ferences Rendház, Szent Ferenc Világi Rendje és természetesen Esztergom számára is nagy megtiszteltetés Prokopp Mária Széchenyi-díja. Szívből gratulálunk hozzá!

Forrás: Varga Kapisztrán/Országút

Fotó: Czimbal Gyula

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria