Énekes imádság a békéért – Érsekségi ékességek (42.)

Kultúra – 2022. április 3., vasárnap | 14:16

A Veszprémi Főegyházmegye kiemelt feladatának tekinti a hitből fakadó kultúra és a kulturális értékek gondozását, ezek méltó bemutatását, ezért Érsekségi ékességek címmel sorozatban ismerteti őket honlapján. Ezúttal a népénekek történetét ismerhetjük meg – sőt, meg is hallgathatunk egy békét kérő énekes imádságot.

Az egyházi liturgia változó zenei részeinek legáltalánosabb formája a népének, ami az évszázados latin majd később népnyelvű gregorián tételek mellett párhuzamosan élt a nép ajkán. Szerzői papok, szerzetesek, kántorok, de gyakran iskolamesterek és népi előénekesek voltak.

A jellegzetesen közép-európai énekes műfaj strófás szerkezetű, szinte mindig rímes költemény. Hasonlóan a népdalokhoz, az egyszólamú énekek gazdag dallamváltozataikkal falvanként éltek, és élnek ma is.

Az idősek vigyáztak arra, hogy tovább adják, tovább örökítsék azokat az népénekeket, amelyek őseik hitéből fakadtak, és nemzedékeket segítettek át a történelmi viszontagságokon. Az egyes gyülekezetek, falvak, régiók saját vallási gondolataikat, érzelmeiket írták meg a szövegekben, és Isten imádása mellett valóságos katekizmust fogalmaztak meg.

A népénekek éneklése buzdította az embereket, erősítette a közösségek összetartozását és hitét. Kereszteléskor, esküvőkön, temetéseken, búcsújárásokon, májusi és októberi ájtatosságokon, adventben és karácsonykor a hivatalos egyházi énekek mellett újra és újra felcsendültek azok a dallamok és szövegek, amelyek együtt ünnepelt a közösség.

Már az 1930-as évek népénekgyűjtése bebizonyította, hogy az élő hagyomány nagyon mélyen gyökerezik és messzire ágazik. Így fordulhat elő, hogy egyes népénekek szinte minden nyomtatott énekes könyvben megtalálhatók, némelyek pedig csak itt-ott fellehetőek.

A sok szebbnél szebb népének közül ma talán a legaktuálisabb a békéért való könyörgés. A Béke fejedelme kezdetű népének valószínűleg 1900 táján keletkezett ének, és Kárpátaljáról küldte be egy kántor a Kárpát-medencei népénekgyűjtemény számára. Az ének még fellehető a Kottás harangszó című kötetben, melyet a Kassai Főegyházmegye 2007-ben adott ki, alapításának 200. évfordulójára.

Béke fejedelme, szentséges Istenünk!
Úr Jézus Szent Szíve, békéért esdeklünk.
Békét adj szívünknek, békét családunknak,
békét nemzetünknek, békét a világnak!

Szűz Mária Szíve, béke példaképe,
Fiad Szent Szívénél közbenjárónk légy te!
Békét adj szívünknek, békét családunknak,
békét nemzetünknek, békét a világnak!

Liliom, virágszál te vagy, ó Mária,
Eszközölj Fiadnál békét a számunkra!
Békét adj szívünknek, békét családunknak,
békét nemzetünknek, békét a világnak!

Árvák és özvegyek sírását hallgasd meg,
Könyörgésüket, ó Mária, ne vesd meg!
Békét adj szívünknek, békét családunknak,
békét nemzetünknek, békét a világnak!

Derítsd fel hazánkra a békesség napját,
Adjál világbékét, Mária, Szűzanyánk!
Békét adj szívünknek, békét családunknak,
békét nemzetünknek, békét a világnak!

 

Forrás és videó: Veszprémi Főegyházmegye

Fotó: Kárpát-medencei népénekgyűjtemény

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria