A Szentföldön csaknem egy hónapig tart a karácsony

Megszentelt élet – 2023. január 13., péntek | 14:29

A december 25-i ünnep után két nappal az ortodox egyházak vezetői látogattak el a ferences testvérekhez Jeruzsálemben, majd a január 7-i (Julianus-naptár szerinti) ortodox karácsony alkalmából a Szentföldi Ferences Kusztódia szerzetesei járták végig január 9-én az ortodox testvérek központjait, és átadták jókívánságaikat a görög, a kopt, az etióp, majd a szír patriarkátuson.

És még hátra van az örmény karácsony (és vízkereszt), amelyet majd csak január 19-én ünnepelnek.

A kölcsönös karácsonyi látogatás nem csupán formalitás, hanem fontos alkalom, hogy a különböző jeruzsálemi keresztény közösségek találkozzanak és testvéri légkörben töltsenek együtt kis időt.

Francesco Patton szentföldi kusztos és a ferences szerzetesek a kawas (muszlim őr/kísérő) vezetésével, körmenetben haladtak Jeruzsálem utcáin; elsőként a görög ortodox patriarkátus épülete felé, ahol III. Theophilus pátriárka várta őket.

Francesco Patton beszédében kiemelte a keresztények közötti összetartás szükségességét, és megköszönte Theophilus pátriárka együttérző szavait XVI. Benedek pápa halála után.

A görög pátriárka szintén az emeritus pápáról szólt, felidézte erényeit, illetve 2009-es szentföldi apostoli útját.

A következő állomás a kopt ortodox patriarkátus épülete volt, amely a Szent Sír-bazilika apszisa közelében áll, nem messze a Via Dolorosa IX. stációjától.

Antonius kopt érsek örömmel fogadta a ferenceseket, majd a kusztos a karácsonyi üdvözletek kölcsönösségének szentföldi hagyományáról beszélt: „Ez nem csupán formális szokás, hanem a testvéri kapcsolatot segíti elő közöttünk; ezen a módon osztozunk a minket összekötő hitben.

Szeretnénk az Atya egyetlen Fiában szeretett testvérekként megérteni a misztériumokat, amelyeket ünneplünk. Jézus, a betlehemi gyermek a békénk és a testvéri egységünk valódi forrása.”

Antonius érsek baráti válaszában Ferenc pápa szavait idézte a karácsonyról.

Az etióp ortodox patriarkátus a jeruzsálemi óváros keresztény negyedének központjában található, itt Gebre Selassie atya fogadta a ferences küldöttséget. Francesco Patton egy karácsonyi ének szavaival köszöntötte az etióp testvéreket: „Gaudet chorus cœlestium, et Angelicanunt Deo, palamque fit pastoribus, Pastor, Creator omnium.” Selassie atya megköszönte a látogatást, és utalt a testvéri és baráti kapcsolatra, amely történelmileg összeköti az etióp egyházat a szentföldi ferencesekkel.

Végül a szír patriarkátusra érkeztek a ferencesek, ahol Jakub Jack püspök fogadta őket.

A kusztos elsőként az egész ferences közösség nevében tolmácsolta a karácsonyi jókívánságokat, hangsúlyozva az ünnepi időszak jelentőségét a jeruzsálemi keresztényeknek: „Híveink számára ez egy különösen fontos időszak: az utcákon is érzékelhető ünnepi légkör által a keresztények jelenléte jobban láthatóvá válik. Néhány radikális, szélsőséges csoport kivételével a karácsonyi időben a más vallások hívei is felismerik, milyen jó, hogy a mi szimbólumaink is jelen vannak a városban.”

Jakub püspök megköszönte a jókívánságokat, és Jézus eljövetelének jelentőségéről beszélt: „Nem azoknak az elvárásait kívánta teljesíteni, akik csodái miatt királlyá akarták tenni, hanem

a kereszt alázata révén az önzésüket és gőgjüket szerette volna gyógyítani, amely fogva tartja az ember szívét.

Az Ő példáját követve mi is képessé válunk az alázatra.”

Fordította: Verestói Nárcisz/Ferences Média

Forrás és fotó: Custodia.org; Ferences Média

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria