Bemutatkoznak a pálos nővérek – VIDEÓVAL

Megszentelt élet – 2015. május 23., szombat | 12:04

A megszentelt élet évében meghirdettük „Bemutatkoznak...” kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól, mutassák be rendjüket, közösségüket, történetüket, karizmájukat, írjanak tevékenységükről, jövőbeli terveikről, valamint a tematikus évhez kapcsoló programjaikról.

KÉPGALÉRIA – Klikk a képre!

A rend története

A közösség magyar földön jött létre, hasonlóan a pálosok férfi közösségéhez,  1990-ben, Márianosztrán. Alapítója Csipke Rózsa Irgalmas Jézusról nevezett Mária Margit anya örökfogadalmas vizitációs nővér volt, aki tizenhárom éves korában érezte először az Úr hívását a szerzetesi életre. Árpád-házi Szent Margit életének olvasása közben felébredt benne a vágy, hogy engesztelje, viszontszeresse az Urat, akinek szeretetét sokan semmibe veszik. A hívás követésére még sokáig kellett várnia, hiszen közben a szerzetesrendeket betiltották 1950-ben. A szétszóratás évei alatt belépett a vizitációs rendbe, de csak külföldön (Lengyelország) talált lehetőséget, és titokban tehette le a fogadalmait. Közben egyre erősödött benne az engesztelés gondolata, és az is tudatossá vált, hogy ezt a rendjében nem tudja megélni.

Sokat imádkozva és éberen figyelve a Szentlélek indításaira egy pálos atya beszédét hallgatva felismerte, hogy a pálos lelkiség szerint létre kell hoznia egy engesztelő, szemlélődő közösséget, Esztergomi Boldog Özséb Engesztelő Nővérei néven. A közösség ezt a szép nevet 2003-ig viselete, amikor a pálos rend generálisának kezdeményezésére a rend női ága lett. Ekkor változott a nevük: Első Remete Szent Pál Monasztikus Nővérei. Az alapító 2005. augusztus 26-án halt meg. 

A pálos rendhez szoros lelki kapcsolat fűzi a nővéreket. Ma két monostorban szolgálják Istent és embertársaikat. Erdőkürtön, a Magyarok Nagyasszonya-monostorban és Novajban, az Irgalmas Jézus-monostorban. Jelenleg hét örökfogadalmas és három növendék alkotja a közösséget.

Történetükről bővebben honlapjukon lehet olvasni.

A közösség karizmája, küldetése

A pálos nővérek küldetése az imádkozó, engesztelő élet. Engesztelésük az Oltáriszentség szeretetéből és imádásából forrásozik. Az engesztelésben hangsúlyos szerepet kap a szentségimádás, amit naponta felváltva több órán át végeznek egyénileg a pálos jelmondat szerint: Egyedül az egyedüli Istennel! Megélnek egy bizonyos magányt, amely a csendes imákban fejeződik ki, elmélkedésben, szentségimádásban, lelki olvasmányokban. A közösségben végzett imára pedig alkalmat ad a közösen végzett énekes zsolozsma és az engesztelő óra, rózsafüzér az irgalom órájában. Fontos a közösség együttléte is, ami a közösen tartott rekreációkban, játékban beszélgetésben, a lelki megosztásokban, a Szentírás és lelki könyvek megbeszélésében válik élővé.

Magyarországi tevékenység

A pálos nővérek az imádságban keresik és ismerik fel Isten akaratát. Isten akarata a lelkek üdvössége, amit Mesterükkel együttműködve, engesztelő, szemlélődő életáldozatuk rejtett gyümölcseivel segítenek elő az emberiségért, de különösen a magyar egyház, papság és nemzet javát szem előtt tartva. A pálos rend apostoli küldetését imáikkal kísérik.

Az imádság elsődleges feladata mellett megélhetésüket saját kezük munkájával keresik. Foglalkoznak egyházi ruhák, kegytárgyak készítésével, kertműveléssel. A vendéglátás ősi pálos szokás szerint apostoli tevékenység. A nővérek az elcsendesedőknek, hivatásukat tisztázni vágyó lelkigyakorlatozó lányoknak biztosítanak nyugodt körülményeket útjuk felismeréséhez és a lelki feltöltődéshez. A közösséghez tartozik egy úgynevezett engesztelő család, melyben világi engesztelő testvérek kapcsolódnak bele a lélekmentés szolgálatába. Jelenleg negyvenen vannak ebben az engesztelő családban.

Jövő, kihívások, tervek

Örömmel és szeretettel munkálkodnak azon, hogy egyre jobban Isten felé forduljanak, elősegítve ezzel embertársaik javát. Szeretnének elmélyülni a pálos lelkiség és a szentszéki dokumentumok tanulmányozásában, a liturgia egyre szebbé tételében. Továbbra is fogadják a lelki elcsendesedésre vágyókat, kérésük esetén lelki beszélgetést is nyújtva nekik. A hivatásukat tisztázni vágyó lányoknak lehetőséget biztosítanak egy évben egyszer közös, az év többi részében pedig egyénileg kísért lelkigyakorlatra.

Programok a megszentelt élet évében

A pálos nővérek tevékenyen kapcsolódnak a megszentelt élet éve rendezvényeihez. A közösség ajándéka a férfi és női rendeknek, hogy minden hónap második szerdáján egész nap – reggel 5-től este 8 óráig – szentségimádási napot tartanak értük.

Július 24. és 28. között csoportos hivatástisztázó lelkigyakorlatot tartanak fiatal nőknek Mester követlek, de… címmel.

A világi testvérekből álló engesztelő család fogadalmas tagjainak augusztus 8-án tartanak egynapos találkozót, lelkinapot a pálos atyák segítségével Márianosztrán. A pálos nővérek közössége idén huszonöt éves, jubileumát a pálos atyákkal és az egyházmegye püspökével szeptember 8-án ünnepeli meg.

Szeptember 26-án lelki túrát szerveznek Galgamácsáról indulva az erdőkürti Magyarok Nagyasszonya-monostorba. A zarándoklatot egy pálos atya és egy engesztelő családtag vezeti. További információkat a Mária-út honlapján és a pálos nővérek oldalán találnak majd az útról.

Fotó: Első Remete Szent Pál Monasztikus Nővérei

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria