„Emmausz” címmel jelent meg az új piarista evangéliumos könyv

Megszentelt élet – 2018. december 19., szerda | 15:45

December 18-tól kapható a 2019-es évre szóló piarista evangéliumos könyv. A kiadvány tartalmazza a napi evangélium szövegét, melyekhez tizenöt piarista szerzetes írt elmélkedést, imát, köztük Pedro Aguado generális. A zsebkönyv méretű kötet elsősorban középiskolásoknak és felnőtteknek szól.

A kötet pontos címe: Emmausz – Piarista evangéliumos könyv 2019. Összeállítói azért választották ennek az újszövetségi városnak a nevét, mert nagyon időszerű egyházi programot rejt magában. A 2018 októberében tartott püspöki szinódus az emmauszi tanítványokról szóló elbeszélést használta fel arra, hogy kijelölje a mai Egyház fiatalokkal kapcsolatos feladatát.

A magyar piaristák örömmel ismerik el magukénak ezt az egyházi küldetést: a fiatalok mellé szegődni, mint Jézus; kérdezni, beszéltetni őket, mint Jézus; meghallgatni elgondolásaikat, vágyaikat, megérteni kételyeiket, osztozni fájdalmaikban, mint Jézus; mellettük haladni, mint Jézus; segíteni őket megérteni az élet eseményeit, mint Jézus; együtt lenni és étkezni velük, amikor leszáll rájuk az éj, mint Jézus; a szeretet kenyeret megtörő mozdulatával felnyitni szemüket az igazságra, mint Jézus, hogy azonnal elinduljanak és tanúságot tegyenek különleges tapasztalatukról, a gondolkodásukban és életükben végbement változásról.

A piarista evangéliumos könyv tehát az emmauszi tanítványokról szóló elbeszélésben foglalt evangelizáló tervet kívánja szolgálni, melynek fontos összetevői többek között: a személyes istenkapcsolat, istentapasztalat, a személyes imatapasztalat, a belülről növekvő hit, az egymással és Istennel való találkozás, az együtthaladás, a hit megosztása.

Urbán József generálisi asszisztens így beszélt a könyv kapcsán: „Emmausz nekem két dolgot jelent: közösségben lenni egymással, közösen keresni és közösen Jézust hallgatni. Jézus társaságában lenni, értelmezni az írásokat, jövőt látni magunk előtt.”

Az elmélkedéseket Bozók Ferenc SP, Czeglédi Zsolt SP, Galaczi Tibor SP, Guba András SP, Keserű György SP, Márkus Roland SP, Pedro Aguado SP, Serényi Tamás SP, Szabó Dániel SP, Szabó László SP, Szakál Ádám SP, Szilvásy László SP, Tőzsér Endre SP, Tőzsér Pál SP és Urbán József SP írták.

A kiadvány megrendelhető a Piarista Ajándékbolt weboldalán; megvehető személyesen a Sapientia Főiskola portáján (B porta, 1052 Budapest, Piarista köz 1.), a piarista iskolákban és templomokban. További információ vagy nagyobb tételben való megrendelés esetén a piarista ifjúságpasztorációs irodánál lehet érdeklődni az ifjusagpasztoracio@piarista.hu e-mail-címen.

Emmausz – Piarista evangéliumos könyv 2019
szerkesztette: Márkus Roland SP, Tőzsér Endre SP
Piarista Rend Magyar Tartománya, Budapest, 2018

Forrás és fotó: Piarista Rend Magyar Tartománya

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria