II. Tavadrosz magyarországi látogatásakor a pálos rend tagjaival is találkozott a Sziklatemplomban

Megszentelt élet – 2023. november 15., szerda | 15:20

II. Tavadrosz kopt ortodox egyházfő a magyar kormány meghívására érkezett négynapos látogatásra Magyarországra augusztusban. A kopt pápa egyházának magyarországi egyházmegyéje kérésére az augusztus 20-i nemzeti ünnepnapon Budapesten a Gellért-hegyi pálos templomba és kolostorba is ellátogatott.

Négynapos magyarországi látogatása során II. Tavadrosz kopt pápa augusztus 19-én Budapesten, a prímási palotában Erdő Péter bíborossal találkozott; majd a bíboros meghívására augusztus 20-án a Szent István-bazilika előtti téren részt vett az ünnepi szentmisén.

Ugyancsak augusztus 20-án fogadták a Magyar Pálos Rend tagjai a budapesti Sziklatemplomban a kopt ortodox egyházfőt.

II. Tavadrosz kopt pápa látogatása nagy jelentőségű volt, hiszen

a kopt ortodox egyház feje Remete Szent Pál fiaihoz érkezett.

A Magyar Pálos Rend védőszentje, atyja és patriarchája a kopt Remete Szent Pál, az első remete, akiről valamennyi pálos szerzetes szerte a világon minden szentmiséjében megemlékezik. A mindenkori kopt pápa Szent Márk evangélista apostoli utóda.

A Magyar Pálos Rend az egyetlen középkorból megmaradt magyar alapítású, jelenleg is szolgáló férfi szerzetesrend, míg a tízmilliós kopt egyház egy igen ősi keresztény felekezet, és ma az egyik legnagyobb keresztény közösség a Közel-Keleten. A pálosok erős és mély lelki kapcsolatot ápolnak a kopt keresztényekkel, hiszen a rend a kopt Remete Szent Pál oltalma alatt áll. A magyar alapítású rend névadó szentjeként pedig az egyiptomi remete egyben Magyarország védőszentje is.

„Ön egy picit az én és a pálosok pápája, Giovanni püspök úr egy picit az én és a pálosok püspöke, Jusszef atya egy picit az én és a pálosok atyja. S nyugodtan állíthatom, hogy jelen találkozásunkat – ismérvén a szervezés körülményeit –, kétségtelenül a magyar állam tiszteletre méltó közreműködésével, de a Szentlélek Úristen szervezte” – köszöntötte Őszentsége II. Tavadrosz kopt pápát a Sziklatemplomban Györfi Szabolcs valamennyi pálos szerzetes nevében.

„Ma Európában különleges időket élünk. Fontosak a gyökerek és fontosak a példák. II. Tavadrosz pápa 2018-ban, miután Nagy Szent Makariosz kolostorában tragikus körülmények között meggyilkolták Epifániosz püspököt, a kolostor elöljáróját, kiállt a világ elé, és felvállalta az Egyház bűneit a javítás szándékával. Nekünk itt, Európában és Magyarországon sok szempontból ugyanez a feladatunk. S fontos az is, hogy meg tudjuk erősíteni egymást Krisztus követésében” – mondta a pálos szerzetes, aki szerint a magyarországi és az egyiptomi kultúrák különbözőek, de ahogyan egy örmény katolikus atyától hallotta:

Beszélünk egy közös nyelvet, Jézus Krisztust.”

II. Tavadrosz, aki – mint a látogatás során említette – 37 éve ezen a napon, augusztus 20-án lett szerzetes a Szent Bisoj-kolostorban, többek között ezekkel a szavakkal köszönte meg a fogadtatást: „Nagy örömömre szolgált, hogy látogatást tehettem az egyiptomi szent, Remete Szent Pál kolostorában. Hálát adok Istennek, hogy a kolostorba visszatért az élet, a szerzetes atyák bizonyságot tesznek a szeretetről.

Öröm, hogy kapcsolatot ápolnak Remete Szent Pál egyiptomi kolostorával, erősítve ezzel a lelki kapcsolatot minden szerzetes testvér között,

akik egy nyelvet beszélnek: az Úr Krisztus szeretetének nyelvét: »Bizony mondom, a szeretet soha el nem múlik.«”

II. Tavadrosz pápa a keresztény–muszlim ellentétek felerősödése idején lett egyházfő. Bátran támogat és felvállal minden olyan kezdeményezést, amely csillapítja a forrongó gyűlöletet, bátorítja a békét, távol tartja az erőszakot, hogy elősegítse a muszlimok és a keresztények közötti együttműködést és együttélést.

Egyiptomi kopt keresztények a hatvanas évek óta élnek Magyarországon. Kezdetben csak kis közösségek alakultak, amelyek az évek során III. Shenuda pápától kértek maguknak lelkipásztort; így választották ki Jusszef Kálil atyát, aki azóta is a közösség vezetője.

2004-ben került a magyarországi közösség tulajdonába egy korábbi református templom, amely az egyre nagyobb lélekszámú magyarországi kopt közösség életének egyik fő központja. A templomot teljesen felújították és átalakították. III. Senuda pápa 2011. augusztus 18-án Magyarországra látogatott, amikor is ünnepélyes keretek között felszentelte és megáldotta a Budapest XVIII. kerületében, a Selmecbánya utcában található, Szűz Mária és Szent Mihály arkangyal tiszteletére szentelt kopt templomot.

2017-ben II. Tavadrosz kopt pápa új egyházmegyét hozott létre – budapesti központtal – a magyarországi és kelet-európai (romániai, lengyelországi, csehországi és szlovéniai) ortodox kopt hívek számára, amelynek vezetője Ava Giovanni püspök lett.

A koptok földje, Egyiptom szent föld. Keresztény lakói hagyományukban büszkén hivatkoznak a  Szent Család ottani tartózkodására, miután Heródes elől oda menekültek. Ikonjaikon gyakorta megörökített, identitásukat kifejező jelenet a menekülő Szent Család a kis Jézussal, a Boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, angyallal, szamárral, Nílussal, halakkal, vízi madarakkal, datolyapálmákkal és természetesen piramisokkal.

A szent föld szenteket terem – így illik, és ennek így kell lennie. Mint ahogy a koptok magukról állítják: ők maguk

olyanok, mint a datolya, amelynek a húsa vörös, hiszen a koptok egyháza a vértanúk egyháza; belül a magja nagyon kemény, hiszen belső tartásukat és a mártírium hordozását a szilárd hit adja.

II. Tavadrosz Sziklatemplomban tett látogatásának megszervezésében a pálos rend felé elköteleződött világi közösség is közreműködött – mind az előkészületekben, mind pedig a húszfős delegáció tagjai, köztük a nyolc egyiptomi püspök fogadásában és vendégül látásában.

A közösség több mint tíz éve komoly lelki kapcsolatot ápol Jusszef atyával és az általa vezetett kopt közösséggel, ezért a pálosokkal együtt őt is lelkiatyjuknak tekintik.

Szöveg: Györfi B. Szabolcs OSPPE; Papp Orsolya

Forrás: Magyar Pálos Rend

Fotó: Tóth Csilla, Fana Mario/Kopt Ortodox Egyház, Györfi B. Szabolcs OSPPE

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria