Koszorúzás a szétszóratás emléknapján – Az elhurcolt minoritákra emlékeztek Miskolcon

Megszentelt élet – 2021. június 28., hétfő | 11:35

A szerzetesrendek szétszóratásának emléknapján, június 23-án a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége miskolci csoportja koszorúzási ünnepséget rendezett a minorita rendház falán elhelyezett emléktábla előtt.

Kartal Ernő minorita tartományfőnök tizenhét éve kezdeményezte ezt az ünnepséget és azóta is évről évre megemlékeznek azokról a szerzetesekről, növendékekről, munkatársakról, akiket hetvenegy évvel ezelőtt, június 17-én éjjel az ávósok elhurcoltak és kényszerlakhelyre szállítottak.

Idén Kirner Zoltán szalézi szerzetes pap mondott ünnepi beszédet, és a koszorúzás után ő mutatott be szentmisét a minorita templomban minden elhurcolt és börtönbe zárt papért és szerzetesért.

„Hetvenegy évvel ezelőtt, 1950. szeptember 7-én jelent meg az a törvényerejű rendelet, amely feloszlatta a szerzetesrendeket Magyarországon. Az országban összesen 23 férfi és 44 női rendház működött ekkor, 11 ezer szerzetessel. 1950. június 9-ről 10-re, majd június 18-ról 19-re virradó éjjel a hazai rendházak sokaságában rendőrök jelentek meg, s a magukkal hozott névsor alapján a rendház összes tagját felverték álmából és arra kényszerítették őket, hogy azonnal vegyék magukhoz a legszükségesebb holmijukat. Ponyvás teherautókra zsúfolták őket, az öregeket és a betegeket is. Ezután előre kijelölt, kisebb-nagyobb kolostorokba szállították őket, fegyveres őrség kíséretében. Az összezsúfolt kolostorokban nehéz körülmények között éltek a befogadó és a beszállított szerzetesek, de bőségesen megtapasztalhatták az addig egymástól eléggé távol lévő rendek közti testvériséget, valamint a helyi hívek gondoskodó szeretetét” – emlékeztetett a szerzetes.

Kirner Zoltán arra is rámutatott, hogy azok közül, akikre emlékeznek, sokan nem érhették meg az újraindulás lehetőségét. „Megköszönjük kitartásukat, hűségüket, helytállásukat, életáldozatukat. Erre az áldozatos életre ma is szükség van, harminc évvel az újraindulás után, amikor újabb támadások érik keresztény hitünket, a család felbecsülhetetlen értékét. Nem hallgathatunk, és nem hagyhatjuk, hogy az Isten által megteremtett és megálmodott értékeink elvesszenek” – tette hozzá.

Az ünnepi beszéd után a résztvevők elimádkozták a Miatyánkot és az Üdvözlégy Máriát, majd a KÉSZ miskolci csoportjának titkára, Holndonner Ferenc helyezte el az emléktábla alatt a hála és megemlékezés koszorúját. A résztvevők pedig egy-egy szál virággal emlékeztek az elhurcolt szerzetesekre.

Az ünnepségen a mindszenti templom énekkara működött közre Murvainé Bodnár Ildikó vezetésével.

Szöveg: Gróf Lajos

Fotó: Fojtán László

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria