Rózsafüzér Királynője-búcsút és domonkos beöltözést ünnepeltek Sopronban

Megszentelt élet – 2022. október 13., csütörtök | 13:40

Idén október 1–2-án ünnepelték Rózsafüzér Királynőjének búcsúját Sopronban. A domonkos testvérek mellett papok és hívek gyűltek össze, hogy köszöntsék Szűz Máriát. A kétnapos ünnepségre tartalmas programmal és a hagyományos körmenettel készült a domonkos rendház és templom. A világi domonkos közösség egyúttal két beöltözést is ünnepelt.

A búcsú első szentmiséjén, október 1-jén két új testvér csatlakozott a világi domonkos közösséghez: Erzsébet és József a szentmise keretében megkapták a domonkos skapulárét és a rendi szabályzatot. A beöltözéssel kezdődik az éves újoncidő, amely az első, ideiglenes fogadalommal zárul. Az új testvérek a tavalyi domonkos jubileumi év során ismerték fel Isten hívását Szent Domonkos harmadrendjébe egy országos zarándoklat során. A közösség támogató jelenléte kísérte őket keresésükben, amíg meghozták a végső döntést a belépésről.

A délutáni program első vendége Pigler Mónika Mira nővér volt Szombathelyről, aki A rózsafüzér, az emberség gyógyító imája címmel tartott előadást. A beszéd elején személyes élményéről szólt, amikor a rózsafüzér által Isten szerető tekintetét és jelenlétét élhette meg. Tanításában hangsúlyozta, hogy Isten képére hasonlítunk, ami azt is jelenti, hogy a szeretetközösségre vagyunk teremtve. Az ember kezdetben eredeti egységben, vagyis az ajándékozó szeretetben élt. A bűn következménye volt az elfordulás Istentől, így a hatalom-, élvezet- és birtoklási vágy és a gőg által megtört az eredeti hármas egység Isten és ember, illetve ember és ember között, valamint az embernek is önmagával. Ezért van szüksége mindannyiunknak a gyógyulásra.

Isten Mária által segít bennünket visszatalálni őhozzá. A Máriához köthető imádság kezdetei a korai szerzetességhez kapcsolódnak a 150 zsoltár mintájára. A rózsafüzér segít csatlakozni Jézus életébe, Mária segítségével megélni Krisztus titkait. Pigler Mónika Mira nővér kiemelte, hogy a mindennapokban fontos a rózsafüzért konkrét szándékkal felajánlani, ami segít a nehéz gondolatokat békében hordozni, az „üresjáratokat” a buszon vagy várakozás közben kitölteni, vagy éppen közösségben imádkozni.

A szentolvasó gyógyít, mert Máriával együtt élhetjük meg Krisztus életét.

Az esti szentmise szónoka és főcelebránsa Berhidai Piusz OFM tartományfönök volt. A szentbeszédben rámutatott: Isten ajándékozni akar, sőt velünk akar lakni. Istennek ez az ígérete Jézus Krisztusban beteljesedett, ezért ébren kell tartani a hitet, mert

Isten egységben akar velünk élni.

Ez a reményteli valóság ad értelmet életünknek és teremt bennünk rendet.

A szentmise szónoka az elhangzott olvasmányok és életből merített példák alapján tárta fel a híveknek, hogy az egyik ajándék az, hogy Isten szállást akar venni életünkben, a másik pedig a tanítványi közösség az Egyházban.

A hitet könnyebb egy megtartó közösségben megélni.

Végül beszédét azzal zárta, hogy a hitben kapjuk meg Isten személyes hívását, a hivatás ajándékát is, éppen úgy, mint Mária, aki boldog, mert hitt. Az evangélium által nyílhatunk meg a reményre, amely azonban nem azonos a ma divatos „pozitív gondolkodás” fogalmával, az ugyanis kizárja Istent: ott csak az ember van jelen a problémával.

A mi hivatásunk kimondani a hit válaszát a teljes élet ígéretére.

A búcsú második napján, október 2-án, vasárnap Bognár István, a győri szeminárium spirituálisa tanított a déli szentmisén, aki idén ünnepli pappá szentelésének 25. évfordulóját. „Növeld bennünk a hitet!” – így kérik az evangéliumban Jézust a tanítványok. Ezzel a kéréssel imádkozunk a rózsafüzérben is Jézushoz, hogy hitünket növelje – mondta szentbeszéde elején.

A spirituális atya számos példán keresztül mutatta be a hit szerepét az életben, különösen a halál tényével szembesülve. Kiemelte, hogy a transitus – az átmenet – Mária életében elszenderülést jelent, amely nem azonos az emberi halállal. Szent Pál apostol „a földi sátor lebontásáról” beszél levelében. Másutt hozzáteszi: „az élet Krisztus, a halál pedig nyereség”. Mária alapérzése, lelkülete is ez a hitvallás volt.

A szentmise végén Bognár István ezüstmisés áldásban részesítette a híveket.

Forrás és fotó: Domonkosok.hu

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria