Százéves lenne Nemeshegyi Péter SJ

Megszentelt élet – 2023. január 24., kedd | 13:37

Január 27-én töltené be 100. életévét a 2020-ban, 97 évesen elhunyt Nemeshegyi Péter SJ. Az évforduló napján 18 órakor a magyar jezsuiták – Vízi Elemér SJ provinciális vezetésével és Horváth Árpád SJ templomigazgató prédikációjával – hálaadó szentmisét mutatnak be a budapesti Jézus Szíve jezsuita templomban. A szentmise keretében emlékbeszédet mond Görföl Tibor teológus.

A Jézus Szíve templomban (1087 Budapest, Mária utca 25.) tartott szertartás után a megemlékezés a Párbeszéd Háza földszinti Pázmány Péter termében folytatódik agapéval, valamint – Koronkai Zoltán SJ házigazda vezetésével – Nemeshegyi Péter SJ, „Péter bácsi” életének felelevenítésével.

Az alkalomra mindenkit szeretettel várnak. Aki nem tud jelen lenni személyesen, annak a templom YouTube-csatornáját ajánlják a szervezők, ott a szentmisét élőben közvetítik, és később is visszanézhető.

A szentmise után A Szív jezsuita magazin Nemeshegyi Péter előtt tisztelgő friss száma, valamint Nemeshegyi Péter atyának a Jezsuita Kiadó gondozásában megjelent könyvei kedvezményesen megvásárolhatók a templomi könyvesboltban.

Nemeshegyi Péter 1923. január 27-én született Budapesten. Mielőtt belépett a Jézus Társaságába, közgazdaságtant tanult a budapesti tudományegyetemen, majd pénzügyi vonalon dolgozott.

A zugligeti Manrézában végezte a noviciátust. 1946 és 1949 között Szegeden, a jezsuita főiskolán filozófiát tanult. 1949-ben, továbbképzése érdekében a többi jezsuita kispappal együtt el kellett hagynia Magyarországot. A terciát 1943–44-ben végezte a walesi Saint Beuno’s kollégiumban. Ezután a rend Rómába küldte, ahol a Pápai Gergely Egyetemen teológiát tanult, és 1956-ban teológiai doktorátust szerzett. Ugyanebben az évben Japánba utazott, ahol 1993-ig a Sophia Egyetem teológiai karán tanított, és több ízben a teológiai kar dékánjaként szolgált. 1962-ben átírták a japán provinciába.

Gazdag teológiai munkát végzett magyar, japán, angol és német nyelven; előadásokat és lelkigyakorlatokat tartott Japán-szerte. A Pápai Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja volt 1969-től 1974-ig.

1993-ban tért vissza Magyarországra. Lelkipásztori munkája mellett több évtizeden át tanított hazai egyetemeken és főiskolákon. A Távlatok és A Szív jezsuita folyóirat munkatársa, a Magyar Patrisztikai Társaság tiszteletbeli elnöke volt. 2015-ben Magyar Örökség Díjjal tüntették ki.

2020. június 13-án hunyt el Budapesten.

Forrás és fotó: jezsuita.hu

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria