Temetőegyesítés és újratemetések a Gödöllői Premontrei Apátságban

Megszentelt élet – 2022. október 27., csütörtök | 19:38

Ünnepélyes gyászmisét mutattak be a Gödöllői Premontrei Apátság plébániatemplomában a Gödöllőn eltemetett rendtagokért október 24-én. Ezen a napon ért véget a gödöllői városi temető premontrei parcellájának egyesítése a rendház közelében levő fácánosi premontrei sírkerttel és sor került a rendtagok újratemetésére is.

Az esemény a nemrég 900 éves jubileumát ünneplő Premontrei Rend gödöllői megtelepedésének százéves évfordulójához kapcsolódó rendezvény- és ünnepségsorozat előkészülete volt. A premontreiek gödöllői letelepedésükkor Fácános erdejében létesítettek temetőt halottaiknak. Összesen 17 rendtagot és egy diákot temettek el itt, de 1950 után kényszerűségből már nem temetkezhettek ide, ezért a városi temetőben alakítottak ki a rend elhunytjainak parcellát a katolikus plébánia jóvoltából. A rendszerváltásig kilenc rendtagot temettek vagy temettek újra itt és később is ezt a temetőt használta a rend. A szétszóratás éveiben a temetéseket Fényi Ottó OPraem atya szervezte és az elhagyott fácánosi sírkertet is ő gondozta.

2022 tavaszán döntés született: a Gödöllői Premontrei Apátság megkezdte a városi parcellában nyugvó rendtársak exhumálásának és a fácánosi sírkertben történő újratemetésének előkészítését, ami végül szeptember–október során valósulhatott meg, miután minden hivatalos és fizikai akadály elhárult. A sírkertet kibővítették, megtisztíttatták, kerítését megépíttették, a sírköveket pedig felújíttatták a szerzetesek.

Október 24-én a gyászmise után körmenettel vonultak a résztvevők a fácánosi sírkertbe, hogy az utolsó három újratemetett rendtagot – a régi gimnázium három igazgatóját (Champier Istvánt, Stuhlmann Patrikot, Kumorovitz Bernátot) – utolsó útjára kísérjék. A három koporsót szimbolikus módon rendtagok, a jelenlegi gimnázium tanárai és öregdiákjai vitték. A temetési szertartást Balogh P. Piusz OPraem apát végezte a Premontrei Rend hagyományainak megfelelő szertartás szerint.

A kibővített és megújult fácánosi sírkert megáldására október 31-én kerül sor.

A Gödöllői Premontrei Apátság kutatásokat folytat a Kárpát-medence-szerte fellelhető, a szétszóratás miatt rendi kereten kívül élt és eltemetett rendtagok sírhelyeinek felkutatására, hogy a már lejárt vagy nem gondozott nyughelyeken lévő halottaikról is gondoskodhassanak.

Forrás: Gödöllői Premontrei Apátság

Fotó: ODPictures Art Studio

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria