Átfogó szemlélettel – Beszélgetés a Sapientia Emberközpontú gazdaság képzésének két oktatójával

Nézőpont – 2023. szeptember 14., csütörtök | 18:29

Várják a jelentkezőket az Emberközpontú gazdaság (EKG) szakirányú továbbképzésre – mely a Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban (KETEG) képzés megújult verziója – a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolára. A két féléves kurzus két oktatója mutatja be az általuk (is) tanított tárgyakon keresztül a képzést.

Neulinger Ágneshez az „Emberközpontú vállalkozás, pénzügyek és felelős marketing” című tantárgyon belül a felelős marketing témakör tartozik; Nyirkos Tamás pedig a „Politológiai és szociológiai betekintés” című tárgy oktatója.

– Milyen jellemzőkkel, főbb ismérvekkel bírnak a tantárgyaik, tantárgyrészeik?

N. Á.: A felelős marketing témájának oktatásakor a megközelítésem az, hogy a marketingnek nemcsak üzleti, hanem társadalmi célokat is szolgálnia kell, azaz a széles értelemben vett közérdekkel összhangban kell cselekednie. Eszerint bármely szervezet marketingtevékenységének igazodnia kell a felelős vállalatirányítás elveihez, továbbá minél inkább károkozásmentes működésre kell törekednie mind a környezeti, mind a társadalmi hatásokat tekintve.

Számos vállalati példa jelzi azt, hogy ez megvalósítható, és az üzleti sikerhez nem kell feladni a keresztény elveket, hanem érvényesíteni lehet azokat a marketingtevékenység végzése során.

A felelős marketing témakörének oktatását a kapcsolódó elméletek megbeszélésén túl esettanulmányok és gyakorlatias feladatok egészítik ki.

Ny. T.: A jelen képzésben a Politológiai és szociológiai betekintés című tárgyat oktatom. A „betekintés” szó természetesen nem véletlen, hiszen két olyan – külön-külön is hatalmas – tudományterületről van szó, amelyeknek csak néhány, de remélhetőleg annál érdekesebb részletét tudjuk majd felvillantani. A fő szempont az, hogy a gazdaság szempontjából is fontos politikai és társadalmi kérdéseket tárgyaljunk, például, mint az állam beavatkozása a piac működésébe; a haszonelvű gondolkodás és ennek kritikája; vagy általánosabb értelemben a közjó és az egyéni érdekek összeegyeztetésének problémája. Talán kevesen tudják, de nemcsak a politológia vagy a szociológia, de a kortárs politika- és társadalomfilozófia is sokszor ilyen kérdések mentén oszlik különböző irányzatokra, és ezek ismerete nélkül a gazdaság világában is nehéz eligazodni.

Ha röviden kellene jellemeznem a tárgyat, akkor azt mondanám, hogy egyrészt – ahogy utaltam is rá – elméleti kurzusról van szó, amely tudományos, sőt olykor filozófiai alapokat kíván nyújtani a további gondolkodáshoz. Másrészt viszont szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy az elméleteket nem a szokásos módon, tézisszerűen tárgyaljuk, hanem a legtöbb esetben gyakorlati esettanulmányokból és kortárs példákból kiindulva, ha úgy tetszik, problémamegoldó jelleggel. Ugyanakkor felhívva a figyelmet arra, hogy

nincsenek „pusztán” gyakorlati problémák vagy „tisztán” pragmatikus megoldások. Minden megoldás feltételez valamilyen mélyebb elköteleződést, még ha ennek nem is vagyunk mindig tudatában.

– Milyen előnyökkel jár hallgatók számára a tárgy meghallgatása, elsajátítása?

N. Á.: A tantárgy megmutatja azt, hogyan lehet úgy gazdasági tevékenységet végezni, hogy közben az értékeinknek és a hitünkben megfelelően tudjunk élni. A tantárgy foglalkozik a felelős vállalkozás működtetésével, a pénzügyekhez kapcsolódó elvi, értékrendi és etikai kérdésekkel, valamint a holisztikus, tágabb környezeti hatásokat és igazságossági szempontokat is figyelembe vevő marketinggel. Mindezek segítik a képzésben résztvevőket abban, hogy életükben meg tudják teremteni a haszonelvűségen túli alternatív üzleti/szervezeti működést.

Ny. T.: Remélem, hogy a tantárgy előnyei ennyiből is nyilvánvalóak. Leginkább azt szeretném, ha a kurzus végére minden hallgató megértené saját gazdasági, politikai, társadalmi előfeltevéseit – adott esetben előítéleteit – és legalább ennyire másokéit is. De főleg azt, hogy

a gazdaság, a politika és a társadalom kérdései egymástól elválaszthatatlanok, és a korunkat sokszor jellemző tanácstalanságon is csak egy ilyen átfogó szemlélettel lehet túllépni.

Ehhez persze elengedhetetlen, hogy maguk az órák is – divatos szóval élve – interaktívak legyenek, vagy egyszerűbben fogalmazva, hogy mindenki hozzátegye a magáét az órai eszmecserékhez, és ne pusztán hallgatóként vegyen részt rajtuk.

– Kiknek ajánlják a tárgyakat, illetve a képzést?

N. Á.: A képzést és az Emberközpontú vállalkozás, pénzügyek és felelős marketing tantárgyat mindazoknak ajánlom, akik keresik a megoldást arra, hogyan lehet a szervezetük/vállalkozásuk egyszerre pénzügyileg sikeres és a keresztény tanításnak is megfelelő, a közjót is szolgáló.

Ny. T.: Mindenkinek ajánlom, aki a gazdaság, a politika és a társadalom összefüggései iránt érdeklődik, illetve aki a saját szakterületének ezekben a tágabb összefüggéseiben szeretne elmélyülni. A kurzus ugyanakkor nem igényel előzetes politológiai vagy szociológiai felkészültséget: az elemzett szövegek maguk is szélesebb közönség számára íródtak, és olyan – akár a gazdaság, akár a szociális munka területén dolgozó, vállalkozó, ezeket tanuló, vagy egyszerűen csak ezek iránt érdeklődő – hallgatók számára is befogadhatóak, akik hasonló, a tárgy nevében is szereplő „betekintésre” vágynak.

A jelentkezés részleteiről érdeklődni lehet a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztályán. A tantervi hálót és a képzés ismertetőjét a https://sapientia.hu/kepzes/emberkozpontu-gazdasag oldalon találják.

Forrás és illusztráció: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria