Erdő Péter a pap- és diakónusszentelésen: Missziójuk Krisztus iránti személyes szeretetből fakadjon!

Hazai – 2018. június 9., szombat | 16:08

A papnak elsősorban Isten emberének kell lennie. Csak így lesz képes arra, hogy elvezesse az embereket a Krisztusban megtestesült Istenhez – hangsúlyozta Erdő Péter bíboros, prímás június 9-én az esztergomi bazilikában tartott pap- és diakónusszentelésen.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érseke Szűz Mária Szeplőtelen Szívének napján a főegyházmegye számára áldozópappá szentelte Babos Áron, Szivák Tamás és Tóth Imre diakónusokat, valamint diakónussá szentelte Fehér Zoltán és Garaczi Gergely ötödéves papnövendékeket a zsúfolásig megtelt esztergomi bazilikában.

A szentmise keretében került sor négy családos férfi állandó diakónussá szentelésére is. Barcza Máté, Fritz Péter, Horváth Zoltán és Kékesy Péter két év készület után részesült az egyházi rend első fokozatában, hogy szolgálatukkal segítsék megbízó plébánosuk munkáját.

Erdő Péter bíboros a szertartás kezdetén a szentelendők mellett kiemelten köszöntötte a főegyházmegye vele koncelebráló segédpüspökét, Cserháti Ferencet, a jubiláns paptestvéreket és az egyházmegye papságát. Köszöntő szavaiban a főpásztor elmondta: a szentelésben kapott szolgálatok szükségesek ahhoz, hogy az egyházmegye közösségei elevenek legyenek és rajtuk keresztül Krisztushoz kapcsolódjanak. 

A szentelési szertartásra az evangélium után került sor: először név szerint szólították azokat, akik a diakonátus, illetve az áldozópapság szentségében szeretnének részesülni. Ezt követően a szentelendők a főpásztorral szemben helyet foglaltak, és következett a homília.

A szentbeszédben Erdő Péter a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ünnepéről beszélt, felelevenítette annak történetét, melynek elterjedésében döntő esemény volt a Boldogságos Szűz fatimai jelenése. Ennek hatására fogalmazódott meg a törekvés a püspökökben, hogy a világot Mária Szívének kell felajánlani. Ezt először 1942. október 31-én XII. Piusz pápa tette meg, majd II. János Pál pápa volt az, aki ezt Fatimában ünnepélyesen megismételte. „2006-ban, nemzeti zarándoklatunk során hazánkat és népünket ajánlottuk fel Fatimában Szűz Mária Szeplőtelen Szívének” – emlékeztetett a főpásztor.

A napi evangéliumra utalva (Lk 2,41–51a) Erdő Péter buzdította a szentelendőket: mindazoknak, akik elnyerik az egyházi rend szentségét, különleges hivatásuk, hogy sajátosan is Isten dolgaiban fáradozzanak. Majd a diakónusjelöltekhez fordulva elmondta: különleges szentségi kegyelmet kapnak az Egyház küldetésének szolgálatára, az igehirdetés, a liturgia és a rászorulók gondozása terén.

A papjelölteknek XVI. Benedek szavait ajánlotta: „Ha a pap életének Isten az alapja és a középpontja, akkor megtapasztalja hivatásának örömét és termékenységét. A papnak elsősorban Isten emberének kell lennie. Csak így lesz képes arra, hogy elvezesse az embereket a Krisztusban megtestesült Istenhez. Az imádságban Isten arcát és akaratát kell keresnie, de törődnie kell saját egészségével, kulturális és szellemi felkészültségével is.”

Az eucharisztikus kongresszus egyházmegyei előkészítésére utalva Erdő Péter hangsúlyozta: A készület megtérést kíván. A szentelendők missziója csak akkor lehet eredményes, ha Krisztus iránti személyes szeretetükből fakad, és vállalják az ő teljes igazságának bátor képviseletét.

Mindig kérdés, mennyi is „papi munkánk, missziós munkánk eredménye. Ilyenkor jussanak eszünkbe Izajás próféta szavai: »amint a föld megtermi növényeit és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjasztja ki az Úristen az igazságot és a magasztalást minden nép színe előtt« (Iz 61,11). Ezzel a bizalommal vállalva szolgálatukat, erősítse meg a szentelendőket Szűz Mária Szeplőtelen Szívének tisztelete, aki anyai szeretettel tekint az egész Egyházra” – zárta szentbeszédét a bíboros.

Ezután a szentelendők ígérete következett, majd a Mindenszentek litániájával folytatódott a szertartás. A jelöltek leborultak a földre, kifejezve ezzel a teljes önátadást, azt, hogy életüket Isten akaratának rendelik alá. Ezután a szentséget kiszolgáltató Erdő Péter bíboros mint az apostolok utóda imádság és kézrátétel által átadta a Krisztustól kapott hatalmat és küldetést.

A beöltözést követően a főpásztor a felszentelt új papok kezét megkente krizmával, majd minden szentelt megkapta szolgálata liturgikus eszközeit.

A szentmiseáldozattal zárult a szertartás, amelynek végén az újonnan felszentelt papok elsőmisés áldásukat adták a főpásztornak.

A szentmise végén Erdő Péter bíboros hálát adott az új papokért és diakónusokért. Majd kérte a híveket, folyamatosan imádkozzanak papjaikért és diakónusaikért, hogy hűségesen, örömteli módon, áldással és Isten erejével végezhessék szolgálatukat.

Mindhárman fiatalok – Tamás huszonnégy, Imi harminchárom, Áron pedig harminchét éves –, lelkesek, és van mondanivalójuk. Az újmisésekről készült riportunkat ITT olvashatják el.

Fotó: Lambert Attila

Kuzmányi István/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria