Harminc év, harminc kilométer – Hagyományt teremtenek a váci karitász zarándokai

Hazai – 2021. október 4., hétfő | 14:00

A Váci Egyházmegyei Karitász munkatársai és a plébániai karitászcsoportok önkéntesei a Váci Egyházmegyei Karitász megalakulásának 30. évfordulója alkalmából 30 kilométeres zarándoklatot szerveztek a Szécsény–Mátraverebély-Szentkút útvonalon. Szeptember 23-án indultak útnak Szécsényből, ahol Barsi Balázs mutatott be szentmisét.

Marton Zsolt váci megyéspüspök indulás előtt a püspöki palotában megáldotta az egyházmegyei Karitász zarándokkeresztjét és az alkalomra készített emlékzászlókat, valamint azokat a gyertyákat, amelyeket a zarándokok azokba a templomokba visznek, amelyekbe útjuk során betérnek.

A zarándokok szeptember 23-án a szécsényi ferences templomban részt vettek az esti szentmisén, amelyet Barsi Balázs OFM celebrált, majd csendes szentségimádáson merítettek erőt útjukhoz.

A péntek reggeli szentmisén további résztvevők csatlakoztak a csoporthoz. Magyar Gergely OFM Isten kegyelmét kérve a közösségre derűs zarándoklatot kívánt, és megáldotta őket.

A gyalogos zarándoklaton vác-deákvári, szécsényi, dunakeszi, karancssági önkéntesek, valamint az egyházmegyei könyvtár igazgatója, egy ferences szegénygondozó nővér és az egyházmegyei karitász munkatársai vettek részt.

A szécsényi Magulya Miklós az imák és énekek vezetésével segítette a zarándokokat Szécsénytől Szentkútig.

A lelkiségi út résztvevői első állomásként Szécsényben, a Szentháromság-szobornál álltak meg, amelyet az elődök hálából állítottak egy járvány elmúltával. A váci karitász munkatársai a Covid-járvány megszűnéséért imádkoztak.

Az első útszéli keresztnél volt a következő megálló, ahol egy rövid elmélkedés meghallgatása után kaptatókon és erdős területeken áthaladva Bencúrfalva, Kisgéc és Magyargéc „hármas határához” értek.

Kisgécen áthaladva folyamatosan szólt a harang, hogy köszöntse a zarándokokat és tájékoztassa a falu lakóit érkezésükről. Innentől kezdve

az útvonalon lévő falvakban sok falusi ember kijött a zarándokok köszöntésére, és a zarándokkereszt előtt letérdelt, vagy megcsókolta azt.

Magyargécben a nógrádmegyeri karitászcsoport vezetője, Sándor Károlyné üdvözölte az énekelve áthaladó zarándokokat. Betértek a település templomába, ahol szintén elhelyezték a karitászgyertyát és egy zarándokzászlót, majd Nógrádmegyer felé vették útjukat, ahol a helyi plébános, Balogh László a templomban mondott lelkesítő beszédet, új motivációt adva mindenkinek.

Nógrádmegyer után a csoport a szentolvasót imádkozva ért el a lucfalvai elágazáshoz, majd meredek utakon Márkházáig jutott, és folytatta útját a tájvédelmi körzetben.

Ezt követően elérték a zarándokút legnehezebb szakaszát, a Meszes-hegyet. A hosszú emelkedő hatalmas fehér kövekkel volt tele, az út szélén borókás. Egyre fáradtabbak voltak, de mindenki elszántan vette az akadályt, hiszen már nem volt messze a cél.

Mátraverebély-Szentkúton Orosz Lóránt ferences testvér fogadta az érkezőket, akiknek elmondta, hogy

a zarándoklat fáradalmai csiszolják az ember lelkét.

Szent Pio atya egyik elmélkedésére utalva beszélt az emberekről, akiket – ahogy a falba illesztendő köveket – meg kell faragni:

az embert is meg kell faragni ahhoz, hogy beleilleszkedjen abba a „falba”, amelyet Isten épít, és hogy alkalmas legyen a célra, amelyre szánta.

Szombaton további karitászos résztvevők csatlakoztak a csoporthoz Bagról, Szécsényből és Vizslásról. Kiss Balázs gyáli állandó diakónussal, a Váci Egyházmegyei Karitász lelkivezetőjével együtt a Lourdes-i Szűz Máriánál emlékgyertyát gyújtottak, hálát adva a zarándoklat kegyelmeiért, majd énekelve vonultak a Szűz Mária-forráshoz.

A jubileumi zarándoklat záróeseménye a zarándokmise volt, melyet Palkó Julián ferences szerzetes mutatott be más zarándokcsoportok papjaival és Kiss Balázs diakónussal együtt.

Az egyházmegyei plébániai karitászcsoportokból érkező testvérek hálát adtak Istennek az elmúlt harminc évben kapott kegyelmekért, és bízva Isten irgalmas szeretetében könyörögtek a szeretet szolgálatát egykor hűségesen végző beteg testvéreik gyógyulásáért és elhunyt testvéreik lelki üdvéért.

A karitász munkatársai hagyományteremtő céllal is indították a zarándoklatot; kifejezték hálájukat Marton Zsolt megyéspüspöknek és Varga Lajos váci segédpüspöknek a biztatásért. Az út során imádkoztak az otthon maradt karitászos testvéreikért, akik betegségük, koruk és más okok miatt nem tarthattak velük.

A zarándoklatról további képek ITT találhatók.

A teljes írás ITT olvasható.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegyei Karitász/Váci Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria