Hitoktatói szakmai napot rendeztek és átadták a Szent Gellért-díjakat Székesfehérváron

Hazai – 2022. október 24., hétfő | 9:49

A Székesfehérvári Egyházmegye hitoktatói számára október 15-én szakmai napot rendeztek Székesfehérváron, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. A rendezvény keretében adták át az idei egyházmegyei Szent Gellért-díjakat.

Spányi Antal megyéspüspök köszöntötte a megjelent csaknem száz hitoktatót a szakmai napon, amit immár nyolcadik alkalommal rendezett meg az egyházmegye.

A főpásztor köszönetet mondott a hitoktatóknak a nehéz időszakban végzett munkájukért. Hangsúlyozta, hogy hálásnak kell lennünk azért, hogy bemehetünk az iskolákba. A katekéta életével, munkájával, jelenlétével példát mutat a rábízott gyermekeknek. Felelősségteljes munka ez, amelyet örömmel kell végezni, hogy beleégjen a gyermekek szívébe, lelkébe, amit hallanak, amit tanítanak nekik, és hogy hazavigyék családjukba, ahol az tovább működik.

A köszöntő után a püspök átadta a Szent Gellért-díjakat. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által alapított, a katolikus közoktatásban végzett kiemelkedő munka elismeréseként adományozott díjat 2020-tól nemcsak egyházi fenntartásban működő intézményekben tanító pedagógusok, hanem hitoktatók is megkaphatják.

Ezüst fokozatú elismerésben részesült Herczegné Kutasi Ilona hittanár, aki több évtizede oktat és koordinálja a hitoktatói feladatokat Tatabányán. Arany fokozatú kitüntetést kapott Képli Mária hittanár, aki több mint negyven éve van a pályán és szaktanácsadói feladatokat is ellát a Székesfehérvári Espereskerületben.

Ezt követően szakmai tájékoztatókkal folytatódott a program. Szalma István, az Egyházmegyei Hitoktatási Felügyelőség (EHF) igazgatója ismertette az EHF és Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság (EKIF) munkáját, működését, az óralátogatások tanulságait. Nehézséget jelent, hogy egy hitoktatónak öt-hat helyszínen kell helytállnia.

A statisztikai adatok igen kedvezően alakultak az elmúlt években: hit- és erkölcstanoktatásban 14 436 gyermek; fakultatív oktatásban 2516 gyermek; egyházi iskolákban (saját fenntartású és más felekezeti intézményekben) 4987 gyermek kezdte meg idén a tanévet. Ez összesen 21 939 gyermek nevelését, oktatását jelenti. Az egyházmegye fenntartásában immár 21 intézmény működik.

Szalma István kiemelte, hogy milyen fontos az egyházi programokon való részvétel. Ugyanilyen nagy hangsúlyt kell tulajdonítani a népszámláláskor a hitünk megvallására, hogy katolikus kereszténynek valljuk magunkat.

Ezután az aktuális kérdések, problémák, adminisztrációs feladatok megtárgyalása következett Visiné Farkas Katalin oktatásügyi referens előadásában. Semegi Mária, a Dunamenti Espereskerület referense ismertette a katolikus digitális tananyagtárat, a KATTAN-t. Fehér Margit, a Vértesi Espereskerület szaktanácsadója beszámolt az október 13-i alsószentiváni zarándoklatról.

A rövid szünet után Ugrits Tamás irodaigazgató, püspöki helynök előadása következett. Ugrits Tamás rámutatott: Szakmaiságunk összeköt bennünket Jézussal, hiszen tőle kaptuk a feladatot. Szolgálatunk alapja a hit, a személyes kapcsolat Jézus Krisztussal. Jézus munkatársakat választott maga mellé, először a 12 apostolt, majd a 72 tanítványt. Jézus közelében vagyunk, szüksége van ránk, a munkánkra. A tanítványoknak tanítaniuk és gyógyítaniuk kellett – tanítani tanulva, alázattal, gyógyítani gyógyulva, Jézus erejével, kegyelmével!

Ugrits Tamás felolvasta az első kenyérszaporítás történetét, és eköré fűzte gondolatait. Mindig lesznek „éhezők”, mindig jönnek elsősök! Krisztus nemcsak kenyeret ad, hanem benne önmagát, az Oltáriszentségben! A tizenkét kosár ott maradt, tovább táplálta a népet. „Valahogy mindig ott maradunk…, a tanításunk örökre szól!”

Az előadások után szerény agapé, majd esperesi kerületenként csoportmegbeszélés zajlott az előadáson elhangzottakról, amit a szaktanácsadók koordináltak. Ezt követően a csoportokban felmerült témák összegzése, a szaktanácsadók beszámolója következett.

A kiértékelések után Szalma István EHF-igazgató zárta a szakmai napot. A hitoktatókra és családjaikra Isten áldását kérve, közös imádsággal zárult a szakmai nap.

A szakmai napról szóló bővebb beszámoló ITT olvasható.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Szöveg: Noske Richárdné Krisztina

Fotó: Semegi Józsefné

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria