Fatima üzenete imádságra hív a békéért – Nagyszülők zarándoklata Alsószentivánon

Hazai – 2022. október 15., szombat | 19:44

A Fatimai Szűz első magyarországi kegyhelyén, Alsószentivánon májustól októberig, minden hónap 13-án, a fatimai jelenések napjain tartanak zarándoknapot. Hagyomány, hogy utolsó jelenés évfordulójára, október 13-ára főként a nagyszülőket várják a kegyhelyre.

Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök immár tizenhárom éve hívja a nagyszülőket az októberi zarándoknapra, hogy Isten áldását kérje rájuk, az idősektől pedig azt kérte, hogy imádkozzanak a családok jövőjéért, a világ békéjéért, az emberiség megtéréséért.

A szentmise elején az alsószentiváni Fatimai Boldogasszony Általános Iskola és Óvoda tanulói köszöntötték a főpásztort és a zarándokokat. Helter István plébános köszöntőjében felidézte, hogy a magyarok lelkében Szent István óta él a Mária-tisztelet. „Idős korban különösen is ráébredünk arra, mennyire rászorul az életünk az égi segítségre, hogy imádkoznunk kell, hogy érdemes a Szűzanyához fohászkodnunk, őt kérnünk a családunkért.”

A köszöntő után a megyéspüspök megáldott két jubiláns házaspárt, akik ebben a szentmisében adtak hálát a hosszú időn át tartó, szeretetben megélt házasságukért.

„Fontos, hogy megvalósítsuk Fatima üzenetét a saját életünkben: imádkozzunk a Szűzanya kérésének megfelelően és kérjük Isten áldását” – mondta Spányi Antal püspök szentbeszédében. Rámutatott az idősek szerepére a hit átadásában és kiemelte, hogy

az imádság a legerősebb ellenszer a világ sokféle bajára.

„A fatimai jelenések óta sokan imádkoznak engesztelésül a Szűzanyához. Ez a hely nekünk itt, Magyarországon különösen is kedves és szent. Amikor a kommunizmus nálunk is arra törekedett, hogy elpusztítsa az Egyházat, üldözze a hívőket és sok család életét megnyomorítsa, akkor Shvoy Lajos püspök a Szentlélek késztetésére elhozatta a Fatimai Szent Szűz szobrát Alsószentivánra. Bízott abban, hogy egyszer sokan fognak majd idezarándokolni és a Szűzanya égi közbenjárását kérni.”

Spányi Antal püspök arról is beszélt, hogy amikor a Szűzanya Fatimában megjelent, bajban volt a világ, ahogyan ma is bajban van. A hírek a pusztító háborúról szólnak, a béke megteremtése helyett tovább fegyverkeznek, a harcok egyre erősödnek. „Nő a szenvedés, a pusztulás, amely a háborúból fakad, ami mindnyájunk életét sújtja. De nemcsak a háború okozta gondok nehezednek ránk, hanem az erkölcsi veszélyek is, amelyek tönkreteszik a jövő nemzedékét. Megtévesztve hamis ideológiákkal megrontják a mai fiatalokat, a gyermekeket is. Magzatok sorsáról döntenek felelőtlenül, tüntetnek az élet erőszakos kioltásáért.”

Imára kell kulcsolni a kezünket!

– szólította fel a főpásztor nagyszülőket, és arra kérte őket, éljék meg azt a hivatást, amire Isten a Szűzanyán keresztül hívja őket, hogy imádkozó emberekké váljanak.

„Ahogy Szent Pál is biztat minket: imádkozzunk szüntelenül!

Nem tudjuk mindig a rózsafüzért mondani, de legyen a szívünkben Mária, legyünk buzgók az imádságban. Ne fáradjunk bele, és ne hagyjuk az utolsó feladatnak a napi imádságot.

Ahogy egykor a fatimai látnokok, imádkozzunk szívvel és lélekkel. Ehhez a Szűzanya ad erőt, Ő akar a lélek örömével megajándékozni bennünket.”

Az egyházmegye megjelent papságával koncelebrált szentmise végén Spányi Antal püspök megáldotta a nagyszülőket. Majd az ünneplő közösség a főpásztor vezetésével körmenetben kerülte meg a templomot a Fatimai Szent Szűz szobrával.

Égi ajándék, amit itt, Alsószentivánon a Szent Szűz közbenjárására Istentől kapunk – hangsúlyozta az ünnepség végén a püspök.

Mária mindnyájunkat gyermekévé fogadott, ezért anyaként törődik velünk, meghallgatja kéréseinket.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Szöveg: Berta Kata

Fotó: Kiss Attila

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria