Két zsidó szervezettel kötött együttműködési megállapodást a Pázmány BTK

Hazai – 2022. október 24., hétfő | 16:44

Együttműködési megállapodást kötött egymással a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara (PPKE BTK), a Magyarhoni Zsidó Imaegylet (ZSIMA) és a Barankovics István Izraelita Műhely Egyesület október 20-án Budapesten.

Az együttműködés keretében a felek megegyeztek abban, hogy partnerségre lépnek a béke előmozdítására a vallások közötti párbeszéd erősítésével, aminek érdekében összehangolják a PPKE BTK, a ZSIMA és a Barankovics Izraelita Műhely által folytatott tevékenységeket, elsősorban az oktatás, a tudomány és az azok eredményeire építő társadalmi szolgálat terén.

A dokumentumot Birher Nándor, a PPKE BTK dékánja; Róna Tamás, a ZSIMA elnöke, valamint Weisz Péter, a Barankovics Izraelita Műhely elnöke írta alá.

A felek a dokumentumot a bölcsészettudományi kar budapesti székhelyén, a Sophianumban látták el kézjegyükkel, a Zsidóság és kereszténység című konferencia keretében. Együttműködésük kiterjed többek között a kölcsönös információcserére, közös kutatási és pályázati projektek indítására, közös kiadványok megjelentetésére. Az egyetem és a két szervezet rendszeres szakmai egyeztetéseket indít, valamint közös rendezvények szervezését is vállalta.

A fotón balról jobbra: Birher Nándor, Weisz Péter, Róna Tamás

Birher Nándor így nyilatkozott a megállapodásról: „A bölcsészettudomány lényegi eleme, hogy a nagy eszmei áramlatok gyökeréig ás, egyúttal pedig hogy képes arra, hogy a feltárt ismereteket szintetizálva megállapítsa, minden jónak közös az alapja. Ebből a tudásból kiindulva küzdhetünk azért, hogy egy ellenséges világban ne azt keressük, ami elválaszt, hanem azt, ami összeköt bennünket. Különösen is fontos ez akkor, ha a Teremtőtől kapott közös parancsunk a béke megvalósítása. A békétlenségről van tudomásunk, a háborút gyűlöljük, ezért nem lehet kérdés, hogy össze kell fognunk az emberibb jövőnk érdekében.”

Róna Tamás a megállapodás lényegét a testvéregyházakkal folytatott közös gondolkodásban látja. Mint mondta, nagyon fontos, hogy a keresztény és a zsidó egyház közös üzenetét a következő generáció számára elérhető távolságba lehessen hozni. „Ha önmagunkban egyedül fogalmazunk meg erkölcsi és morális üzenetet, az a vastagabb falakon már nem megy át. Ám ha ezt közösen tesszük, az a legvastagabb falakon is áthatol” – fogalmazott.

Weisz Péter elmondta, hogy a zsidó és katolikus keresztény vallást képviselőknek kölcsönösen el kell fogadniuk és meg kell ismerniük egymást, hogy a szeretet parancsa érvénybe léphessen és érvényben maradhasson. „A hívő ember nyitott, elfogadó és toleráns, éppen ezért együtt kell üzenetet küldeni a jövő generációjának” – hangsúlyozta a Barankovics Izraelita Műhely elnöke.

Forrás és fotó: PPKE BTK

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria