Ne féljünk az emberi jelektől, hanem keressük Isten jeleit – Karitászönkéntesek szakmai napja

Hazai – 2022. október 26., szerda | 13:28

Október 22-én rendezték meg a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász önkénteseinek szakmai napját Nyíregyháza-Borbányán, a Szent László-templomban, Árvai Ferenc, az Egri Főegyházmegye karitászigazgatója vezetésével.

A találkozó résztvevőit Csordás Gábor plébános, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye karitászigazgatója köszöntötte, aki külön üdvözölte a közelmúltban megalakult két egyházmegyei karitászcsoportot: a szatmárcsekei plébánia és filiális közösségeinek tagjaiból létrejött Szatmár-Beregi, valamint a nyíradonyi Szent Anna karitász csoportot.

A szakmai nap résztvevői között aktívan jelen voltak azok a kárpátaljai magyarok is, akik a háború kezdete óta ideiglenesen Ófehértón élnek családjaikkal. A menekült családok hálájuk jeléül – csatlakozva a helyi karitász önkénteseihez – mindenben aktívan részt vesznek, mindenben segítenek, ruhákat válogatnak a karitász raktárban, élelmiszercsomagokat készítettek menekült honfitársaiknak, és e szakmai napra nagy mennyiségű házi süteménnyel is készültek.

Csordás Gábor e napon köszönte meg Mészáros László volt karitászmunkatárs eddigi áldozatos tevékenységét, aki – az önkéntes szolgálatait továbbra is felajánlva – családi gazdaságában folytatja munkáját.

Árvai Ferenc karitászigazgató az előadásának bevezetőjében mindenekelőtt a karitász lelkéről, lényegéről beszélt, amely nem más, mint az önkéntesek közössége. Magyarországon nyolcszáz településen tízezer önkéntes, ezen belül a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében ötven aktív csoportban közel ezer önkéntes szolgál. Ferenc atya hangsúlyozta: az önkéntesek szolgálata abból indul ki, hogy Isten megérintette a szívüket, meghallották, hogy Istennek terve van velük.

A karitászigazgató megemlítette a szlovák karitászszervezetet is, amely mellett példaértékű a magyar önkénteshálózat. A határon túli karitatív szervezetnek nincs kialakult önkéntes rendszere, viszont profi szinten működtetnek intézményeket, többek között a hajléktalan-, a szenvedélybeteg-ellátásban.

Árvai Ferenc atya ezután a jelekről beszélt: egyre nagyobb jólétben élünk, de mindig történik valami, ami félelemmel, aggodalommal tölti el az embereket. Fenyegető jel a háború, az energiaválság, a családok, gyermekeink identitását veszélyeztető nehézségek, amelyekkel valamit kezdenünk kell. Ezen jelek előtt nem csukhatjuk be a szemünket – figyelmeztetett, és a Boldogságos Szűzanya példáját állította a jelenlévők elé, azt, ahogyan ő fogadta a jeleket: amikor az angyal hírül adta Máriának, hogy gyermeket szül és Jézus lesz a neve (ld. Lk 1, 26–38), félelem töltötte el a szívét: „Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek?” Félt, hogy mit fog hozzá szólni József a jegyese és az emberek. De ekkor legyőzte az emberi félelmet, és azt mondta:

„Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.” Ezt kell megtanulnunk Máriától, aki megmutatta, hogy ne az emberi jelektől féljünk, hanem keressük Isten jeleit.

Mária is kapott nehéz jeleket: istállóban szülte meg Jézust, Isten Fiát, majd üldözték, menekülnie kellett Egyiptomból, de tudta, hogy Isten megsegíti, ad majd neki jelet.

Ma a világban a butaság, a hatalomvágy, a gonoszság szülte jelekre keressük mi, keresztények a megoldást, és akkor nem eshetünk kétségbe. Ha nem figyeljük és nem találjuk Isten jeleit, ugyanolyan kétségbeesettek leszünk, mint a többi ember. Isten úgy ad jeleket, hogy megszólítja az embereket, mint ahogyan megszólította a karitász önkénteseit. Keressük és halljuk meg tehát Isten szándékát! – Ebben erősítette a jelenlévőket Árvai Ferenc atya, és kérte a Szűzanya közbenjárását, hogy segítsen meglátnunk Isten jeleit. 

A bevezető gondolatok után az előadó a karitász nyolc súlyponti területéről beszélt – a teljesség igénye nélkül –, amelyek lefedik a társadalom segítségre szoruló rétegcsoportjait: idősek és betegek, rászoruló családok, fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek, szenvedélybetegek, hajléktalanok, hátrányos helyzetű kisebbséghez tartozók, üldözött keresztények és menekültek, valamint a humanitárius katasztrófák áldozatai.

Az előadás interaktív volt, lehetőséget adva a jelenlévőknek a közbeszólásra, véleményük, esetleg kritikai észrevételük megtételére. A bemutatott videókon keresztül betekintést nyerhettek az Egri Főegyházmegyei Karitász munkájába is.

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria