Nyilvános szentmisén ünnepelték a veszprémi Szentháromság téren Boldog Gizellát

Hazai – 2020. május 11., hétfő | 18:14

Boldog Gizellát, a Veszprémi Főegyházmegye társvédőszentjét ünnepelték Veszprémben, a Szentháromság téren, ereklyéjének jelenlétében május 10-én, vasárnap délelőtt. Közel két hónap után először mutatott be hívek jelenlétében szentmisét Udvardy György veszprémi érsek. Koncelebrált Takáts István érseki helynök, Nagy Károly címzetes apát, kanonok, főszékesegyházi plébános és Felker Zsolt káplán.

A szentmisén Porga Gyula, Veszprém polgármestere is részt vett családjával. A hívek nagyon fegyelmezetten betartották a járvány miatti előírásokat: mindenki maszkban ünnepelt; a szükséges távolság megtartásával vettek részt a szentmisén. A főpásztor rendelkezése szerint a 65 év felettiek a televízió és az internet segítségével tudtak bekapcsolódni a szentmise ünneplésébe.

A bevezetőben Udvardy György érsek megemlékezett a távollevőkről, köszöntötte a főegyházmegye híveit, papságát, időseket, fiatalokat, családokat és egyedülállókat, majd külön is megemlítette, kik azok, akik nem tudtak személyesen jelen lenni e rendkívüli ünnepen. Elsőként Michael August Blume apostoli nunciust említette, aki a Gizella-napi szentmise szónoka lett volna, majd Márfi Gyula nyugalmazott érseket köszöntötte, aki veszélyeztetett kora miatt a televízión keresztül tudta követni a szentmisét; végül Gizella királyné kapcsán Veszprém testvérvárosát, Passaut említette, melynek küldöttsége minden évben jelen van az ünnepen.

Az érsek kiemelte: „ünnepelni akarunk, hiszen az ünnep éltet minket, és az ünnep sokszor megkívánja, hogy megküzdjünk magáért az ünnepért. Identitásunknak elválaszthatatlan részét, Boldog Gizellát, keresztény életünk, létünk kezdetének alakítóját ünnepeljük, és adunk hálát az ő személyéért. Örüljünk, hogy van lehetőségünk arra, hogy ilyen módon megvallhatjuk egymás felé is hitünket és elköteleződésünket a krisztusi életben.”

Szentbeszédében a főpásztor örömét fejezte ki, hogy újra lehetőség nyílott a közös ünneplésre ilyen hosszú idő után, amikor is az eltelt idő alatt mindenki igyekezett a lehető legjobban megélni a maga keresztény életét. Hangsúlyozta, hogy az ünneplésben benne van a múltunk, a gyökereink, benne vannak a közösen átélt élmények, a múlt eseményei; a küzdelmek, a kudarcok, a remények, az egész együvé tartozásunk, néphez, nemzethez, kultúrához. Az ünnep az, ami méltósággal ajándékoz meg bennünket. Ünnep az, ami a jövőre irányítja tekintetünket. Habár sok mindent elveszítettünk a járvány kapcsán, de még többet veszítünk, ha nem akarunk gyökereinkben megerősödni. Ez az ünneplés, Boldog Gizella példája azonban bátoríthat bennünket, erőt adhat ilyen körülmények között is.

Udvardy György érsek kiemelte, mennyire fontos volt Boldog Gizella hitvesi támogatása Szent István király mellett uralkodása során, az új rend, az új kultúra kialakításában, a jóért való küzdelemben. Példa számunkra Boldog Gizella, hogy készek legyünk küzdeni a jóért, másokért.

A főpásztor beszédében megemlítette a járványidőszak „hőseit”, az egészségügyi dolgozókat, a pedagógusokat, akik Gizellához hasonlóan készen állnak a küzdelemre, a közösség szolgálatára. Ha a jóért megküzdünk, akkor kialakulhat az egymásért való szolgálat öröme. A járványhelyzettel kapcsolatban is sok bizonytalanságról lehet hallani. De egy biztos! Nem engedhetünk annak, hogy a következő időszak kultúráját, társadalmi érintkezését a félelem, az izolálódás vagy éppen a bizonytalanság és a bizalmatlanság határozza meg – emelte ki a veszprémi érsek. – Ebben nekünk, keresztényeknek óriási felelősségünk van. Most így, egymástól távolságot véve is, arcunkat eltakarva is, arra készülünk, és arra gondolunk, hogy az a jövő, amiben benne van Isten, az emberhez méltó jövő legyen. S ehhez legyen bátorságunk küzdeni a jóért, küzdeni a krisztusi emberért, küzdeni egymás szolgálatáért. Adja Isten, hogy Boldog Gizellát ünnepelve erősödjünk szolgálatunkban, erősödjék a főegyházmegye a maga apostoli küldetésében s abban a készségben, hogy mindent megteszünk a krisztusi emberért. Ahogyan a lehetőségek ezt számunkra biztosítják, sőt talán még azt is lehet mondani, hogy ahogyan tudjuk ezeket a korlátokat feszegetni annak érdekében, hogy a krisztusi ember boldogan, szabadon, békében tudjon élni.

A szentmise áldása előtt a főpásztor imára hívta a híveket a nemzetközi eucharisztikus kongresszusért, melynek áthelyezése miatt különösen is fontos az imádság a felkészülés során.

Udvardy György érsek örömmel osztotta meg a hívekkel tapasztalatát az Eucharisztia kiosztásáról, hiszen megrendítő volt számára, hogy ilyen megrendült és örömteli szemeket látott, amikor szentáldozáshoz járultak a hívek. Reményét fejezte ki, hogy a járványügyi előírások lehetőséget adnak a továbbiakban is az eucharisztia ünneplésére és a szentáldozásra. A főpásztor kiemelte: ez a szentmise megerősítette abban, hogy Eucharisztia nélkül elgyengül az ember. A vele való találkozás örömet és reményt ad.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria