Nyissunk ajtót Krisztusnak az új tanév elején – Veni Sancte a Váci Egyházmegyében

Hazai – 2023. szeptember 13., szerda | 14:35

Szeptember 8-án délután tartották meg a Váci Egyházmegye fenntartásában működő oktatási-nevelési intézmények, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola és az egyházmegyei hitoktatók közös tanévkezdő, Szentlélek-hívó szentmiséjét, amelyet Marton Zsolt megyéspüspök mutatott be a váci piarista templomban.

Marton Zsolt püspök kezdeményezésére a közös tanévnyitó immár hagyománnyá vált az egyházmegyében, ezzel is kifejezve, hogy a közneveléstől kezdve a felsőoktatásig egységes értékrendet és szellemiséget szeretnének kialakítani valamennyi intézményben.

Marton Zsolt szentbeszédében Szűz Mária születése, Kisboldogasszony ünnepe kapcsán felhívta a figyelmet Mária alázatosságára, Krisztus-központúságára, és arra, hogy ő számunkra az önzetlen szeretet és szolgálat példaképe, akinek igenje által Jézus megjelenhetett a világban. Mindezek a jellemzők az egész tanévben számunkra is követendő példaképpé teszik a Szűzanyát.

A főpásztor az alábbi kéréseket és javaslatokat fogalmazta meg beszédében a diákoknak és a tanároknak:

„Mária képességeit Istentől kapott ajándéknak és mások szolgálatára hívó feladatnak tekinti. Így áll Isten előtt, és kész megtenni, amit kér tőle. Kezdjük az új tanévet a Boldogságos Szűz mintájára, mint az Úr alázatos szolgálója.

Mária hivatása, hogy Szent Fiához, Jézushoz vezessen bennünket. A mi életünk középpontjában is Krisztusnak kell állnia. Kezdjük az új tanévet úgy, hogy Jézus legyen a középpontban.

Mária élete a szolgáló szeretetről szólt. A mi életünk se pusztán önmagunkról szóljon. Azért vagyunk a világon, hogy másokat szolgáljunk és szeressünk. Legyen ez a tanév az önzetlen szeretetben való növekedés éve is.”

Beszéde végén a főpásztor kiemelte: „A mai evangélium leglényegesebb üzenete: velünk az Isten. Mária volt az ajtó, akin keresztül belépett az Üdvözítő a világba, József pedig a csendes nevelő, a szürke eminenciás, aki az ember Krisztust nevelte. Legyünk mi is ajtó Jézus Krisztus számára. Az új tanév kezdetén nyissunk mi is ajtót Krisztusnak.”

A helyi Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának (EKIF) képviseletében a szentmisén részt vett Selmeczi Zoltán főigazgató, valamint az egyházmegye harminc oktatási-nevelési intézményének képviseletében igazgatók és pedagógusok. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskolát (AVKF) – ahol idén rekordszámú, 458 fő kezdhette meg tanulmányait a hitéleti és pedagógiai szakokon – Gloviczki Zoltán rektor és munkatársai képviselték. Az egyházmegyei hitoktatók nevében Tornay Gábor hitoktatási igazgató és munkatársai voltak jelen.

A könyörgésekben kérték a Szentlélek vezetését a pedagógusok számára, hogy az iskolai év során egyre inkább jellé válhassanak, akiken látszik, hogy a Mennyei Atya gyermekei és egymás testvérei. Kérték, hogy a Bölcsesség és Világosság Lelke vezessen minden pedagógust hivatásának teljesítésében. Kérték az egység kegyelmét szülők, nevelők, pedagógusok, képzők, kutatók, a gyermekeket kísérő atyák és diakónusok, hitoktatók között, valamint a hitet, alázatot és irgalmat, hogy a pályára készülő pedagógusok és a még pályára nem készülő diákok számára is hiteles és vonzó példa lehessen minden pedagógus.

A szentmisén koncelebrált Balázs András, az AVKF spirituálisa; Csiba Tibor, az EKIF iskolaapostoli hálózatának felelőse és Szabó Gábor balassagyarmati káplán, akit júniusban szentelt áldozópappá Marton Zsolt.

A zenei szolgálatot Varga László, a váci székesegyház karnagya látta el.

Forrás: Váci Egyházmegye

Fotó: Váci Egyházmegye Facebook-oldala

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria