Palánki Ferenc: Megmaradni Jézus szeretetében, őt követni, rá figyelni – ez a feladatunk

Hazai – 2024. május 13., hétfő | 17:38

A Szent László Imaszövetség tagjai május 2-án, elsőcsütörtökön az Oltáriszentség előtt és szentmisén imádkoztak az egyházmegye papjaiért, valamint új papi és szerzetesi hivatásokért. Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök ezen az estén, főpásztori vizitációs látogatása alkalmával a vállaji egyházközség híveivel és a szatmári esperesi kerület papjaival együtt imádkozott erre a szándékra.

A szentségimádást Kocsis Gábor, az egyházközség plébánosa vezette, aki Boldog Scheffler János püspök elmélkedését olvasta fel, kapcsolódva az imaszövetség májusi rózsafüzértitkához: „Aki érettünk a keresztet hordozta.”

Életünk útját a húsvét fényében járjuk, és így hordozzuk keresztjeinket – mondta a plébános bevezető beszédében. – Erről a titokról elmélkedve átérezzük, hogy Jézus az, aki mellénk áll, vele öröm és boldogság keresztjeink hordozása.

A szentségimádást követően Palánki Ferenc püspök szentmisét mutatott be.

A főpásztor homíliája kezdetén elmondta: „Mindig rácsodálkozom arra, hogy ezek az egyszerű halászok milyen fantasztikusan megismerték az Istent, az ő akaratát, és arra, hogy milyen készségesen teljesítették azt – ahogy az Apostolok cselekedeteiben olvashatjuk. Voltak nehézségek a kezdeti Egyházban is.”

Az volt a kérdés, hogy az ószövetségi törvényt be kell-e tartaniuk a pogányságból megtért híveknek, a frissen megkeresztelt keresztényeknek. Az apostoli zsinaton megvitatták ezt a kérdést; Péter apostol tekintélyével és higgadtságával lecsillapította az indulatokat.

Mekkora fejlődésen kellett keresztülmennie Péternek ahhoz, hogy ilyen beszédet tudjon mondani – emelte ki a megyéspüspök. – Kimondja, hogy Isten már régóta kiválasztotta őt. Egyszerű halászember volt, amikor Jézus meghívta, és amikor küldetését és a Szentlelket megkapta, tudott érvelni, buzdítani, sőt csodát tenni. Olvassuk, hogy a betegeket kitették a házak elé, amikor Péter ment az utcán, hogy legalább az árnyéka érje őket, és meggyógyuljanak. Sugárzott belőle az Isten, az isteni jelenlét, szeretet, jóság, az, amit Jézus mondott az utolsó vacsorán: „Ahogy az Atya szeret, úgy szeretlek én is titeket. Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást.” (Jn 13,34–35) Ez a feladatunk.

 

Az emberi szívben nagy változásnak, átalakulásnak kell végbemennie, hogy képesek legyünk mi is úgy szeretni, ahogy Jézus.

Formálódnunk, alakulnunk kell! Maradjatok bennem, „maradjatok meg az én szeretetemben” (Jn 15,9). Ez a feladat. Megmaradni Jézus szeretetében, őt követni, őrá figyelni, az ő tanítását befogadni – összegezte Palánki Ferenc püspök.

Mint ahogyan a Szűzanya is gyakran el-elgondolkodott azokon a szavakon, amelyeket Jézusról hallott, Jézustól tanult, úgy nekünk is ez a dolgunk. Az, hogy kevesen hallják meg Isten szavát, meghívó üzenetét, nem azt jelenti, hogy Isten kevesebb embert hív meg, hanem hogy a fiataloknak nehezen nyílik meg a fülük, szívük – mondta a főpásztor. – A családok sem nyitottak arra, hogy igent mondjanak az életre, a több gyermekre, amelyből jutna papi hivatásra is.

A mai világban már csak az önzés számít, az emberek a saját boldogulásukért küzdenek, harcolnak, és elfeledkeznek az örök dolgokról.

Isten nem azt akarja, hogy boldoguljunk, hanem azt, hogy boldogok legyünk

– emelte ki Palánki Ferenc.

Amikor megtartjuk Jézus parancsát – amely tulajdonképpen egyetlen parancs, a szeretet parancsa –, akkor már nem úgy szeretjük embertársainkat, mint saját magunkat, hanem úgy, ahogyan Jézus szeretett minket. Jézus ezt az új parancsot a búcsúbeszédében mondta az utolsó vacsorán: „Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást.” (Jn 13,34) Ezáltal lesz az örömünk teljes, vagyis ezáltal leszünk boldogok. Ezért imádkozunk most ezen az estén, hogy egyre több fiatalnak, családnak, keresztény embernek a szíve nyíljon meg Isten kegyelme előtt, hogy aztán átformálódva, átalakulva képesek legyünk mi is úgy beszélni, mint ezek az egyszerű halászok. Tanuljunk meg idézni a Szentírásból, hogy aztán ne csak a szavaink, hanem a cselekedeteink is egyre inkább hasonlítsanak Jézuséihoz. Ez a feladatunk, küldetésünk, ehhez segítsen bennünket az Isten!

„Kérjük Urunktól, Istenünktől, hogy adjon újabb papi és szerzetesi hivatásokat, hogy hitünket megvallva, hitelesen tanúskodva megmutassuk keresztény krisztusi életünk vonzását!” – zárta elmélkedését Palánki Ferenc megyéspüspök.

A homília teljes egészében ITT olvasható. 

A főpásztor – folytatva vizitációs látogatását – május 5-én együtt ünnepelt az egyházközséggel, és szentmise keretében tizennégy fiatalnak kiszolgáltatta a bérmálás szentségét.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria