Szent László király példáját követve – Templombúcsút tartottak Nyírcsaholyban

Hazai – 2021. július 6., kedd | 12:11

Június 27-én emlékeztek meg a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye és egyházközségei patrónusukról, Szent László királyról. Az idén százötven éve felszentelt nyírcsaholyi Szent László-templom búcsúján Bosák Nándor nyugalmazott püspök mutatott be szentmisét a Szatmári Esperesi Kerület papjai, a templom korábbi lelkipásztorai, valamint a település hívei és világi elöljárói jelenlétében.

Bosák Nándor nyugalmazott megyéspüspök szentbeszédében mindenekelőtt országalapító Szent István királyra irányította a jelenlévők figyelmét, aki olyan útra vezette népét, amely a nemzet számára évszázadokon keresztül biztosította a megmaradást és az éltető forráshoz való visszatérést.

„Szent István király halála után zavaros körülmények nehezítették az ország életét. Néhány évtizeddel később pedig Szent László került az ország élére, biztosítva az István király által elindított út folytatását, vagyis a keresztény hit elmélyítését az emberek lelkében, szívében. Ezen értékeket, ajándékokat idézzük Szent László királyra emlékezve a templombúcsú ünnepén” – fogalmazott a szónok, majd a búcsú jelentéséről beszélt.

„A búcsú egyrészt

a közösség ünnepe és forrása, az együvé tartozás örvendezésének az alkalma,

másrészt egyházi értelemben vett jelentése szerint az a sajátos gyakorlat, amikor a hívek imádkozva részt vesznek, elzarándokolnak egy-egy búcsúi ünnepre, kegyhelyre.”

A kérdés kapcsán, mit jelent búcsút nyerni, így fogalmazott: „Ha jót teszünk, áldozatot hozunk, vagy imádkozunk valamiért, az a mi személyes hódolatunk és kincsünk. Az Egyház ilyenkor a kincstárából mégannyit hozzátesz ahhoz, amit mi imáinkkal, áldozatunkkal elérünk. Egyszerűen fogalmazva

a búcsú elnyerése mindig megduplázza, megtöbbszörözi kegyelmi gazdagodásunkat.

Búcsút nyerni tehát azt jelenti, hogy magunkat Istennek ajánljuk, és befogadjuk azt a kegyelmet, lelki ajándékot, amelyet ehhez kapcsol a személyes imádságunk és az Egyház.”

Szent László király gazdag életére, kormányzására tekintve láthatjuk, hogy mit köszönhetünk neki, bizonyos helyzetekben hogyan viselkedett, hogyan oldotta meg országvezetői feladatait – hangzott el Bosák Nándor püspök prédikációjában. – Országunk állandó veszélyben volt a külső ellenségek, támadások, népvándorlások miatt. „A lovagkirály, hős katona életéből elsőként azt kell tudatosítanunk, hogy védelmezője volt országunknak. Példamutatóan összefogta és megvédte hazánkat a külső veszélyektől. Azonban bármennyire is határozott, következetes és szigorú volt, soha nem feledkezett meg népének, a szegényeknek, gyengébbeknek az isteni útmutatás fényében tett védelmezéséről és oltalmazásáról sem.”

A nyugalmazott főpásztor hangsúlyozta, hogy a másik legfontosabb dolog, amit a magyar uralkodó életéből kiemelünk, a tízparancsolatban gyökerező törvényekkel, hagyományokkal, szokásokkal elért keresztény hit és vallási hagyományok elmélyítése.

A szentmise szónoka végül a Szent József-év kapcsán kiemelte, hogy Szent József példájával, a Szent Család életében való gondoskodó jelenlétével Istentől elrendelt feladatát teljesítette. Gondos családfőnek, tisztességes munkásembernek és minden helyzetben találékonynak rendelte őt Isten.

Isten Szent László királyra bízta az országot, aki ezt a feladatot úgy végezte el, hogy a nemzenek is igazi méltóságot adott.

Védelmezte az ellenségtől, törvényeivel irányt mutatott az isteni dolgok felé is.

A búcsúi ünnep tehát abban erősítse meg a közösség tagjait, hogy

ki-ki a maga életében, hivatásában, körülményei között, az előttük járókra tekintve és az ő közbenjárásukat kérve igyekezzék, hogy betöltse Istentől kapott hivatását!”

– zárta elmélkedését Bosák Nándor.

Hajdú István plébános az ünnepi mise végén köszönetet mondott Bosák Nándor nyugalmazott megyéspüspöknek a szentmise bemutatásért, valamint a híveknek az ünnepre való előkészületi szolgálatért.

Végül arra emlékeztetett, hogy a templomot 1871. szeptember 14-én szentelték fel, aminek idén ünneplik 150. évfordulóját.

Forrás és fotó: Kovács Ágnes/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria