Szentmisét mutattak be Egerben Esterházy János boldoggá avatásáért

Hazai – 2021. március 5., péntek | 17:29

Az Esterházy-emlékév keretében a felvidéki magyar mártír politikus boldoggá avatásáért és lelki örökségének kibontakozásáért mutattak be szentmisét március 3-án Egerben, a minorita templomban. A szentmisét Cebula Pawel minorita szerzetes, plébános, a boldoggáavatási eljárás posztulátora celebrálta.

Az Isten szolgája Esterházy János születésének 120. évfordulójára hirdetett emlékév mottója: „Esterházy János visegrádi küldetése – négy nemzet egy lélekben”. A szentmisébe a Szent István Rádió és Televízió online közvetítésén keresztül is be lehetett kapcsolódni.

Szentbeszédében Cebula Pawel Esterházy János börtönnaplójából idézte az elítélt Istenbe vetett bizalmát tükröző szavait: „A háború vége felé, körülbelül amikor a pesti ostrom kezdődött, akkor kezdtem imádkozni azért, hogy a Jóisten engedje meg, hogy szenvedések és nélkülözések árán méltóvá váljak arra, hogy Őt megtisztulva követhessem. És mivel ezt kértem, ezért imádkoztam, mikor az oroszok elszállítottak, és aztán később is, teljesen nyugodt voltam, és – mikor már úgy éreztem, hogy helyzetem nagyon nehéz – egyszerűen azt mondtam magamnak, hogy nem szabad kétségbe esni, hanem örülni kell, mert az Úr Jézus meghallgatta kérésemet.”

Szenvedései, megaláztatásai azt igazolták számára, hogy az Isten meghallgatta kérését. Fontos példa számunkra, ahogyan Esterházyt Jézus szeretete éltette. Ez adta ugyanis minden reményét, ez tette alkalmassá arra, hogy le tudja győzni a gyűlöletet és a rosszat magában – fogalmazott a szónok.

Esterházy János a (cseh)szlovákiai magyar közösség kiemelkedő politikusa volt a múlt század húszas éveitől 1945-ig. 1901. március 14-én született Nyitraújlakon (Veľké Zálužie), és 1957. március 8-án hunyt el a hírhedt mírovi politikai börtönben.

2017. szeptember 16-án kerülhetett sor újratemetésére, halálra ítélésének 70. évfordulóján. Egy prágai tömegsírban fellelt földi maradványait a Nyitra melletti Alsóbodokon, a Szent Kereszt felmagasztalása-kápolnában helyezték nyugalomra.

2019. március 25-én a krakkói főegyházmegyében, Marek Jędraszewski érsek-metropolita kezdeményezésére megindult Esterházy János boldoggáavatási eljárása. Ettől kezdve már nem csak a Szlovákiában és Csehországban élő magyar közösség tekint saját mártírjaként Isten szolgája Esterházy Jánosra. Személyének tisztelete egyre inkább terjed a visegrádi országokban is, ahol napjainkban több tucat emlékhely hirdeti a közép-európai nemzetek Esterházy életműve és mártíriuma iránti tiszteletét. A szlovákiai magyar vértanú politikus urnáját befogadó Szent Kereszt felmagasztalása-kápolnát az elmúlt években több ezer zarándok kereste fel.

Bővebb információt Esterházy Jánosról, boldoggáavatási eljárásáról és az emlékévről ITT találnak. 

Forrás, fotó és videó: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria