Mind a négy visegrádi országban megemlékeznek a mártír politikusról az Esterházy-emlékévben

Hazai – 2021. március 2., kedd | 19:02

Idén márciusban emlékezünk meg Isten szolgája Esterházy János, Közép-Európa vértanúja születésének 120. és mártírhalálának 64. évfordulójáról. Az ebből az alkalomból meghirdetett Esterházy-emlékévben mind a négy visegrádi országban tartanak szentmiséket és koszorúzással egybekötött megemlékezéseket.

Az első emlékmisét március 3-án 17 órakor az egri minorita templomban mutatja be Pawel Cebula OFMConv, Esterházy János boldoggáavatási eljárásának posztulátora. A mártír politikus születésének évfordulóján, március 14-én pedig nyughelyén, az alsóbodoki Szent Kereszt felmagasztalása-kápolnában Négy nemzet egy lélekben címmel 120 perces közép-európai imaórát tartanak.

Gróf Esterházy János a 20. század minden bizonnyal egyik legjelentősebb magyar vértanú államférfija. Életpályája és lelki hagyatéka legalább öt nép történelmét, a magyarokét, a szlovákokét, a lengyelekét, a csehekét és a zsidókét érinti – magyarázza Molnár Imre történész. Fiatalon már a Népszövetségi Liga kisebbségi konferenciáján szónokolt francia nyelven, ugyanakkor a Szlovákiában élő magyarság politikai vezetőjeként a legeldugottabb helyeken is felkereste a rábízottakat. Tagja volt a prágai és a pozsonyi parlamentnek, jelképesen pedig a budapestinek is. Hamis vádakkal négy országban került börtönbe. Ő volt az, aki a pozsonyi parlamentben 1942-ben egyetlenként nem szavazta meg a zsidó lakosság deportálásának törvényét, akit a nyilas hatalom és a Gestapo egyszerre üldözött, akit elhurcolt, majd a Gulagba küldött a szovjet Belügyi Népbiztosság (NKVD), akit szülőföldjén távollétében halálra, majd kegyelemből életfogytiglani börtönre ítéltek, és aki tizenkét éven át Csehszlovákiában, súlyos betegen, népéért és ellenségeiért egyaránt imádkozva járta börtönkálváriáját. Minderre Krisztus követéséből, a keresztény és az egyetemes emberi értékekkel való teljes azonosulásból és mély hitéből tudott elegendő erőt meríteni.

Esterházy Jánost a legtömörebben Jézus tanítványaként lehet jellemezni. Ő a huszadik század két világháborúját megélve népét szolgáló, választott politikusként hirdette, és tetteiben is megélte az evangéliumot. Nem kétséges, hogy ott a helye a boldoggá avatásra várók sorában, mivel példája és áldozatvállalása Isten akaratából is megtörtént valóságként élhet bennünk tovább – fejti ki Pawel Cebula minorita szerzetes. – Ha minél többen lesznek olyan magyarok, lengyelek, szlovákok és csehek, akiknek Esterházy példájának befogadása nyomán jobbá, értékesebbé válik az élete, az nemcsak elmélyíti bennünk az Istenünkhöz és hazánkhoz való hűséget, hanem összetartozásunkat is megerősíti úgy, mintha Esterházy János ma is itt lenne közöttünk, és maga biztatna erre bennünket – teszi hozzá a posztulátor.

Kevés politikus akad a huszadik században, aki hozzá hasonlóan a végletekig le tudott mondani saját érdekeiről, és a másodrangú állampolgárokká degradáltak ügyét védve tudott együttérezni a megalázottakkal és üldözöttekkel, a háborútól, kiszolgáltatottságtól, kisemmizéstől szenvedő embertársaival: magyarokkal, lengyelekkel, zsidókkal, szlovákokkal. Rendszeres gyűjtéseket szervezett a rászorulók részére, százakat mentett meg az elhurcolástól, miközben szinte folyamatosan kockára tette saját életét. Lengyelország lerohanása idején azonnal a menekültek segítségére sietett. A rá váró veszélyek elől többször is elmenekülhetett volna, de ezt soha nem tette, mert hűséges volt hivatásához, népéhez és szülőföldjéhez.

Az Esterházy János születésének 120. évfordulójához kapcsolódó kiemelt programok és szentmisék Esterházy János boldoggá avatásának és a visegrádi népek megbékülésének szándékára:

– március 3., szerda 17 óra: szentmise, online; celebrál: Pawel Cebula OFMConv (Eger, minorita templom, közvetítés: Szent István Rádió és TV)

– március 7., vasárnap  9.30 óra: szentmise, online; celebrál: Balga Zoltán plébános (Prága, Szent Henrik-templom, közvetítés: https://www.facebook.com/Pragai-Magyar-Katolikus-Plebania)

Március 14-i (vasárnap) programok: 

– 8.05: magyar szentmise Pozsonyban, online; celebrál: Molnár Tamás káplán (közvetítés: Pátria Rádió)

– 9 óra: szentmise a pesti ferencesek templomában (Budapest, Ferenciek tere, majd koszorúzás a Szép utca 3. szám alatti Esterházy emléktáblánál, szervező: Rákóczi Szövetség)

– 9.30 óra: koszorúzás a kassai Csáky-Dessewffy-palota udvarán álló Esterházy-emlékműnél (szervező: Kassai Polgári Klub)

– 11 óra: szentmise az udvardi plébániatemplomban; celebrál: Nagy András

– 13.15: püspöki szentmise a varsói Boldog Wladyslaw z Gielnowa templomban; celebrál: Michał Janocha varsói segédpüspök (a szentmise után koszorúzás a templom előtti Esterházy-emlékműnél egyházi és állami vezetők részvételével; beszédet mond: Jarosław Szarek, a Nemzeti Emlékezet Intézet igazgatója)

– 15 óra: az Esterházy János születésének 120. évfordulójára emelt emlékoszlop ünnepélyes leleplezése (Udvard, templompark, rendező: Csemadok)

– 15 óra: Esterházy János visegrádi küldetése – Négy nemzet egy lélekben: 120 perces közép-európai imaóra Esterházy János születésének 120. évfordulóján az alsóbodoki Szent Kereszt felmagasztalása-kápolnában; program: szentmise és az irgalmasság rózsafüzére, 16 órakor körkapcsolás a visegrádi országok Esterházy János életével kapcsolatos legfontosabb helyszíneire (Nyitraújlak, Krakkó, Kassa, Prága, Érsekújvár, Budapest, Mírov, Alsóbodok)

– 17.30 óra: ünnepi szentmise a pesti jezsuita templomban, online; celebrál: Sajgó Szabolcs SJ (https://Jezusszive.jezsuita.hu)

Isten Szolgája Esterházy János

1901. március 14-én született Nyitraújlakon (ma Veľké Zálužie, Szlovákia). Édesapjától, gróf Esterházy János Mihálytól és édesanyjától, a lengyel származású Tarnowska Erzsébet grófnőtől mély katolikus hitet és lengyel-magyar hazaszeretet kapott a nevelésben. A Csehszlovákiában kisebbségben élő magyar népcsoport vezetőjeként a prágai, majd a pozsonyi parlamentnek is képviselője volt. Bátran védelmezte az Isten által adott jogokat, az emberi méltóságot és az igazságosságot. 1942-ben, a szlovák parlament tagjai közül egyedül ő nem szavazta meg a zsidó lakosság deportálását kimondó törvényt. A második világháború idején segítette az üldözött zsidókat, lengyeleket és a más nemzetekhez tartozó szükséget szenvedőket is. Memorandumban tiltakozott Magyarország német megszállása és a nyilas hatalomátvétel ellen. A Gestapo körözése miatt rejtőzködnie kellett. Többször is elutasította a nyugatra való menekülés lehetőségét. 1945-ben a kommunisták letartóztatták, az NKVD elhurcolta, majd Moszkvában tíz év lágermunkára ítélték. A Gulag-táborokban súlyos tüdőbajt kapott.

A Szlovák Népbíróság halálra ítélte, amit a Szovjetunióból való kiadatása után elnöki „kegyelemből” Csehszlovákiában életfogytiglani börtönre változtattak. A szükséges orvosi kezeléstől megfosztva, súlyos szenvedések közepette 1957. március 8-án halt meg a mírovi politikai börtönben, ahol boldog Vasiľ Hopko eperjesi görögkatolikus püspök látta őt el a szent útravalóval.

Tizenkét évig tartó börtönéletét az evangélium példájára épülő imádságos lelkület, az Eucharisztiában jelen lévő Jézus iránti szeretet, Szűz Mária és a szentek iránti tisztelet töltötte ki. Rabságában bármely nemzetiséghez tartozó fogolytársai vigasztalója és reményt adó támogatója volt. Életszentségéről több szlovák és cseh papi és világi személy tett tanúságot. Élete végéig tartó imáit és szenvedéseit saját népéért, ellenségeiért és a közép-európai nemzetek közti megbékélésért ajánlotta fel.

Temetésére csak halálra ítélésének 60. évfordulóján, 2017. szeptember 16-án kerülhetett sor. Egy prágai tömegsírban fellelt földi maradványait a Nyitra melletti Alsóbodokon a Szent Kereszt felmagasztalása-kápolnában helyezték el, melyet évente zarándokok ezrei keresnek fel. 2019. március 25-én a krakkói főegyházmegyében Marek Jędraszewski érsek-metropolita kezdeményezésére megindult Isten szolgája Esterházy János boldoggáavatási eljárása.

Esterházy János születésének 120. évfordulója alkalmából az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont a Pázmaneum Társulással és a Felvidéki Mirjam Rádióval közösen Esterházy-emlékévet hirdetett. Az emlékév célja, hogy a 2019-ben Krakkóban megkezdődött és jelenleg is folyamatban lévő boldoggáavatási eljárást a jubileumi esztendő eseményeivel és imáival lélekben is támogassa és erősítse. A szervezők ehhez kérik az egyházi és világi közösségek és intézmények, civil szervezetek és egyéb társulások csatlakozását. Az Esterházy-emlékévhez saját, Isten szolgája Esterházy János életét, mártíriumát felidéző események megrendezésével, vagy az emlékévet meghirdetők által szervezett és kiajánlott programok átvételével lehet csatlakozni.

A további programokról itt lehet tájékozódni: http://esterhazyjanos.eu/emlekev/

Forrás és fotó: Esterházy János Zarándokközpont

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria