„Győzd le a rosszat jóval!” – Boldog Jerzy Popiełuszko emlékezete

Kitekintő – 2019. október 21., hétfő | 18:44

35 évvel ezelőtt, 1984. október 19-én halt vértanúhalált Boldog Jerzy Popiełuszko, a kommunista vallásüldözés áldozata.

Az évforduló alkalmából az emlékét őrző varsói múzeum weboldalt indított, amelyen dokumentumfilmek tekinthetők meg a mindössze 37 éves korában vértanúságot szenvedett katolikus pap életéről, valamint tanúságtételek hangzanak el kortársaitól. 

Október 19-én este Kazimierz Nycz bíboros, varsói érsek imádkozott Boldog Jerzy Popiełuszko sírjánál a Kostka Szent Szaniszló-templom előtt, majd ünnepi szentmisét mutatott be a vértanú pap emlékére.

Október 20-án, vasárnap az érdeklődők élő szerepjátékhoz csatlakozhattak, amelynek címe Popiełuszko atya jelmondata volt: „Győzd le a rosszat jóval!”. A kezdeményezések célja az volt, hogy jobban megismertessék Boldog Jerzy Popiełuszko életét és vértanúságát.

*

Jerzy Popiełuszko 1947-ben született Lengyelország északkeleti részén, Białystok megye egy kis falujában, Okopyban, paraszti családban. 1972. május 28-án Stefan Wyszyński bíboros szentelte pappá. Papi szolgálatát kezdetben varsói plébániákon folytatta, majd kórházi lelkipásztor lett, és részt vett munkásközösségek megalakulásában.

1980-tól 1984-ben bekövetkezett vértanúhaláláig a Solidarność (Szolidaritás) független szakszervezet káplánja volt; 1980 augusztusában tartotta az első szentmisét sztrájkoló munkások számára gyáruk udvarán, Varsóban. A Szolidaritás hatalmas tömegbázissal rendelkezett, 1981-ben már tízmillió tagja volt. Mivel veszélyt jelentett a kommunista hatalom számára, 1982. október 8-án törvényen kívül helyezték, a szakszervezet vagyonát átadták a rezsim szerveinek.

Wojciech Jaruzelski tábornok és miniszterelnök 1981. december 13-án hadiállapotot hirdetett ki, ettől kezdve a fiatal pap karitatív munkát végzett, szolgálva a kommunista hatalom üldözötteit. A hadiállapot együtt járt a szabadságjogok felfüggesztésével. Betiltották a sztrájkot, a gyülekezést, felfüggesztették a társadalmi szervezeteket, a sajtótevékenységet. A Szolidaritás több mint ötezer tagját letartóztatták, internálták.

A hadiállapot bevezetését követően, 1982. január 17-én kezdte el Popiełuszko atya a hazáért mondott szentmiséket a varsói Szent Szaniszló-templomban. Hamarosan elterjedt országszerte, hogy ezeket a miséket bebörtönzött munkásokért, a rendszer áldozataiért, szenvedő honfitársaiért ajánlotta fel. Szentbeszédeinek visszatérő gondolata Szent Pál Rómaiakhoz írt leveléből vett idézet volt: „Ne hagyd, hogy legyőzzön a rossz, te győzd le jóval a rosszat” (Róm 12,21).

Hívek ezrei gyűltek össze szentmiséin, hogy meghallgassák merész, hazafias prédikációit, amelyekben bátran megvédte a vallás- és véleményszabadságot, bírálta a kommunista rendszert, a hadiállapotot és a lengyel hatóságok által bevezetett elnyomó intézkedéseket.

Szentmiséit ugyanakkor a mély áhítat jellemezte, a Szentostyát átszellemülten tartotta kezében, mélyen átélve Krisztus keresztáldozatát.

A kommunista uralom minden eszközzel megpróbálta elhallgattatni a fiatal papot, akit országszerte egyre több hívő támogatott. 1984. október 19-én éjjel, műszaki hibát színlelve és segítséget kérve ismeretlenek állították meg az autót, amelyben az atya utazott Bydgoszcz-ból vissza Varsóba. Sofőrjét megbilincselték és elhurcolták, őt pedig megverték, kezét összekötözték, és bezárták az autó csomagtartójába. Amikor a csomagtartó tetejét felnyitották, az atya megszabadította magát a kötelékektől és a szájába tömött rongyoktól, és futni kezdett. Hóhérai azonban utolérték, egy fadoronggal leütötték, és véresre verték, kezére, lábára újból béklyókat tettek, nyakára hurkot, lábára tízkilós, kövekkel teli zsákot kötöttek. A Visztula partján fekvő Włocławek melletti duzzasztóhoz vitték, és az egyik hídról a vízbe vetették. Holttestét búvárok találták meg 11 nappal később, október 30-án, elrablásának helyszínétől mintegy 72 kilométerre.

Jerzy Popiełuszko atya temetésén több mint negyedmillióan vettek részt 1984. november 3-án, jelen volt Lech Wałęsa, a Szolidaritás elnöke is.

Sírjáról a rezsim emberei eltávolították a feliratot, amely az igazságot hirdette: „1984. október 19-én meggyilkolták a Belügyminisztérium és a Lengyel Egyesült Munkáspárt tagjai”.

Arra a hírre, hogy a hatóságok meg akarják gyalázni sírját és holttestét, hívei ezrei fogtak össze, és megfogadták, hogy sírját boldoggá avatásáig őrizni fogják.

*

Szent II. János Pál 1987. június 14-én, harmadik lengyelországi apostoli látogatása során letérdelve imádkozott a fiatal vértanú pap sírjánál. Miután átölelte és megcsókolta a sírkövet, a mögötte térdelő szülőkhöz fordult. Az édesanyához ezeket a szavakat intézte: „Egy nagy emberrel ajándékoztál meg bennünket”. Az édesanya pedig így válaszolt a Szentatyának: „Nem én, hanem Isten adta a világnak általam”.

Jerzy Popiełuszko atya boldoggáavatási eljárása 1997. február 8-án kezdődött meg. 2010. június 6-án iktatta a boldogok sorába XVI. Benedek pápa nevében Angelo Amato érsek, a Szenttéavatási Kongregáció akkori prefektusa.

Boldog Jerzy Popiełuszko tisztelete Magyarországon is elterjedt.

A Szolidaritás azért ejtette oly gyorsan ámulatba a világot, mert nem erőszakkal harcolt, hanem térden állva, rózsafüzérrel a kezében

– olvasható csepeli emlékművén. Ez a mondat elhangzott utolsó, 1984. október 19-én mondott szentbeszédében is, és gondolatmenete így folytatódott: „Szabadtéri oltárok előtt figyelmeztetett az emberi munka méltóságára, az embert megillető méltóságra és tiszteletre” (Vigilia, Éles Márta fordítása – a szerk.).

Jerzy atya, aki maga volt a szelídség, szentbeszédének utolsó szakaszában az erőszak ellen emelte fel a szavát: „Nem harcolhatunk erőszakkal azért, hogy a rosszat jóval győzzük le. A hadiállapot idején a Szentatya így imádkozott a częstochowai Szűz Máriához: »nem tud megfelelően fejlődni az a nép, amelyet megfosztanak az önazonosságát biztosító jogoktól, s az állam nem támaszkodhat semmiféle erőszakra«.

Aki nem tudott szívvel és ésszel győzni, az megpróbálja erőszakkal. Az erőszak minden megnyilvánulása az erkölcsi alsóbbrendűség bizonyítéka. A legszebb és legmaradandóbb küzdelmek, melyeket az emberiség ismer – az emberi gondolat küzdelmei. A legnyomorúságosabbak és legrövidebbek – az erőszak küzdelmei. Az az eszme, melynek fegyverre van szüksége a fennmaradáshoz – magától elhal.

Boldog Jerzy Popiełuszko vértanúhalála előtt néhány órával mondott homíliáját ezekkel a szavakkal fejezte be: „Imádkozzunk, hogy mentesek legyünk a félelemtől, a rettegéstől, de mindenekelőtt a bosszúvágytól és az erőszaktól!”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria