„Lépj be Urad örömébe!” – Pápai Lajos püspök Rózsa Hubától búcsúzik

Nézőpont – 2023. október 4., szerda | 15:40

Az alábbiakban Pápai Lajos nyugalmazott győri megyéspüspök Rózsa Huba teológusprofesszor halálára írt nekrológját adjuk közre.

Elment a Professzor… Szomorúan olvastuk a híradást: Dr. Rózsa Huba emeritus professzor hazatért.

Rózsa Huba előbb a Hittudományi Akadémia, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem teológiai karán az ószövetségi szentírástudomány rendes tanáraként generációkat tanított az ószövetségi Szentírás megismerésére és megszeretésére. Tudományos publikációi, könyvei, különösen is fő műve, a Bevezetés az Ószövetség könyveibe nemzetközi szinten is jelentős értéket képviselnek, melyeket más egyházak teológusai és nem teológus kutatók is szívesen használtak. Sokan emlékeznek az Egyetemi templomban tartott bibliai konferenciabeszédeire, továbbképző előadásaira, lelkigyakorlataira. Csepelen évtizedek óta rendszeresen misézett és prédikált minden vasárnap és ünnepen, paptestvéreit segítve pedig rövid magyarázatokat fűzött a vasárnapi olvasmányokhoz, szentleckékhez, evangéliumokhoz: Krisztus az Egyházban – Magyarázatok az A, B, C liturgikus év olvasmányaihoz.

A Hittudományi Karon folyó egyetemi képzést a legmagasabb szintre emelte, annak könyvtárát pedig – más egyetemek hallgatói számára is – kívánatossá tette.

Munkájának elismeréseként lett Scheiber Sándor-díjas, a Szent István Akadémia tagja, a Stephanus-díj kitüntetettje, majd Széchenyi-díjjal elismert tudós. Pápai prelátus, apostoli protonotárius címet kapott. De mindezek mögött ott volt a felszentelt pap, az apostoli küldetés részese, az evangélium hirdetője. S a pap legelső feladata az evangéliumnak, Jézus Krisztusnak, az Atya Kinyilatkoztatójának hirdetése, „akár alkalmas, akár alkalmatlan”.

Számára a Szentírás nem irodalomtörténet, régiségtan vagy régi kultúrák megismertetése volt, hanem KINYILATKOZTATÁS.

S ez a Jézus Krisztussal való élő kapcsolat – ami hosszú betegségében még élőbbé vált – tette érthetővé minden munkáját, szavát, magatartását.

Mint jóbarátja – és egyben tisztelője – búcsúzom tőle: kedves Huba atya, lépj be Urad örömébe!

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria