„Ugye lángolt a szívünk...?” – Keresztény bibliai képzés családosoknak és egyedülállóknak

Hazai – 2024. június 11., kedd | 9:45

Már lehet jelentkezni a Chemin Neuf Közösség által szervezett Emmausz-képzésre, mely 2024 szeptemberében indul.

Az Emmausz-képzés azoknak az egyedülállóknak, családosoknak, házaspároknak szól, akik Krisztust követve és hallgatva szeretnének még inkább tanítvánnyá válni, és ezáltal az ő Egyházában mint missziós tanítványok szolgálni. A képzés sokszínűségét nem csak az adja, hogy különböző életállapotúak jelentkezését várják – a képzés nyitott minden keresztény felekezetű számára is.

A Chemin Neuf Közösség egyik fő hivatása a keresztények egységéért való munka, így ez a képzés is egy különleges lehetőség arra, hogy különböző keresztény felekezetűek együtt, testvérként tanuljanak még többet a Krisztus-követésről.

„Ketten közülük még aznap egy Emmausz nevű faluba mentek, amely Jeruzsálemtől hatvan stádiumnyira fekszik. (…) Miközben így beszélgettek és tanakodtak, egyszer csak maga Jézus közeledett és csatlakozott hozzájuk. (...) „Ugye lángolt a szívünk, mondták egymásnak, mikor útközben beszélt hozzánk és kifejtette az Írásokat?” (Lukács 24,13.15.32).

A képzés négy fő alappillére:  a teológiai képzés, melynek során lehetőségünk van jobban megismerni az írásokat, hitünk alapjait, mindezt ökumenikus megközelítésben; a Biblia folyamatos olvasása; a Szent Ignác-i hagyományra és a Karizmatikus Megújulás tapasztalatára épülő lelki képzés (személyes és közösségi ima, lelkivezetés és megkülönböztetés); a testvéri és közösségi élet megtapasztalása.

A képzés az év során hét hétvégét foglal magában, illetve egy egyhetes csendes Szent Ignác-i lelkigyakorlatot. A jelentkezők egyéves képzésen vesznek részt, melyet azok, akik még tovább szeretnének menni az emmauszi úton, folytathatnak egy második évvel is. A képzési hétvégéken a gyerekek saját korosztályuknak megfelelő programon vehetnek részt, amelyeken keresztül ők is megtehetnek egy-egy lépést a hit útján, és megtapasztalhatják a közösségi élet örömét.

Jelentkezni ITT lehet. 

 * * *

A legutóbbi Emmausz-képzés résztvevői így írnak a programról:

„A Chemin Neuf Közösség Emmausz-képzésére nagy vágyakozással jelentkeztünk. Szerettünk volna személyesen, valamint együtt is, házaspárként és családként a gyerekeinkkel részt venni rajta. Vágytunk arra, hogy közelebb kerüljünk Istenhez, egymáshoz, az Egyházhoz, hogy közösségben legyünk másokkal. Csodálatos volt megtapasztalni ennek beteljesülését.

A képzés több témája érintett meg bennünket, megértettünk kérdéseket, amelyek által jobban eligazodunk a saját életünkben és a világban. A hétköznapok tudatosabb és igazabb, ezáltal örömtelibb megéléséhez kaptunk eszközt a visszatekintés, a megkülönböztetés, a Szentlélek befogadása, a kísértő elutasítása, erejének megtörésére irányuló tapasztalatokkal.

Két éven keresztül napról napra fedeztük fel az Ószövetséget, majd az Újszövetséget és benne a saját életünket. A Biblia olvasásának nagy ajándéka, hogy jobban megismertük egymást. A Szent Ignác-i imamóddal pedig segítséget kaptunk arra, hogy meghalljuk az élő Isten személyes üzenetét. Nagy örömöt jelentett együtt imádkozni, dicsőíteni, valamint ünnepelni a résztvevőkkel. A közösen együtt töltött szombat délutántól vasárnap délutánig tartó egy-egy napba kötetlen beszélgetésre, nevetésre, kávézásra is jutott idő. Hitünk növekedését és örömünket pedig, a gyerekeink közvetlenül tapasztalhatták és tapasztalhatják meg“ (Mária és Zoli).

„Azzal a fő céllal jelentkeztem az Emmausz-képzésre, hogy újra közelebb kerüljek Istenhez, úgy, mint covid előtt is voltam. Eleinte kicsit idegennek éreztem magam, de ez szépen elkezdett oldódni bennem, ahogyan megtapasztaltam a testvérek szeretetteljes jelenlétét és Isten örömét, hogy igent mondtam erre a két évre.

Minden hétvége kiszabadulást jelentett a hétköznapi rohanásból és a nem tágító gondolatokból. A természet közelsége, a Biblia jobb megismerése az olvasás és előadások által, a személyes imaidők, a fratban (fraternitas, evangéliumi testvéri lét – a szerk.) megélt megtartó erő és a számomra mindig megérintő közös dicsőítések keretet adtak arra, hogy nyissak Isten felé és kapcsolódhassam vele a közösség által és önmagamban is.

A nyári csöndes lelkigyakorlat alatt csodás dolgokkal ajándékozott meg Isten, amelyek azóta is könnyet csalnak a szemembe, mert hihetetlen átélni, Isten mennyire szeret mindannyiunkat személyesen úgy, ahogy számunkra a legjobb. Segített megnyílni felé és rábízni magamat és ezért a bizalomért olyan dolgokra mutatott rá, amelyeket magamtól nem láttam addig. Hálás vagyok Istennek, hogy annyi ember volt eszköz a kezében az eddigi utam során, és remélem egyszer méltó leszek arra, hogy én is az lehessek mások életében“ (Kati).

„Három kisgyermekkel vettünk részt az Emmausz-képzésen. Nagy ajándék volt, hogy csak jelen kellett lenni, csak el kellett menni, csak neki kellett vágni a hétvégéknek – bár valljuk be, három kicsivel már az elindulás is nagy energiákat igényel azért. Jó volt ajándékba kapni a lelki tartalmat, az előadásokat, az egyéni imaidőket, a kiscsoportos beszélgetéseket – miközben a gyerekeink szuper programokon voltak a gyerekvigyázókkal.

Családilag mindnyájan nagyon vártuk ezeket a hétvégéket, amennyire elfáradtunk, annyira fel is töltődtünk. Jó volt hasonló, mélyülésre vágyó testvérekkel találkozni, együtt megélni ezt a kétéves lelki utat. Egészen kézzelfogható volt a Szentlélek vezetése – akár a hétvégék láncolatában, kisgyermeknek az egyhetes Szent Ignác-i lelkigyakorlaton.

Nem volt könnyű elköteleződni egy kétéves, sok programmal, anyagi és időbeli ráfordításokkal járó képzésre. Igazából azt sem tudtuk pontosan, mi hogyan fog majd megoldódni. De Isten mindig százszorosan gyümölcsözővé teszi, ha mellette döntünk, ha merünk lépni az ő hívására – ezt tapasztalhattuk ezen az emmauszi úton is” (Adri és Dani).

Forrás és fotó: Chemin Neuf Közösség

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria