A hit igazságából az élet valóságába – Szakmai nap a gyermekvállalás kérdéseiről

Hazai – 2023. december 9., szombat | 13:01

Van megoldás címmel rendezett szakmai napot a gyermekvállalás kérdéseiről a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Családügyi Bizottsága, a Katolikus Szeretetszolgálat és az Országos Lelkipásztori Intézet. December 8-án az MKPK budapesti irodaházában néztek rá a II. János Pál pápa tanítására épülő test teológiája alapján a gyermekvállalás, az Isten tervei szerinti szexualitás témájára.

Bevezetőjében Marton Zsolt váci megyéspüspök, az MKPK Családügyi Bizottságának elnöke kiemelte az összefogással létrejött szakmai nap jelentőségét: „A gyermekáldás vágyáról, nehézségeiről van szó. Fontos ügy, mely sokunkat egyesít. Tudjuk, hogy mi, papok és diakónusok még mindig nem foglalkozunk olyan mélységben ezzel a területtel, amint azt a világ igényli. Hogy valóban elmélyedjünk benne, ahhoz meg kell ismernünk azok valóságát, akik ezekekkel a nehézségekkel szembenéznek, mert csak így tudjuk őket »jól  szeretni«”. Hangsúlyozta, az ember életében kiemelten fontos területről van szó, olyan kérdésekről, amelyekben nagyon eltérő megoldásokat kínál a világ és az Egyház.

„Az Egyház látja az utat, vannak válaszai, de nekünk is tanulni kell, hogy ezek hitelesek legyenek.

Meghallgatni, befogadni, tanítani, de nem kioktatni... Együtt imádkozni. Az élet kultúrájának lelkiségével válaszokat adni. Ez az út áll előttünk. Azt kell megtalálni, hogyan tudjuk az élet valóságába átfordítani a hit igazságát”

– fogalmazott.

Fábry Kornél esztergom-budapesti segédpüspök, az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatója is az együttműködést méltatta. „A szószékről hogyan tudom segíteni ebben a témában a párokat? – mutatott rá az intim kérdéseket felvető téma nehézségére. – Bonyolult világban élünk, nem könnyű a krisztusi válaszoknak megfelelő útmutatást adni” – tette hozzá.

Vajda Norbert, a Katolikus Szeretetszolgálat (KSZ) főigazgatója – hozzászólása teljes terjedelemben IDE kattintva olvasható – bemutatta az általuk eddig tett lépéseket.

A gyermekvállalás nehézségei még ma is tabutémának számítanak, ezért nagyon fontos az öt év munkája, a KSZ Természetes Gyermekáldás projektje keretében. A cikluskövetés, valamint az erre épülő gyógyítás és családtervezés modern módszereit terjesztik orvosok és oktatók képzésével, eddig 101 oktatót képezve. Információik elérhetők a cikluskovetes.hu oldalon. 69 amerikai és európai orvosi továbbképzésen segítették a NaPro, FEMM Health és NeoFertility protokollok, az Egyház tanításával teljesen összeegyeztethető módszerek elsajátítását. A Semmelweis Egyetemmel (SOTE) együttműködésben elindították a SOTE Asszisztált Reprodukciós Centrumában a Reproduktív Helyreállító Orvoslás (RRM) szakrendelést, ahol Egyházunk értékrendjének megfelelően nem alkalmaznak mesterséges megtermékenyítési eljárásokat, hanem a személyre szabott gyógyítás révén segítik elő a spontán fogamzást/ gyermekek foganását. Beszámolt a uspace.hu portálról – ami olyan témákkal foglalkozik mint a szexualitás, a bullying, a szuicid krízis –, melyet a fiatalok keresztény értékek mentén vállalt szemléletformálásáért hoztak létre.

Szeretetre teremtve címmel Gál Tibor fizikus és Makkné Kende Adrienn tanárnő tartottak előadást. Mindketten nagycsaládos szülők, a „testteós” csapat elkötelezett munkatársai. Átfogóan és hitelesen mutatták be Szent II. János Pál pápa tanítását az emberi szexualitásról. 

Tibor megállapította, hogy a kereszténységben központi szerepe van a testnek, s a görögségtől kezdve számos irányzat tanítását példaként felhozva vezette le, milyen torzulásokat eredményez, ha az embert nem a test-szellem-lélek egységében szemléljük. „Ha a magzat pusztán biológiai rendszer, akkor félre is lehet tolni” – mutatott példát arra, hova vezet, ha leértékeljük a testet. Továbbá, ha pusztán a szellem konstruálja a valóságot, könnyen eljutunk a genderhez. Ezzel szemben a kereszténységben jelentése van a testnek, nem mindegy, mit kezd vele az ember. Szent II. János Pál pápa azt ismerte fel, a teológiának feladata, hogy foglalkozzon a testtel, sőt kulcskérdésnek tartja szerepét; azt vallja, a test tudja láthatóvá tenni, ami láthatatlan: a szellemit, az istenit.

A pápa látta, hogy a szexuális forradalom azzal, hogy szabaddá tette a fogamzásgátlást, szétfeszítette a család hagyományos kereteit, bomlasztó folyamatot indított el. A Humanae vitae enciklikát magyarázvaés az 1979 és 1984 között mondott 135 audienciai beszéddel válaszolt kora kihívásaira. Úgy látta, pusztán a biológiából, és az erkölcsből kiindulva nem érthetjük meg az Egyház szexualitásról szóló tanítását. Rámutatott, hogy az ember anyag és szellem elválaszthatatlan egysége. A szent pápa tanítása dimenzióváltásra szólít fel a szexualitást tekintve: Isten ebben önmagát akarja megmutatni. „Az Isten házasságra akar lépni velünk, olyan mély és intim kapcsolatra, mint a feleség a férjjel. Isten a szeretet misztériumát nyilatkoztatta ki a házasságról szóló tervében.”

Egyházunk tanításának megértéshez abból kell kiindulni, ki Isten és ki az ember Isten tervében. Isten terve, hogy az embert saját képére és hasonlatosságára teremtette, ebben pedig az ember a bűnbeesés előtt megtapasztalta az „egyedüllétet”, a szabad döntés képességét Isten mellett vagy ellen, arra azonban nem kapott felhatalmazást, hogy eldöntse, hogy mi jó és mi rossz. Az ember „mezítelen” volt, tisztán látta az emberpár egymást a maga testi valóságában. Ahogy Isten megalkotta őket, abban benne van a meghívás az egységre, és az egységtapasztalatban benne van az élet továbbadásának lehetősége. Ebben az egységben, a személyek kommuniójában válnak Istenhez hasonlóvá.

A bűnbeesésben az ember Isten ellen döntött, bizalmatlanságában azt feltételezte, Isten „talán sajnál tőle” valamit, s észrevette, hogy mezítelen, szégyen, félelem töltötte el, és a korábbi ajándékozó kapcsolatból birtokló kapcsolat lett. Bűnbeesett és megváltott emberként a jelenünk: folyamatos döntéshelyzetben élünk, mely a szexuális egyesülésben is megjelenik. A kérdés pedig: ajándékot adni és elfogadni" vagy saját kielégülésem a cél. Ebben a jelenben a házasság jelként mutat rá a végső boldogságra, hiszen az élet végső célja az üdvösség. A cölibátust itt kapcsolja össze II. János Pál a házassággal: mindkettő önátadás, kölcsönösen magyarázzák és kiegészítik egymást. Arra figyelmeztetnek, Istennek kell az elsőnek lenni az ember életében, meghívottsága a termékeny önátadó szeretetre szól.

Arról, hogyan legyen jó az ember házassága, Isten tervét kell megismernie. A házasságot ugyanis Isten arra teremtette, hogy a szeretetet közvetítse, ezt kell a házaspárnak egymás felé megélni. Amikor igent mondanak egymásnak, egy szabad, teljes, gyümölcsöző és hűséges kapcsolatra mondanak igent. Ezt fejezik ki egymás felé a nászéjszakán, és erősítik meg minden szeretkezésben. Ilyen bensőséges kapcsolatra hívja meg Isten az embert – írták le az előadók a dimenzióváltás szükségességét.

A két előadó Nehéz kérdések a gyermekvállalás kapcsán – A fogamzásgátlás és mesterséges megtermékenyítés erkölcsi kérdései címmel nézett rá az Egyház tanítására ebben a kérdésben, és mutatta meg annak gyümölcseit, ha ezt követi a pár. Makkné Kende Adrienn és Gál Tibor azt hangsúlyozták, az Egyház tanítása szerint Isten a házastársi egyesülést úgy alkotta meg, hogy annak két célja van: az egység örömének megélése és a termékenység lehetősége. Ha az ember e két célt saját kezdeményezésével szétszakítja egymástól, akkor sérül a szeretet, sérül a kapcsolat, sérül az ember. Így nem fogadható el az inszemináció, hiszen nincs benne házastársi aktus, és természetesen a mesterséges megtermékenyítés sem. „A gyereknek joga van a szülei öleléséből foganni” – tanítja az Egyház. Nemet mondtak továbbá a fogamzásgátlásra, mely ugyancsak szétválasztja a nemi aktust és az életadás lehetőségét.

Hangsúlyozták, az Egyház tanítása a legjobbat akarja az embernek, ez a tanítás az egész emberből indul ki, akit Isten a saját képére teremtett, és az üdvösségre hívott meg. Van-e jelentése a testnek vagy élvezeti cikknek tekintjük? – arra mutattak rá, milyen lavinát indított el a szétválasztás. Ha az Egyház tanítása szerint bűnnek tekintjük azt, amivel a szétválasztás jár, látni kell, hogy ennek milyen romboló hatása van az emberre és a házasságra.

A cikluskövetés módszerén keresztül bemutatták, milyen módon élhető házasélet az Egyház tanítása szerint. Ha a házaspárnak igaz indokai vannak arra, hogy még ne vállaljon következő gyermeket, akkor a pár a terméketlen napokon éljen házaséletet, fontos, hogy azért vállaljon gyereket a pár, mert tudja, hogy képes rá. Ez egyfajta gyengéd figyelmet igényel egymás iránt, felhívja a figyelmet az önmegtartóztatás erényére, mely meg tudja tisztítani és el tudja mélyíteni a házastársi egységet.

Schaffler Orsolya és Makkné Kende Adrienn a Magyarországon elérhető cikluskövetési módszerekről adott azokat alapjaiban is ismertető képet: Milyen módszerekkel segítheti az ember a gyermekáldás létrejöttét, illetve hogyan tud az Egyház tanításával összhangban elkerülni a várandósságot? Miért van többféle módszer, és mi alapján tud az ember választani, hol talál orvost, hogyan tanulhatja meg ezeket a módszereket?

Fontosnak tartották annak hangsúlyozását, hogy a meddőség nem diagnózis, nem tüneti kezelést igényel, hanem „oki orvoslást”, vagyis meg kell gyógyítani azokat az okokat, melyek a fogamzást akadályozzák. Arra hívták fel a résztvevők figyelmét, biztassák a fiatalokat, kezdjék el lehetőleg az aktív szexuális élet előtt az önmegfigyelést.

Szó volt a számoláson alapuló, ma már elavultnak számító naptármódszerről, beszéltek a megfigyelésen és számoláson alapuló Sensiplan módszerről és bemutatták a kizárólag megfigyeléseken alapuló Billings-, Creighton, Femm Health módszereket, melyeknek ma már száznál is több oktatója van Magyarországon. Ezek a módszerek arra tanítják meg a nőket, hogy kiismerjék saját szervezetük működését. Hangsúlyos az egészségtudatosság. A módszerekben közös, hogy a házaspár közös felelősségévé teszik a gyermekáldás kérdését.

KSZ támogatásával megvalósuló programok nagy hangsúlyt fektetnek a hitünkkel összeegyeztethető legmodernebb egészségügyi megoldásokra, az orvosi síkra, pedig fontos a lelki, érzelmi sík is. Ezért az egyes módszerek központjai különbözőképpen támogatják a családokat pl. a Billings központ Szent Janka imakört indított, ahol nehéz helyzetben lévő nőkért imádkoznak. Életre szóló szeretet címmel fiatalokat szólítanak meg, papok számára – információk a szenes.istvan@billings.hu elérhetőségen – pedig képzéseket szerveznek. Felhívták a figyelmet a Budai Irgalmasrendi Kórházban működő Keresztény Családi Centrum és a SOTE RRM Rekonstruktív Reproduktív Medicina szakrendelésre, melyek az Egyház tanítása szerinti módszerek alapján segítik a gyermekáldáshoz a párokat.

Egy fiatal házaspár tanúságtételét is meghallgathatták a résztvevők, akik tisztán kötöttek házasságot, s az Egyház által ajánlott úton élték meg a szexualitást. Két gyermeknek adtak életet, mindkét esetben súlyos egészségügyi problémák léptek fel, amelyek kétszer is nehéz választás elé állították őket: követhetik-e  az Egyház tanítása szerinti családtervezést? Történetük azt mutatta meg, hogy bár nem könnyű megélni az Egyház tanítását, mégis érdemes ezen az úton járni, mert a nehézségek méginkább összekapcsolják a házaspárt egymással és Istennel, megerősítik szeretetüket és elkötelezettségüket. Tanulságként fogalmazták meg: bárcsak minden pár tudhatná, hogy több olyan cikluskövetési módszer is létezik, mely erkölcsileg elfogadható. Így ha egyikkel elakadnak, akkor sem érdemes fogamzásgátláshoz folyamodni, hiszen vannak másik módszerek is, mellyel Isten terve szerint élhetik meg a házaséletüket.

Csépányi Gábor, aki orvosi végzettségének köszönhetően ismeri a biológiai oldalt is, papként pedig a lelki vonatkozásokat, azt a modellt mutatta be, mellyel az Egyház lelkileg próbálja megerősíteni a gyermekáldásra vágyó házaspárt.

Évek óta megszervezik Mátraverebély Szentkúton a „Gyermekre vágyók lelkigyakorlatát", ahova tehetetlenséget, kétségbeesést, mély szomorúságot, gyászt megélő párok érkeznek. Gábor atya képet adott a programról, melynek célja, hogy a pár figyelmét hangsúlyosan egymás és Isten felé fordítsa. Újra átéljék azt, hogy a másik Isten ajándéka – fogalmazta meg, hogy a nem létezőről (a vágyott, de nem érkező gyerek) a létezőre figyeljenek, új kapcsolatot építsenek önmagukkal, egymással, Istennel. A lelkigyakorlat célja a „felszabadítás a spirituális termékenységre”.

Kállay Csilla orvos röviden ismertette a Magyarországon jelenleg elérhető RRM szemléletű intézményeket, programokat és válaszolt a felmerülő orvosi kérdésekre. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a családtervezéssel kapcsolatos nehézségekkel küzdő párok esetében a párkapcsolatot is érdemes támogatni, erősíteni.

A szervezők a nap lezárásaként két gyakorlati segítséget jelentő dokumentummal búcsúztak a jelenlévőktől: - Készült egy rövid összefoglaló az elhangzottak alapján, mellyel a gyóntatás és lelki beszélgetés nehéz helyzeteiben szeretnének „támpontot” adni néhány gondolattal a gyermekre vágyók és a fogamzásszabályozással küzdő párokkal való munkához.

Az alábbi linken elérhető azon jelenleg aktív cikluskövetési oktatók listája, akik a jegyesoktatásban és a családpasztorációs csoportokban szívesen vállalnak ismertető előadást, beszélgetést.

 Fotó: Merényi Zita

Trauttwein Éva/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria