A megszentelt élet ünnepe a külhoni magyar egyházmegyékben

Külhoni – 2019. február 5., kedd | 9:40

Szent II. János Pál pápa február 2-át, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét a megszentelt élet ünnepévé nevezte ki: ezen a napon az egész világegyházban hálát adnak Istennek a szerzetesi hivatásokért. Így tettek a határon túli magyar egyházmegyékben is.

KÉPGALÉRIA – Klikk a képre!

Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség

Február 1-jén, pénteken az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővéreinek árkosi házában ünnepelték a szerzetesek világnapját Erdélyben. A szentmisét Urbán Erik OFM, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója mutatta be; az ezt követő képzésen Jakabos Barnabás és Tamás Barna jezsuiták tartottak elmélkedést. Az alkalmon a piaristák, jezsuiták, pálosok, ferencesek képviselői mellett az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei, a Mallersdorfi Szegény Ferences Nővérek, a Szeretet Misszionáriusai, a Szociális Testvérek, a Segítő Nővérek, klarisszák és az iskolanővérek is részt vettek.

A gyertyaszentelés szertartását február 2-án, szombaton végezték Gyulafehérváron, az érsekség udvarán. A körmenet után a jelen lévő papság ünnepi szentmisét mutatott be a székesegyházban, számos hívő jelenlétében.

* * *

Nagyváradi Egyházmegye

Február 2-án a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye és a Nagyváradi Görögkatolikus Egyházmegye területén élő szerzetesek és szerzetesnők idén a görögkatolikus püspökség szervezésében találkoztak a nagyváradi ferences templomban.

Az eseményen részt vett Böcskei László nagyváradi megyéspüspök is, aki szentmisében adott hálát és imádkozott a szerzetesekért.

Prédikációjában a főpásztor kiemelte: bár különbözőek vagyunk, mégis mindannyian Krisztus hajójában evezünk, és ez kell legyen a mi közös álmunk. „Ha hajót akarsz építeni, ne hívj össze embereket, hogy tervezzenek, szervezzék meg a munkát, hozzanak szerszámokat, vágjanak fát, hanem keltsd fel bennük a vágyat a nagy, végtelen tenger iránt” – idézte Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg című regényét.

A szentmisét követően a ferences szerzetesek kötetlen programra hívták a résztvevőket.

A nagyváradi székesegyházban Fodor József általános helynök végezte el a gyertyaszentelés szertartását, majd ünnepi szentmisét mutatott be.

Homíliájában Fodor József kifejtette: amikor eljött Krisztus, a világosság lassan kezdte legyőzni a sötétséget. A sötétség erői mindennel megpróbálkoztak, és egy pillanatra a Golgotán úgy is tűnt, hogy nyerni tudnak, de győzelmük rövidnek bizonyult, ugyanis húsvét hajnalán ismét felragyogott a fény, és tündököl azóta is: több mint kétezer éve. „Krisztus világossága nem hideg fény, hanem olyan, ami melegít, de nem perzsel – hangsúlyozta Fodor József. – Világít, de nem vakít. Ragyog, hitünk misztériumát hirdetve, hogy aki hisz őbenne, ha meghal is, élni fog. Álljunk be mi is a gyertyás körmenetbe, mely az életünk útján vonul, és kezeinkkel védjük a pislákoló lángot, hogy ki ne aludjék.”

* * *

Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

Február 2-án a szatmárnémeti székesegyházban a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye területén dolgozó húsz különböző szerzetesközösség mintegy hatvan képviselője ünnepelte – a hívekkel együtt – a szerzetesek világnapját.

A szentmise kezdetén Schönberger Jenő megyéspüspök megáldotta a hívek gyertyáit. Ezt követően a papok és szerzetesek kezükben égő gyertyával vonultak be a székesegyház szentélyébe.

Homíliájában Schönberger Jenő püspök a Szentlélekben való rejtett találkozás ünnepének nevezte Gyertyaszentelő Boldogasszony napját, melyen Isten végtelen gyöngédsége, szelídsége és tapintata nyilvánul meg a bűnös emberiség iránt.

„A mai ünnep a karácsonyi ünnepkör lezárása, de Simeon jövendölésével egyben a passió kezdete is. A húsvéti misztérium titokzatosan, kezdettől fogva jelen van Mária életében, aki szívében előre átéli Fia szenvedését és halálát. Határtalan nyitottsággal és szolgálatkészséggel áll Isten előtt ma is, de majd a kereszt alatt is. Nektek is, kedves szerzetes testvéreim, Mária Istennel szembeni határtalan nyitottságát és feltétel nélküli szolgálatkészségét kell követnetek. Csak akkor felelhettek meg hivatásotoknak, ha azon fáradoztok, hogy egyre inkább Anyánkhoz hasonlókká váljatok. De ez nemcsak az Istennek szentelt személyek feladata, hanem minden keresztényé.”

A főpásztor emlékeztetett: az újra és újra megújított örökfogadalmak gyertyái is a Krisztushoz való tartozásukra figyelmeztetik a szerzeteseket. Ilyenkor ismételten megújítják elkötelezettségüket, hogy felveszik a küzdelmet a sötétség hatalmával szemben, nem a maguk erejében, hanem a Krisztustól nyert kegyelemben bízva.

Schönberger Jenő püspök az egyházmegye hívei nevében is megköszönte a szerzetesek minden munkáját, imádságukat, mindenek előtt pedig azt, hogy jelenlétükkel Krisztus világosságának hordozói.

Szentbeszéde végén arra kért minden jelenlévőt, hogy Krisztushoz tartozásuk hitével vigyék haza a megszentelt gyertyát, és valahányszor meggyújtják, gondoljanak arra, hogy apró lámpásként Krisztus fényét kell sugároznia életüknek, hogy egyre szentebb és krisztusibb legyen a világ.


Forrás: Romkat.ro; Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye, Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

Fotó: Seminarium Incarnatæ Sapientiæ, Gyulafehérvár; Medjugorjei Imacsoport, Sepsiszentgyörgy; Eugen Ivuț/Nagyváradi Egyházmegye; Szatmári Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria