A pápa az Olasz Katolikus Akció tagjaihoz: Az „akció” legyen forradalmi jellegű!

Ferenc pápa – 2021. május 3., hétfő | 9:00

Április 30-án pénteken délben a Kelemen teremben fogadta Ferenc pápa az Olasz Katolikus Akció 17. országos nagygyűlésének mintegy 80 képviselőjét. Hozzájuk intézett beszédében nevük három elemét értelmezte.

A szervezet „akció” (tevékenység) jellegét a pápa a feltámadott Jézus hatásához hasonlította: „Az Úr velük volt munkájukban, és tanításukat csodákkal kísérte és igazolta” (Mk 16,20). Az evangélium tanúsága szerint az akció az Úrhoz tartozik, aki inkognitóban, mintegy névtelenül jár köztünk a történelemben. Ám ez nem oltja ki a felelősségünket, hiszen az apostolok „azonnal útra keltek és mindenütt prédikáltak”. Ferenc pápa azt kérte a gyűlés tagjaitól, hogy akcióik képezzenek hidat Isten Szava és az élet között; legyen a cselekvésük ingyenes ajándék, önmaguk odaajándékozása. Tevékenységüket jellemezze alázat és szelídség. Az Egyház hálás szolgálatuk csendes és mégis nagylelkű jellegéért. A pápa óva intette őket a „funkcionalizmus veszélyétől”, amikor mindent a tervekre, programokra és a pénzre bíznak, csak éppen a Szentlélekről feledkeznek meg.

A Lélek iránti engedelmesség forradalmi jellegű, mert Jézus is forradalmi: forradalmi a megtestesülés és forradalmi a feltámadás is! Ti is hordozzátok ezt a forradalmi jelleget!

– hangsúlyozta a pápa.

A mozgalom nevének második szava a „katolikus”, ami azt jelenti, hogy „nincs határa”. Jézus minden apostolára a saját konkrét helyén talált, onnét hívta meg őket egy közös, mindenben osztozó életre. A katolikus szó jelentése „felebaráttá válni”, mindenkivel és mindenkiért. Ezt a laikus szervezet tagjai könnyen meg tudják tenni, és el is kell kerülniük a katolikus akció „klerikalizálását”, ami azt jelenti, hogy úgy járnak el, „mintha papok lennének”. Ezzel szemben

becsüljék meg a keresztségben gyökerező világi mivoltukat, mely érték és gazdagság az Egyház katolicitása számára.

Minthogy a világban élnek, nekik kell képviselniük egy „új, átfogó ökológiát”. A mai válság szenvedéseiből úgy tanuljanak „engedelmességet”, ahogy azt Jézus tette, amikor a meghallgatás magas és igényes formáját sajátította el, mely aztán képes volt áthatni a cselekedetet.

Végül a harmadik szó, az „olasz”, emlékeztesse őket arra, hogy a szervezet mindig beleilleszkedett az olasz nemzet és egyház történetébe, és abban a reménység forrásává lett. Utalt a pápa a firenzei találkozóra, amely az olasz püspökök májusi összejövetelének modellje, mégpedig a „szinodális út jegyében”, amelyen az olasz egyház elkezd járni. Nem tudjuk, hogyan fogja ezt tenni, de „alulról, alulról, alulról indul el, fölfelé”.

A szinodális egyház párbeszédet folytat, a Szentlélek és a szegények hangjának meghallgatásával. A szinodális út nem egy parlament, nem csak a problémák megvitatása, nem is a többség keresése.

Ez önmagában csak egy szép katolikus parlament lenne. Mindez azonban a Szentlélek jelenlétében válik szinodalitássá: imádság, csend és megkülönböztetés. Párbeszéd, vita és útkeresés, de mindez a Szentlélekben, anélkül, hogy az önreferencialitás hibájába esnénk. A világiak hangját, miként a püspökökét és a papokét, nem engedményként kell meghallgatni, hanem a jog erejében, mert Isten népe a hit dolgában tévedhetetlen – zárta beszédét Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria