A pápa cseh és szlovák politikusokat fogadott

Ferenc pápa – 2019. március 22., péntek | 19:17

Ferenc pápa március 22-én, pénteken egy cseh és szlovák parlamenti képviselőkből álló küldöttséget fogadott.

Az audienciára abból az alkalomból került sor, hogy Szent Cirill 1150 évvel ezelőtt, 869. február 14-én hunyt el Rómában.

Újra fel kell fedezni az evangélium és a kulturális identitás között fennálló bensőséges kapcsolatot, és újra kell értékelni a keresztény gyökereket ahhoz, hogy egy olyan társadalmat építsünk, amelyben megvalósul a kölcsönös befogadás és szolidaritás. Így fogalmazott a pápa a cseh és szlovák parlamenti delegációhoz intézett beszédében.

Szent Cirillt és Metódot II. János Pál pápa nyilvánította Európa társvédőszentjeivé Szent Benedekkel együtt. Szent Cirill tudott egymás megismerésére és a szívélyességre alapuló kapcsolatokat szőni a népek között, ezáltal összekötő kapoccsá vált a különböző kultúrák és egyházi hagyományok között.

A Szentatya kifejezte, reméli, hogy ez a jelentős spirituális és kulturális örökség felkelti az állampolgárokban a találkozás és a másik iránti nyitottság vágyát. – Tudni kell együtt élni a sokszínűségben a párbeszéd és a közös osztozás révén, hidakat építve, lerombolva a bizalmatlanság és az előítélet falait. Az ilyen hozzáállással válunk a szolidaritás és a béke építőivé – mutatott rá Ferenc pápa.

A Szalonikiből származó két testvér, Cirill és Metód küldetése kitörölhetetlenül meghatározta a Cseh és a Szlovák Köztársaság történetét, művészetét és egész kultúráját. A két szent révén spirituális és kulturális gazdagság érkezik korunkba, és ezt az erkölcsi örökséget meg kell őrizni és egyre jobban hasznosítani kell. „A történelmetek megtanítja, hogy a kereszténység mindig is a remény forrása és a megújulás ereje, különösen is a sötét és nehéz időszakokban” – hangsúlyozta a pápa.

A Görögországból érkező Cirill és Metód evangelizálták Pannónia és Nagy-Morávia népeit, létrehozták a cirill betűs írást, és lefordították a Bibliát ószláv nyelvre. Ezzel gazdagították ennek a területnek a vallási életét és kulturális fejlődését. „A bibliai-keresztény üzenet hozzájárult az állam megszületéséhez országaitokban és a szomszédos országokban – fogalmazott a Szentatya. – A hithirdetés és a liturgia által terjesztett kereszténységnek köszönhetően társadalmaitok korszakváltást éltek meg.”

A „szlávok apostolainak” hatalmas evangelizáló tevékenysége alapvető elemeiben ma is értékes inkulturációs modellt jelent. Az evangélium nem vesz el a különböző helyi kultúrák hitelességéből, hanem segít az embereknek és a közösségeknek felismerni és megvalósítani a jót, az igazságot és a szépséget – tette hozzá Ferenc pápa, majd beszéde végén annak a kívánságának adott hangot, hogy a cseh és szlovák politikusok fontos közfunkciójuk betöltésével váljanak mindennap a testvériség főszereplőivé, illetve a közjó tiszta és feddhetetlen előmozdítóivá; adjanak reményt országuk állampolgárainak. Ehhez az Úr áldását kérte rájuk a pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria