A pápa levele a Siracusai Könnyező Szűzanya ünnepére: Mária osztozik az Úr irgalmas szeretetében

Ferenc pápa – 2023. december 9., szombat | 18:30

A szeplőtelen fogantatás ünnepének vigíliáján, december 7-én kelt Siracusa püspökének küldött levelében Ferenc pápa megemlékezik a Szűzanya csodás könnyezésének 70. évfordulójáról, hálát adva Istennek Mária részvéttel teli sírásáért, mely oly sok betegnek, idős embernek és rászorulónak jelentett vigaszt szerte a világon, mindig emlékeztetve a forrásra, az Úr irgalmára.

Hetven év telt el azóta, hogy a Szűzanya könnyei öntözték Siracusa földjét – írja levelében Ferenc pápa, felidézve, hogy 1953. augusztus 29. és szeptember 1. között a Szeplőtelen Szívű Szűzanya szeméből – egy hitvesi ágy fölött elhelyezett kerámia domborművön – valóban emberi könnyek folytak.

A siracusai egyház azóta gondosan és odaadóan őrzi ezeket a könnyeket, amelyeket gyakran eljuttatnak betegekhez, idősekhez, szenvedőkhöz és különféle egyházi közösségekhez szerte a világon, mint Isten Anyja közeli és szívbéli jelenlétének jelét.

Mária könnyei azt jelzik, hogy osztozik az Úr irgalmas szeretetében, aki értünk, gyermekeiért szenved, aki bízvást reménykedik megtérésünkben, és aki irgalmas Atyaként vár minket, hogy örökké és mindent megbocsásson – fogalmaz levelében Ferenc pápa.

Mindazonáltal mi is feltehetjük magunknak Isten szolgája, XII. Pius pápa kérdését: „Vajon megértik-e az emberek e könnyek titokzatos nyelvezetét?” – ahogy az 1954. október 14-én a Vatikáni Rádióban sugárzott rádióbeszédében elhangzott.

Ferenc pápa örömmel üdvözli a Mária-évet ünneplő siracusai egyház prófétai felhívását, és közelségéről biztosítja az egyházmegye közösségét, lelkileg társul hozzájuk, és szívélyes üdvözlettel fordul a közösség minden hívő tagjához.

A siracusai könnyezés a második világháborút követő bizonytalan időkben történt, Angelo Iannuso és Antonina Giusto szerény falusi házában, ahol a fiatal pár első gyermekét várta – idézi fel a Szentatya. – E sajátos körülmények összessége az élet Urának a szegények és a rászorulók iránti kiváltságos szeretetére emlékeztet, és Jegyese, az Egyház válaszol erre a megelőző szeretetre.

Az otthon bensőségességében történt csodálatos esemény arra is hív bennünket, hogy szemléljük a családi fészeknek, a szeretet és az élet központjának rendkívüli szépségét; támogassuk a házasságon alapuló családot, kiemelve a család mint a társadalom és az Egyház alapvető magjának belső értékét.

Ám a Szűzanya továbbra is hullatja könnyeit, amikor a leggyengébbeket diszkriminálják, amikor egyre terjed az erőszak és a háború, ártatlan áldozatokat követelve. Az élet és a történelem e próbatételeivel szemben, főként napjaink aggasztó háborús drámáinak láttán, továbbra is állhatatosan kérjük Szűz Mária, a Béke Királynője és a Vigasztalás Anyja közbenjárását. Anyai törődése bátorítsa a hívőket, hogy építsék és kövessék a béke és a megbocsátás útjait, legyenek közel testben és lélekben a betegekhez, a magukra maradottakhoz és az elhagyatottakhoz.

Megerősítő az a tudat, hogy a Könnyező Szűzanyához intézett fohász révén az Istenanya sok kegyelmet ajándékozott a hozzá fordulóknak.

Ez a jelentős évforduló az egész siracusai egyházban gyarapítsa a legnagyobb kegyelmet: azt a vágyat, hogy az ember egész életében mindinkább igazodjon a Mária által nekünk adott Úr Jézus Krisztushoz, és hogy ezáltal a hit újjáéledjen, a szeretet gyakorlattá váljon és a remény tanúságtétellé legyen. Támogassa mindezt a Szűzanya! – kérte Ferenc pápa.

Befejezésül a következő fohászt intézte Isten Anyjához:

Ó Szűz Mária, kísérd az Egyház útját szent könnyeid ajándékával, adj békét az egész világnak, és óvd gyermekeidet anyai oltalmaddal. Támogass minket Isten iránti hűségben, az Egyház szolgálatában és minden testvérünk iránti szeretetben. Ámen.

Levele végén Ferenc pápa a hívek imáját kérte szolgálatára, majd szívből apostoli áldását küldte mindazoknak, akik részt vesznek az ünnepélyes megemlékezéseken.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria