A sanghaji Mária-kegyhelyen a Keresztények Segítője oltalmáért imádkoztak

Kitekintő – 2022. május 25., szerda | 18:15

Május 24-én Szűz Mária, a Keresztények Segítője liturgikus emléknapját ünnepli az Egyház. Kínában a 19. század óta ezen a napon a sanghaji Sösani (Sheshan) Miasszonyunk Nemzeti Kegyhelyen gyűlnek össze a hívek, hogy a Szűzanya pártfogását kérjék. Ferenc pápa a vasárnapi Regina Coeli elimádkozásakor a kínai egyházért fohászkodott.

A Sösani Miasszonyunk a kínai katolikusok körében nagy szeretetnek és tiszteletnek örvend. A róla elnevezett kegyhely Sanghajtól mintegy 35 kilométerre található. Minden évben kínaiak ezrei keresik fel a szentélyt, és imádkoznak a Sheshani Miasszonyunkhoz, Kína védőszentjéhez.

2008-ban XVI. Benedek pápa egy imát írt a Sheshani Szűz Máriához, amelyben rábízta a kínai egyház sorsát. Egy évvel korábban Kína védőszentjének oltalmába ajánlotta a helyi egyházat, levélben, melyben azt kérte, hogy május 24-én az egész világon imádkozzanak a kínai egyházért.

Május 24-én tartjuk a Boldogságos Szűz Mária, a keresztények segítsége liturgikus emléknapját. Ferenc pápa a vasárnapi Regina Coeli elimádkozásakor utalt rá, hogy a Boldogságos Száz Mária, a Keresztények Segítsége emléknapja különösen fontos a kínai katolikusoknak, akik a sanghaji Sheshan-kegyhelyen, az ország számos templomában és otthonaikban a Keresztények Segítőjeként mint védőszentjüket tisztelik. A Szentatya ismételten lelki közelségéről biztosította őket, kifejezve, hogy figyelemmel és részvétellel követi a hívők és a lelkipásztorok életét és gyakran bonyolult élethelyzeteit, és mindennap imádkozik értük. Arra kérte a híveket, hogy csatlakozzanak imájához, hogy az Egyház Kínában szabadságban, nyugalomban, az egyetemes Egyházzal tényleges közösségben élhessen, és gyakorolhassa küldetését, az evangélium hirdetését mindenki felé, s ezáltal pozitívan hozzájáruljon a társadalom lelki és anyagi gyarapodásához.

*

A sanghaji Sheshan-kegyhely egy bambuszerdővel borított hegyen emelkedik, nem messze a francia jezsuiták által a 19. században alapított csillagvizsgálótól. Az akkori sanghaji jezsuita közösség elöljárója, Gu Zhen Sheng atya felkapaszkodott a hegyre, hogy a Szűzanya oltalmát kérje az egyházmegye számára, melyet a taipingi felkelő hadsereg fenyegetett. Fogadalmat tett, hogy ha Mária meghallgatja imáját, templomot emeltet a tiszteletére. A Szűzanya meghallgatta az imát, az egyházmegye megmenekült a pusztulástól.

A templomot 1871. május 24-én kezdték el építeni és két évvel később szentelték fel. A hívek nagy lelkesedéssel vettek részt a munkálatokban. 1874-ben IX. Piusz pápa teljes búcsút engedélyezett azoknak, akik elzarándokolnak májusban a kegyhelyre. A Sheshan-kegyhely egyre több zarándokot vonzott, így idővel egyre szűkösebbnek bizonyult a templom. Az új, nagyobb templom 1935-ben készült el; mintegy háromezer hívő befogadására alkalmas.

A bazilikához vezető ösvényen a keresztút állomásait helyezték el, továbbá kápolnákat építettek a Szent Szív, Szent József és Isten Anyja tiszteletére.

Szűz Mária, a keresztények segítsége liturgikus ünnepét VII. Piusz pápa rendelte el, szabadulása emlékére: amikor Napóleon elűzte a pápát Szent Péter székéből, és fogságban tartotta Franciaországban, a pápai államot pedig birodalmához csatolta, az egész Egyház buzgón imádkozott, a Boldogságos Szűz oltalmát kérve. VII. Piusz a loretói litánia fohászai között szereplő megszólítással fordult védelemért Máriához, a keresztények segítségéhez. Napóleon Moszkva alatt vereséget szenvedett, a pápa 1812-ben kiszabadult. 1814. május 24-én magyar huszárok díszkíséretével és védelmével vonult be Rómába. 1815-ben a pápai állam is visszakerült fennhatósága alá. VII. Piusz pápa a Szűzanya iránti hálából, Mária tiszteletére rendelte el az ünnepet – május 24-ére, Szűz Mária, a keresztények segítsége elnevezéssel.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria