Áder János és Herczegh Anita kapták az idei Szent Márton-díjat

Megszentelt élet – 2022. november 18., péntek | 21:01

A Pannonhalmi Főapátság, a Herendi Porcelánmanufaktúra és a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok által alapított Szent Márton-díjat ezúttal Áder János elnöknek és hitvesének, Herczegh Anita asszonynak, a Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért alapítóinak ítélték oda. Az ünnepi díjátadásra a pannonhalmi Szent Márton-bazilikában november 18-án került sor.

A Pannonhalmi Főapátság, a Herendi Porcelánmanufaktúra és a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok attól a céltól vezérelve alapította a kitüntetést, hogy hozzájáruljon nemzeti örökségünk, kulturális értékeink, továbbá a megvalósított szociális elkötelezettség minél jobb megismertetéséhez, kihasználja és egyben megőrizze a Pannon térség egyedülálló adottságait, és elismerje a fenti célokat szolgáló kimagasló emberi teljesítményt.

Hortobágyi Cirill OSB, pannonhalmi főapát köszöntőjében kiemelte: Isten előtt itt Isten házában mindannyian egyenlők vagyunk. Mindannyian a magunk területén és eszközeivel tudunk tenni és tennünk is kell az Ő országának megvalósításáért, ebben is példaképünk Szent Márton. Bár az idén 1625 éve hunyt el monostorunk védőszentje, mégis eleven az emléke, gondolkodásra, cselekvésre, alkotásra ösztönöz személyisége, élete és tettei.

Szükségünk van Márton szókimondására, bátorságára, tántoríthatatlan küzdelmére az emberért, a szeretetért, a tisztulásért, a tiszta megoldásokért – mutatott rá a pannonhalmi főapát.

„Neki hagyta meg az Úr, akin senki sem könyörül!” – olvassuk életrajzában a köpenymegosztás története kapcsán. Márton felismerte azt, akit neki hagyott az Úr, pedig „nem volt sem szép, sem ékes, a külsejére nézve nem volt vonzó…, utolsó az emberek között, akik elől (…) mások elfordították arcukat.” (Iz 53,2–3)

Mártonnak ezt az érzékét, lelkületét kellene elsajátítanunk. Az ő lelkületére van igazán szükségünk! – hangsúlyozta köszöntőjében Hortobágyi Cirill.

*

Az alábbiakban közreadjuk a díjazottak laudációját.

„Olyan ember, aki megtapasztalta a kemény kétkezi munka szigorú világát, aki ismeri, mit jelentenek a saját erőből való boldogulás küzdelmei, aki jól ismeri a jogtudomány összetettségét, és aki a politikai élet útvesztőiben is mindig az egyenes utat követte” – olvashatjuk Áder János életrajzában Lezsák Sándor szavait, amelyekkel 2012. május 2-án a parlamenti szavazás napján a megválasztott új köztársasági elnököt bemutatta. A 2012-ben megfogalmazott jellemzés vonásai 2022-ben,

tíz év köztársasági elnöki szolgálat után mélyültek és igazolódtak az új szolgálatban, egyszersmind egy újabb – Szent Márton-i – értékkel árnyalódtak is.

Legyen szó Áder János életében az egyetemi tanulmányokról, az egyetem mellett végzett munkáról; a főváros hatodik kerületének lakásügyi osztályán vagy a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézetében kifejtett tevékenységéről; legyen szó három egymást követő országgyűlési képviselői ciklusáról, illetőleg házelnöki, majd európai parlamenti képviselői és bizottsági alelnöki munkájáról, nem feledkezett el gyökereiről. Bárhol élt vagy szolgált, szívén viselte szűkebb pátriája: Csorna, illetőleg a Pannon régió sorsát. Elnöki szolgálata során – talán éppen ennek a vidéknek szépségeiből és értékeiből merítve – újra meg újra szót emel és aktívan cselekszik „Víz húgunk” és a teremtett világ, valamint „a földön magukra hagyva és elfeledve élők”, szegény és árva testvéreink érdekében.

Áder János Szent Márton monostorába is rendszeresen visszatérő vendég és barát. 2012-ben egyik első útja Pannonhalmára vezetett a felújított bazilika újraszentelésére. 2015-ben ő nyitotta meg Pannónia hegyén a Szent Márton születésének 1700. évfordulójára rendezett emlékévet. És visszatért ide mint nemzetközi tárgyalás színhelyére államfői minőségben, de visszatért a bencés diákokhoz is, hogy a teremtett világ megőrzésének fontosságáról tanítsa őket.

2015. november 11-én a bazilikában Szent Márton példájára emlékezve így beszélt: „Ma, 1700 évvel [Márton] születése után nekünk, 21. századi magyaroknak itt, Európában és a Kárpát-medencében be kell bizonyítanunk, hogy hallgatnunk kell a jó szóra.

Meg kell mutatnunk, hogy van bennünk figyelem és megértés a körülöttünk élők gondjai iránt. Meg kell mutatnunk, hogy az alázat nem divatjamúlt tulajdonság.”

A körülöttünk élők gondjai iránti megértés: azoknak felfedezése, akik a környezetrombolás, a szegénység, a világjárvány áldozatai, Áder János elnöki munkásságának egyik legfontosabb záróköve.

Áder János felesége, Herczegh Anita asszony hitvesként és társként osztozott férje, János családteremtő és közösséget szolgáló munkájában a csornai gazdálkodásban éppúgy, mint az államfői szolgálat megvalósításában. Anita asszony hamincöt éven keresztül folytatta bírói hivatását, s közben négy gyermeket nevelt. Anyai tudatossággal vállalt felelősséget számtalan fiatalért hazánkban és a Kárpát-medencében: betegekért, állami gondoskodásban élőkért, nagycsaládosokért, árvákért és félárvákért, kiemelkedően tehetségesekért és nélkülözőkért.

A covidjárvány idején férjével együtt hallottak egy hétgyermekes édesanyáról, aki lélegeztetőgépre került, és akiért imalánc indult. Talán éppen az érintett asszony, Viktória története az, amely arra indította őt, hogy Jánossal együtt segítséget nyújtson a koronavírus miatt árván vagy félárván maradt gyerekeknek. A hétgyermekes szombathelyi édesanya egyik fia Pannonhalmán tanul, Anita asszony pedig a fiú jelenlétében tett tanúságot ezen a helyen 2021. november 10-én alapítványuk indulásáról és küldetéséről. Ahogy a bencés gimnáziumban a Szent Márton-témahéten, úgy az egész országban az egyéni sorsokat komolyan vevő és megrendültséggel tiszteletben tartó személyességével inspirál és buzdít a felelősségvállalásra.

Áder János elnök úr és hitvese, Herczegh Anita asszony 2021 áprilisában létrehozta a Regőczi István Alapítványt a Koronavírus Árváiért, amelynek küldetése az, hogy a több mint kilencszáz árván vagy félárván maradt gyermeket a felnőttkor eléréséig támogassa és segítse.

Az elmúlt időben folyamatosan keresték meg a rászoruló gyermekeket és családokat, hogy az alapítvány segítségével előbb gyorssegélyt juttassanak nekik, a jövőben pedig havi rendszeres támogatással kísérjék életüket. Mindeközben Anita asszony és az alapítvány támogatókat szólított meg, jótékonysági aukciót szervezett, mert tisztában van azzal, hogy az alapítvány küldetése több évtizedre szól.

Szent Márton életrajzában, a híressé vált köpenymegosztás kapcsán olvassuk: „Az Istennel eltelt férfiú megértette, hogy az Úr neki hagyta meg azt, akin senki sem könyörült.” Áder János és hitvese, Herczegh Anita megértette: az Úr nekik hagyta meg a tragikus világjárvány árváit és félárváit, anyagi kilátástalanságba és jogi tanácstalanságba került családjait. Mindezzel példát adnak közösségeinknek, hogy Szent Márton-i éber tekintettel keressük azokat, akiket senki nem vesz észre, akiken senki sem könyörül. Hívő tanúságtételükkel és sorsközösség-vállalásukkal rámutatnak arra is: végső soron mi magunk is könyörületre szoruló emberek vagyunk – Isten irgalmának koldusai.

*

A laudációt követően átadták a díjat, Horváth László szobrát, amely azt a jelenetet ábrázolja, amikor Szent Márton megosztja köntösét a koldussal.

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria