Az Egyház küldetése a világban – Konferenciát szervez az Ut Unum Sint Kutatócsoport a Pázmányon

Hazai – 2024. április 23., kedd | 14:50

Április 29-én, hétfőn nemzetközi konferenciát rendeznek Párbeszéd és misszió – Az Egyház küldetése a világban tegnap és ma címmel Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán (PPKE HTK), az Ut Unum Sint Ökumenikus Kutatócsoport szervezésében.

A 2022-ben Kuminetz Géza rektor által létrehozott Ut Unum Sint tudományos csoport folyamatosan szervez konferenciákat, imaalkalmakat, és igyekszik jelen lenni az online világban ökumenikus hírek, információk, tanúságtételek megjelenítésével.

Április 29-én, hétfőn 15.30 órai kezdettel Párbeszéd és misszió – Az egyház küldetése a világban tegnap és ma címmel rendeznek nemzetközi tudományos találkozót a Pázmány Hittudományi Karának IV. emeleti előadójában (1053 Budapest, Veres Pálné u. 24.).

A konferenciát Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek nyitja meg.

Előadást tart Bartal Boróka 40 éves a Párbeszéd és misszió kezdetű dokumentum; James Jimson Pullappallil SVD Isten igéjének hirdetése a párbeszéd által; Kránitz Mihály Hit és tanúságtétel az ökumenikus kapcsolatokban, valamint Fehér András Tibor A mesterséges intelligencia a hitoktatásban – Lehet eszköz a fenyegetésből? címmel.

Az előadásokat kötetlen beszélgetés, majd agapé követi.

Az Ut Unum Sint Ökumenikus Kutatócsoport célja a keresztények közötti egység előmozdítása. Jézus az utolsó vacsorán nyilvánította ki szándékát tanítványaival és az őt követőkkel kapcsolatban: „Legyenek mindnyájan egy!” (Jn 17,21) A tudományos csoport jelmondata és hitvallása: teljesíteni Jézus kérését, elkötelezetten dolgozni a keresztények egységéért. Ennek különböző formái vannak: egyfelől a teológiai kutatás, a Szentírásra alapozott párbeszéd, másfelől a közös imádság, vagyis a lelki ökumenizmus. A kutatócsoport tagjai közös programok szervezésével folyamatosan építik az egység ügyét; együttműködnek más magyarországi és külföldi ökumenikus szervezetekkel. Tagjai között a keresztény egyházak nemzetközi képviselői is ott vannak.

A tudományos csoport intézményi jellegénél fogva biztos alapokon állva szolgálja Magyarországon és világszerte az ökumenizmust. A kinyilatkoztatás alapján vallja, hogy „egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség” (Ef 4,5). A keresztény jövő az őszinte testvériségben és a kölcsönös szeretetben áll, amint ezt Jézus tanítványainak és mai követőinek is kinyilvánítja: „Szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket” (Jn 13,34), „ti mindnyájan testvérek vagytok” (Mt 23,8). Az Ut Unum Sint Ökumenikus Kutatócsoport tagjai egymás felfogását tisztelve a keresztség szentségében, az imádságban és a testvéri szeretetben egyesülve szeretnének krisztusi szellemben élni, és az evangélium mindenkit megszólító erejéről tanúságot tenni.

Forrás: PPKE HTK

Fotó: Ut Unum Sint Ökumenikus Kutatócsoport Facebook-oldala

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria