Az Úristennek béketervei vannak – Imatalálkozó és tanácskozás Libanon békéjéért a Vatikánban

Ferenc pápa – 2021. július 2., péntek | 17:26

Július 1-jén ima- és tanácskozási napot tartottak Libanonért a Vatikánban Ferenc pápa vezetésével, amelyen részt vettek a libanoni keresztény egyházak vezetői és kíséretük.

A Szentatya a Szent Márta-háznál köszöntötte a vendégeket, majd átmentek a Szent Péter-bazilikába, ahol a Péter sírja fölött álló oltár előtt elimádkozták a pápa vezetésével a Miatyánkot, amelyet a libanoni keresztény egyházak vezetői arabul mondtak el.

Rövid csend után a Szentatya lement Szent Péter sírjához, ahol egy gyertyát helyezett el, majd a jelen lévő tíz egyházi vezető is.

Ezt követően zárt ajtók mögött tanácskoztak az egyházak vezetői.

„A Szentírás szava fog inspirálni bennünket, mely így szól: »Az Úristennek béketervei vannak« (vö. Jer 29,11)” – fogalmazott Ferenc pápa június 29-én, Szent Péter és Pál apostol ünnepén a déli Angelus elimádkozása után a találkozóról szólva.

A napot ökumenikus imádság zárta, melyen különböző nyelveken hangzottak el énekek és imádságok, a jelen lévő egyházi vezetők pedig egy-egy mécsest helyeztek el – a béke lángjának fellobbantását szimbolizálva – egy ideiglenes oltáron.

Ferenc pápa a találkozó végén üzenetet fogalmazott meg, amelyben az egyéni érdekek mellőzésére, az egyetemes testvériségre, a béke előmozdítására buzdított.

„Van, aki szeretné romba dönteni a cédrusok földjét. Elég volt abból, hogy kevesek számításból a többség bőrét viszik vásárra! Elég volt az érdekigazságok érvényesítéséből az emberek reményeinek rovására! Elég volt abból, hogy Libanont és a Közel-Keletet mások érdekeire és nyereségére használják fel!” – Ferenc pápa ezt az erős hangú üzenetet fogalmazta meg a találkozó végén.

Meg kell adni a libanoniaknak a lehetőséget, hogy saját földjükön egy jobb jövő főszereplői legyenek, mindenféle külső beavatkozás nélkül – figyelmeztetett a Szentatya.

Ezért kiált a libanoni nép is, amely kiábrándult és megfáradt, bizonyosságokra vágyik; reményre és békére. A vatikáni találkozó ezt a kiáltást akarta felerősíteni: „Ne hagyjuk abba, ne fáradjunk bele, hogy kiesdjük az égtől azt a békét, amelyet az emberek oly nehezen tudnak megteremteni a földön. Kérjük szüntelenül a békét a Közel-Kelet és Libanon számára” – buzdított a pápa.

Ezt az értékes országot, mely évszázadokon át bölcsességet és kultúrát árasztott, mely a békés együttélés kivételes tapasztalatáról tanúskodik, nem hagyhatjuk sorsára vagy azok kezében, akik gátlástalanul követik önös érdekeiket – folytatta a Szentatya. – Libanon ugyanis nemcsak egy kicsi, de nagyszerű ország, hanem annál sokkal több: „A béke és a testvériség egyetemes üzenete, amely a Közel-Keletről jön”, és annak is kell maradnia. Hivatása az, hogy a tolerancia és a pluralizmus földje legyen, a testvériség oázisa, ahol a különböző vallások és felekezetek találkoznak, ahol a különféle közösségek együtt élnek, a közjót helyezve saját érdekeik elébe.

„A hatalmon lévők végre álljanak határozottan a béke szolgálatába, és ne saját érdekeiket keressék” – kérte Ferenc pápa.

A Szentatya a nők érdekében is fölemelte szavát. A nők életet és reményt adnak mindenkinek – fogalmazott. – Tisztelni kell őket, érvényre juttatni, és bevonni őket a döntésekbe.

A libanoniak kapaszkodjanak az idősek álmaiba a békéről, történelmük gyökereibe. Ne csüggedjenek, a remény újra kicsírázik majd. A politikai vezetők sürgősen találjanak tartós megoldást a jelenlegi gazdaság, társadalmi és politikai válságra, ugyanis nem létezik béke igazságosság nélkül. A nemzetközi közösség fogjon össze, és teremtsék meg a feltételeket Libanon számára, hogy ne omoljon össze, hanem elindulhasson a fellendülés útján – hangsúlyozta Ferenc pápa.

A közjót jelölte meg célkitűzésként a pápa, melynek minden cselekedetünket irányítania kell. Az emberi kapcsolatok nem alapulhatnak az érdekek, kiváltságok és a saját nyereség keresésén. „Nekünk, keresztényeknek az a hivatásunk, hogy a béke és a testvériség magvetői és kézművesei legyünk, nem pedig az, hogy a múltbeli sérelmeket és nehezteléseket őrizve éljünk. Ne fussunk el a jelen felelősségétől, tekintetüket a jövő reménységére függesztve. A jövőhöz pedig nem vezet más út, mint a béke. Biztosítsuk tehát a muszlim és más vallású testvéreket együttműködési készségünkről, hogy építjük a testvériséget és előmozdítjuk a békét” – bátorított a pápa, majd annak a kívánságának adott hangot, hogy e találkozót több hasonló konkrét kezdeményezés követi majd a párbeszéd jegyében.

Forrás: Vatikáni Rádió; Vatican News

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria