Beszámoló a rendkívüli szinódus tizedik általános munkaüléséről

Ferenc pápa – 2014. október 11., szombat | 23:16

Az alábbiakban közzétesszük az Apostoli Szentszék sajtószolgálata által kiadott összefoglalót a rendkívüli szinódus október 10-én délután lezajlott tizedik általános munkaüléséről, melyen Ferenc pápa jelenlétében 168 szinódusi atya tanácskozott.


A tizedik munkaülésen a szinódusi atyák különböző keresztény felekezetek hét testvéri küldöttének felszólalását hallgatták meg. A nyolcadik küldött, Hilarion Őeminenciája, a Moszkvai Patriarchátus Külkapcsolati Osztályának elnöke a következő napokban mondja majd el felszólalását.

Beszédeikben a testvéri küldöttek kifejezték hálájukat a Szentatyának és a szinódusi atyáknak a meghívásért, hogy részt vehetnek az ülésen. Ezt követően mindegyikük bemutatta a család kérdésének helyzetét saját keresztény felekezetének kontextusában.

Összességében hangsúlyt kapott az a tény, hogy a családi közösségeket érő kihívások és a beléjük vetett remény közös minden keresztény esetében. A család, amint ez elhangzott, alapvető a társadalom számára és alapja az igazságosságosságban való közösségnek.

Természetesen nem hiányoznak a nehézségek: súlyos a gazdasági válság, a tömegkommunikációs eszközök visszaszorítják a párbeszédre szánt időt az otthon falai között is, és olykor olyan mintákat propagálnak, amelyek a házasságtöréshez vezetnek. A háborúk, a migráció, a globalizáció, az Aids vagy az ebola okozta dráma, a bizonyos országokban jelenlévő iszlám fundamentalizmus folyamatosan veszélybe sodorják a család javát, minden összefüggésben.

Közös a keresztényekben annak megítélése, hogy szükséges a házasságra való megfelelő felkészítés, és megfelelő reflexió a hívők és nem hívők közötti házasságról. Ami az újra megházasodott elváltakat illeti, elhangzott, hogy új reményt meríthetnek belőle, ha az egyház befogadja őket, s ebből nagyszerű családi élet és nagyszerű társadalom fakadhat. Alapvető tehát a keresztény felekezetek részéről a nehéz családi helyzetben lévők meghallgatása, velük szemben az irgalomnak és az együttérzésnek van helye, hiszen az egyházak mindenkor segítségére akarnak lenni a szenvedőknek, ha tekintetüket a Szentírásra és a jelen kor problémáira vetik.

Elhangzott, hogy a homoszexuális személyeket meg kell hallgatni és meg kell érteni, ami távol áll bármilyen elítéléstől, miközben megerősítették, hogy a házasság egy férfi és egy nő között jön létre. Külön figyelmet fordítottak a felszólalók azon gyermekek ügyének, akik nehéz helyzetekben jönnek a világra, és az erőszak minden áldozatának, akik főként nők és gyermekek, hiszen közös a keresztényekben a legelesettebbek védelme, akik nem tudják hallatni a hangjukat, legyenek bár hívők vagy nem hívők.

A testvéri küldöttek egy másik központi témája volt az evangélium hirdetése. Kifejezték, hogy a család a hit első iskolája, az a hely, ahol az ember megtanulja megismerni és terjeszteni a Jó Hírt. Éppen ezért alapvető fontosságú, hogy a keresztények osztozzanak az „evangélium örömében”, az „evangelii gaudium”-ban, amire Ferenc pápa is gyakran utal.

A megközelítésmódok bizonyos területeken eltérőnek mutatkoztak, mint például a születésszabályozás kérdésében, amelyben hangsúlyozták a hívek lelkiismereti szabadságát, fenntartva a szeretet és a házasság értelmét. Ami a második házasságkötést illeti, orthodox részről elhangzott, hogy ezek mindenképpen a normától való eltérést jelentenek, és noha meg lehet ezeket kötni, de csak azután, hogy az egyház bizonyos ideig kíséri a házas feleket és próbálja kibékíteni őket.

Ezután különösképpen a közel-keleten jelen lévő egyházakat képviselő testvéri küldöttek részéről köszönetnyilvánítás hangzott el a Szentatya felé a 2013. szeptember 7-ei imavirrasztásért, amit a szíriai helyzet megbékéléséért és a világbékéért tartottak. Itt elhangzott a közel-keleti keresztény családok felelőssége az evangelizációban a többnyire iszlám hitű környezetben.

Végezetül valamennyi hozzászólás azzal a kívánsággal zárult, hogy a családról szóló rendkívüli szinódus sikeres legyen, előre tekintve a 2015-ös rendes szinódusi ülésre is.

Fotó: CNA

Magyar Kurír