Choli Daróczi Józsefre emlékezünk

Kultúra – 2018. május 15., kedd | 17:00

Életének 79. évében 2018. május 12-én elhunyt Choli Daróczi József író, költő, műfordító, pedagógus, népművelő. Nevéhez fűződik többek között az Újszövetség 1996-os, lovári nyelvű fordítása.

Choli Daróczi Józseftől szűk családi körben búcsúznak, nyilvános, közös megemlékezést és virrasztást a gyászszertartást megelőző napon tartanak. A temetés időpontját és a megemlékezés helyszínét a család később tudatja – írja a RomNet.

A magyarországi cigány közélet egyik ismert alakja 1939. május 26-án született a Hajdú-Bihar megyei Bedőn. Főiskolai tanulmányait a Budapesti Tanítóképző Főiskolán végezte 1972–1975 között. Számos publikációja, verse jelent meg cigány és magyar nyelven egyaránt. Első önálló szerkesztésű kötete 1979-ben jelent meg Uzhe Jilesa, Tiszta szívvel címmel; ezt követte Fekete korall címmel a cigány költők antológiája. Írt cigány–magyar kisszótárt és lovári nyelvkönyvet is. Elsőként fordította le az Újszövetséget  cigány nyelvre. 1975-ben tagja lett a Magyar Írók Szövetségének és a Magyar Újságírók Országos Szövetségének (MÚOSZ), szerkesztette a Romano Nyevipe, az Amaro Drom és a Rom Som nevű lapokat.

1987 és 1988 között a Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetségének ügyvezető titkára, majd a Hátrányos Helyzetű Fiatalok Életmód és Szabadidő Szövetségének elnöke lett; a rendszerváltás után betöltötte a X. kerületi cigány önkormányzat elnöki tisztét is.

A pedagóguspályára 1994-ben tért vissza, a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán, majd az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán romológiát, cigány nyelvet, történelmet tanított. Innen vonult nyugdíjba. 1999-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje kitüntetésben részesült.

A nép tanítója volt, megszámlálhatatlan ifjúsági és gyermektáborban, valamint tanodákban, szakkollégiumokban, főiskolákon és egyetemeken oktatta a romákat és a nem romákat a cigányság történelméről, kultúrájáról, nyelvéről. Verseit, írásait számtalan versmondó versenyen mondták kisdiákok és felnőttek egyaránt.

* * *

Székely János püspök szerkesztőségünk kérdésére Choli Daróczi Józsefet néhány szóban így jellemezte: nagyon becsületes, tiszta lelkű ember volt és jó költő. A cigány nép bölcse, prófétája, ebből a szempontból Lakatos Menyhérthez lehet hasonlítani, akit a cigányok Mózesének is neveztek. Choli Daróczi is olyan volt, mint egy egyszerű, népi próféta, aki azért élt, hogy felemelje népét.

Choli Daróczi József: Dal

Felettem az ég sosem volt kék
füst takarta mindig a napot.
Felettem nem ragyogott csillag:
apám temető mellett lakott.
Előttem nem volt taposott út:
minden lépés első, az enyém.
Előttem nem a rétek zöldek,
a rét vagyok, a gazdag televény.
Imát a varjaktól tanultam,
anyám mindig bús nótát dúdolt.
Füstkárpitból, anyám bús dalával,
a világ elém így rúgtatott.
Előttem nem nyílnak virágok,
kutyatej virult az udvaron.
Önmagamat, a magam zugában,
a világhoz csak most szoktatom.
Felettem az ég sosem volt kék,
füst takarta mindig a napot.
Felettem nem ragyogott csillag,
de a temető mellől elballagok.

Szakály Gyula, egykori munkatársa így emlékezett rá: „Meghalt Choli Daróczi József költő, író, műfordító. Irodalmi munkásságát remélhetőleg méltatják majd, ezért arról nem szólok. Életműve megérdemelne diplomamunkát, doktori értekezést... irodalomtudományit, stilisztikait, kommunikációtudományit.

Nem találkoztam még emberrel, aki annyira ki tudta volna fejezni szeretetét a közvetlen, élő baráti kapcsolatokban, mint ő. Az a szeretet nyilvánult meg benne, amelyről Szent János evangélista annyit írt: Isten maga a szeretet, és megjelent Jézus Krisztusban. És megjelent a mélyen hívő katolikus Choliban. Nagy a kísértés, hogy azt állítsam, tapasztalatom szerint csak a cigányok tudják így kimutatni szeretetüket… A gyümölcsöző kettős identitás mintaképének tekintettem…”

Oktatott a Jezsuita Roma Szakkollégiumban is. A kollégium diákjai Facebook-oldalukon saját szavaival búcsúztak tőle: „Nem veszitek észre, gyerekek, hogy én ahányszor jövök, nagy szeretettel és boldogan jövök órára, mert jó veletek lenni. Rengeteg tanítványom volt már… 77 éves koromban még mindig tanítok, és huszonéves koromban kezdtem el. Minden volt diákomra szeretettel gondolok. Csodálatos érzés, ahogy mész az utcán: »Szervusz, Choli bácsi!«, »Csókolom Choli bácsi!«. Akkora fizetés! Nem lehet pénzzel megmagyarázni.”

Choli Daróczi József: Ima

Szent Mária, Szűz leány,
Jézus anyja!
Júdások között,
jászolnyi csillag kíséretében.
Pilátus előtt,
maroknyi feszületszeggel,
arcodról szökő fényben állok,
egyszál magam,
egyszál magam,
mint Jézus a kereszten.
Hontalan lelkem kér bebocsátást hazádba,
könyörülj rajtam, Jézus anyja!
Sugaraiddal tisztíts meg,
add rám áldásodat. Ámen.

* * *

A Görögkatolikus Médiaközpont évekkel ezelőtt, a cigányság világnapja alkalmából Gödöllőn készített egy felvételt, melyben Choli Daróczi József hitről, lelki örökségéről vall.


Forrás: MTI; Jezsuita Roma Szakkollégium Facebook-oldala; RomNet

Fotó: Jezsuita Roma Szakkollégium Facebook-oldala; Youtube

Videó: Oma Produkciós Iroda; Görögkatolikus Médiaközpont

Magyar Kurír
(tzs)

Kapcsolódó fotógaléria