Csíksomlyón ünnepelték a Szentlélek eljövetelét a ferences rend legfőbb elöljárói

Megszentelt élet – 2023. május 29., hétfő | 20:00

Május 28-án, pünkösdvasárnap Massimo Fusarelli, a ferences rend miniszter generálisa celebrált szentmisét a csíksomlyói kegytemplomban. A Szentlélek eljövetelének ünnepén több ezren voltak jelen a kegyhelyen. A szombati nagybúcsú főcelebránsa Kovács Gergely gyulafehérvári érsek, a szónok Urbán Erik provinciális volt. A ferences rend legfőbb elöljárói a Ferences Nagycsalád tagjaival is találkoztak.

A fogadalmi zarándoklaton részt vett Massimo Fusarelli, a ferences rend miniszter generálisa; Albert Schmucki definitor generális; Felföldi László pécsi megyéspüspök, Fazakas Márton csornai premontrei apát, Kerekes László segédpüspök és Tamás József nyugalmazott segédpüspök is.

Pünkösdvasárnap Massimo Fusarelli, a ferences rend legfőbb elöljárója mutatta be a csíksomlyói kegytemplomban a délelőtti ünnepi szentmisét, amelyen szintén több ezer hívő vett részt.

Massimo Fusarelli prédikációjában – amelyet magyar nyelvre Orbán Szabolcs ferences szerzetes fordított – rámutatott: pünkösd ünnepén a Szentlélek kiáradásával Isten még közelebb jön a hívekhez. Ez valóban az Egyház születése. Úgy tűnik, hogy „Isten leheletének” ezen ajándékával tanúi vagyunk saját teremtésünk bibliai beszámolójának, amikor Isten, miután a föld sarából megformálta szívének hihetetlen gyümölcsét, amely mi vagyunk, részeseivé tette saját életének, átitatva azt az Ő „leheletével”.

Mi vagyunk a „lakás”, amelyben a Szentlélek úgy dönt, hogy stabilan „lakozik”. Ez a mi nagy méltóságunk, végső hivatásunk, hogy Isten hordozói legyünk a világban.

„Azért jöttünk ide, hogy Máriával, Jézus Anyjával, az Apostolok Királynőjével együtt fogadjuk Isten leheletét. Ő itt van velünk, és megnyit bennünket a Lélek jelenlétére és szüntelen munkálkodására bennünk, az Egyházban és a világban. Mélységes kötelék van a Lélek személye és Szűz Mária között, aki hittel fogadta Őt az angyali üdvözletkor és egész életében, mint Krisztus első tanítványa.

Szent Ferenc Máriát egyházzá lett Szűznek nevezi.

Vele együtt mi vagyunk az a közösség, amely várja és fogadja a Lelket, és innen indul útnak, hogy hirdesse az evangéliumot minden népnek” – mondta a miniszter generális.

Hangsúlyozta: korunknak sürgősen szüksége van az evangélium új hirdetésére. Ma nem lehetünk keresztények csupán a hagyomány alapján, hanem elsősorban személyes, meggyőződésből és örömteli döntés alapján. A Szentlélek kísér bennünket, hogy növekedjünk a hitben, és Szűz Mária közel van hozzánk, amikor a hit, a remény és a szeretet életével Krisztust tesszük jelenvalóvá. Innentől kezdve Krisztus húsvétja erejének tanúi leszünk, engedve, hogy jelenléte életünkön és szavainkon keresztül is láthatóvá váljon. „Ez a mai itt tartózkodásunk a Boldogságos Szűz házában erősítsen meg bennünket a hit és a tanúságtétel életében, sokak javára, és hogy az Úr Jézus még napjainkban is jelen lehessen a mi életünkön keresztül is” – zárta a szentbeszédet az elöljáró.

*

Massimo Fusarelli és Albert Schmucki definitor generális vasárnap délután négy órakor a Ferences Nagycsalád tagjaival találkozott a csíksomlyói kolostor udvarán.

A rendi elöljárók köszöntője és bemutatkozója után a Ferences Nagycsalád tagjai – többek között a világi rendiek, az Árkoson élő Szent Ferenc Betegápoló Nővérei, a Székelyudvarhelyen élő Mallersdorfi Ferences Nővérek, a kolozsvári és a csíksomlyói ferences ifjúsági csoport képviselői és a Dévai Szent Ferenc Alapítvány neveltjei – is beszéltek a közösségeikről.

Massimo Fusarelli a Ferences Nagycsalád tagjainak azt mondta: a ferences lelkiség nemcsak az első rendi szerzeteseké, hanem mindenkié, aki valamilyen ferences közösséghez tartozik. Rámutatott: Szent Ferenc és életpéldája sosem volt annyira szeretett és közkedvelt, mint napjainkban. A regula jóváhagyásának 800. évfordulóján az üzenet nem más, mint hogy:

az evangélium megélhető a közösségben és az egyszerűségben.

„A békesség manapság különleges kifejezés. Talán mindannyian érzitek a fontosságát, különlegességet. Ti, akik úgymond a határvidéken éltek, még jobban érzitek, mint mások, hogy az együttélés más nemzetekkel mennyire fontos. Ezért

arra vagyunk hivatva, hogy a béke kovászai legyünk a családban és a más nemzetekkel való kiengesztelődésben”

– hangsúlyozta Massimo Fusarelli.

Albert Schmucki definitor két istenélményt osztott meg a jelenlévőkkel. Az első az Isten gondoskodásáról szólt, a másik a ferences közösségek különbözőségéről. „Egy kurzus kialakításakor sokan azt mondták, nem fog működni a különböző ferences közösségek sokfélesége miatt. A tapasztalat azt mutatta évről évre kölcsönösen tudtak növekedni és fejlődni a közösségek, illetve a ferences karizma felülmúlja a különbözőségeket. Ez segített megerősödni is a hivatásomban” – mondta a definitor.

A találkozót éneklés is színesítette.

Az ünnep közös fotókészítéssel zárult.

Forrás: Erdélyi Ferencesek/Bíró István

Fotó: Erdélyi Ferencesek

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria