Megrendülten, az öröm és a bánat könnyeivel – Premontrei diakónusszentelés Türjén

Megszentelt élet – 2023. március 27., hétfő | 19:40

Március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, a türjei premontrei prépostsági templom búcsúünnepén Berta Tibor tábori püspök diakónussá szentelte Rácz Dávid Ignác csornai premontrei szerzetest.

A szentelés valóban történelmi jelentőségű volt, hiszen utoljára a török előtti időkben volt pap- vagy diakónusszentelés a türjei premontrei templomban. A szentelési szertartás ugyanakkor mintegy teljes birtokbavétele is volt a gyönyörűen felújított középkori templomnak, amelyet 2022 augusztusában szentelt újra Udvardy György veszprémi érsek.

A diakónusszentelés színhelyéül legalább két okból is különösen alkalmas volt a türjei prépostság: egyrészt méltó megünneplése volt ilyen formában is a templom búcsúünnepének; másrészt Ignác testvér Bátaszékről érkező családja és vendégei számára is közelebb volt a zalai helyszín, mint a Csornai Premontrei Apátság, ahol a szentelendő augusztusban tette le örökfogadalmát. Mivel pedig a türjei prépostsági templom jelenleg is Csornai Premontrei Apátság plébániája,

ősi premontrei környezetben kerülhetett sor a diakónusszentelésre is.

Az ünnepre megtelt a templom zarándokokkal, akik Csorna és Bátaszék környékéről, valamint a Türje környéki településekről érkeztek. Együtt ünnepeltek a csornaiakkal a gödöllői és zsámbéki premontreiek, bencések Tihanyból és Pannonhalmáról, valamint egyházmegyés paptestvérek és diakónusok.

Berta Tibor püspök homíliájában személyes hangon szólt a szentelendőhöz: „Kedves Ignác testvér, azt a prédikációt, amit mára előre megírtam neked, nem fogom elmondani. Egyrészt azért nem fogom ezt megtenni, mert kint hagytam a kocsiban; másrészt pedig azért, mert miután Márton apát úrral körbejártuk ezt a csodálatos helyet, nem is lenne helyes. Annyira e hely szépségének hatása alá kerültem, hogy az előre megírt prédikáció nem lenne már ezek után hiteles (...) Kívánom neked, hogy

ez a megrendülés, amit ma te is megtapasztalsz, egész életedben megmaradjon. Rendülj meg még sokszor – akár az öröm, akár a bánat könnyeivel!”

A tábori püspök szentbeszédében kiemelte Máriának az angyali üdvözletkor kimondott igenjét. Nekünk is előtérbe kell helyeznünk az életünkben, mint ahogy a Szűzanya is előbbre helyezte a hitét és az Istenbe vetett bizalmát élete történéseinek megértésénél.

A szentmise záróáldása után a közös ünneplés Türje község egykori mozijának épületében folytatódott, ahol minden résztvevőnek volt lehetősége találkozásra a frissen szentelt premontrei diakónussal a fehér asztal mellett.

Forrás: Csornai Premontrei Apátság

Fotó: Erdős Zsolt

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria